1 setembre, 2013
Marta Serra
Marta Serra
Glossari

Gentrificació

Neologisme derivat de la paraula anglesa "gentry" (en català, aburgesament), utilitzat per definir el procés de transformació urbanística que provoca, sota pressió, la substitució parcial o total tant dels usos urbans com de la població establerts en barris sovint deteriorats o degradats.

En una primera fase del seu desenvolupament, l’àrea afectada per la gentrificació es veu sotmesa a un procés d’abandonament i d’invisibilització premeditada.

 

La segona fase consisteix a reconstruir el lloc per establir-hi nous usos, que acostumen a ser econòmicament inaccessibles per a la població original. També s’anomena projecte de renovació urbana i respon a iniciatives allunyades dels processos participatius, que exclouen del disseny urbanístic els interessos de la comunitat resident, normalment a favor de nous usuaris amb un nivell adquisitiu més elevat.