15 juliol, 2021
Notícia

IJABER - International Journal of Arts-based Educational Research

Nova revista científica sobre l’educació en les arts promoguda pel grup de recerca Arte-facto de la Universidade da Coruña.

Mitjançant Interacció hem tingut notícia de l’aparició d’aquesta nova revista científica dedicada a l’educació basada en les arts que va treure el seu primer número al març. Tal com s’explica a l’article que li dedica Interacció, publicat el 15/07/2021, es tracta d’una publicació de caràcter semestral promoguda pel grup de recerca Arte-facto de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universidade da Coruña (UDC), especialitzat en processos artístics contemporanis, patrimonials i de mediació cultural en contextos educatius.

 

Aquesta publicació inclou recerques de qualsevol disciplina artística desenvolupades en diferents contextos educatius en forma d’articles científics sobre processos d’ensenyament i aprenentatge de les arts en el seu sentit més ampli. Els textos inclosos al primer número, per exemple, giren entorn de temes com la fotografia contemporània, la moda, el dibuix tècnic i les xarxes socials, la transformació urbana i la participació ciutadana, a més de l’educació artística. Aquests articles es publiquen en l’idioma original (castellà o anglès), amb resums traduïts, i són avaluats per experts en la temàtica tractada (peer review) externs a l’entitat editora de la revista.

 

Són, com es destaca a l’article d’Interacció, reflexions sobre la qualitat de la formació docent, l’experiència estètica, l’art contemporani, la diversitat cultural, la inclusió i identitat en el discurs visual i l’artivisme com a agent de transformació social en educació. Per als seus promotors, aquesta publicació neix de la necessitat d’explorar l’àrea de confluència entre l’art i les metodologies pedagògiques en el camp de l’Educació Artística. El seu objectiu és ser una font d’inspiració i estímul per als i les investigadorxs d’educació artística, arquitectura, belles arts i disseny, promotorxs de noves indagacions que contribueixin a enriquir la Recerca Educativa Basada en les Arts.

 

Per altra banda, es proporciona un accés obert als continguts, que es publiquen sota llicència Creative Commons BY-SA de manera que es permet compartir-los i adaptar-los sempre i quan es compleixin els termes d’atribució i distribució.

 


 

Data de publicació: El primer núm. de la revista es publica el 31/03/2021

Publica: Servei de Publicacions (Universidade da Coruña)

A càrrec de: Grup de recerca Arte-facto (Facultat de Ciències de l’Educació, UDC)

Dirigit a: Investigadorxs d’educació artística, arquitectura, belles arts i disseny, promotorxs de noves indagacions sobre Recerca Educativa Basada en les Arts

Més informació:


> Accés a la revista: revistas.udc.es/ijaber

 

> Accés a l’article d’Interacció: interaccio.diba.cat/node/8680

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies sobre iniciatives impulsades des de Galícia


 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.