9 octubre, 2019
Notícia

Foto Fija: situació de la mediació cultural a l'Estat espanyol 2018-2019

La Fundación Daniel y Nina Carasso presenta, juntament amb el col·lectiu Pedagogías Invisibles, un estudi d'anàlisi sobre la mediació cultural a l'Estat espanyol entre 2018 i 2019, realitzat dins d'un context general molt dinàmic que s'ha esdevingut els últims anys a Espanya.

En 2018, després de tres anys de trajectòria a Espanya, La Fundación Daniel y Nina Carasso va dedicar un any de treball a investigar sobre les seves accions i reflexionar sobre el posicionament dels seus programes com a palanques per a un Art Ciutadà i el canvi social. Per donar forma a una nova estratègia a cinc anys vista, un dels àmbits que s’ha volgut abordar des de l’eix d’Art Ciutadà de la Fundación Carasso és la situació dels agents implicats en el camp de l’art i l’educació, de la mediació cultural.

 

De cara a afinar la rellevància i la potència de la seva actuació, La Fundación Carasso va proposar a Pedagogías Invisibles fer una foto fixa de la situació de la mediació cultural entre 2018 i 2019, juntament amb una xarxa de col·laboradors territorials: Clara Boix, Beatriz Martins, Amparo Moroño (La Colectiva Errante), Artaziak, ZEMOS98 i Sinapsis.

 

El llançament oficial de l’estudi, en forma de trobada entre diferents agents de la mediació cultural, l’organitza el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el 9 d’octubre de 2019 amb la participació de María Acaso (Responsable de l’àrea d’Educació del Reina Sofía), Carlos Almela (Responsable del programa Art Ciutadà a Espanya de la Fundación Carasso), Andrea de Pascual (Pedagogías Invisibles), Laura Donis (hablarenarte), Beatriz Martins (Mediadora cultural) i Antonio Sánchez Luengo (Subdirector general de Belles Arts de la Comunidad de Madrid).
———-
Data de publicació: Desembre de 2018
L’estudi es presenta el 09/10/2019. Museo Reina Sofía. Santa Isabel, 52. 28012 Madrid
Publica: Fundación Daniel y Nina Carasso
A càrrec de: Pedagogías Invisibles
Participa: ArtaziakClara Boj, Beatriz Martins, La Colectiva ErranteZEMOS98 i Sinapsis/Col·laboradors territorials
———-
Més informació:
fondationcarasso.org/arte-ciudadano/foto-fija

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos (darrera consulta: març 2020).

 

Contingut publicat el 2020 per completar l’arxiu Polièdrica 2017-2019.