15 gener, 2016
Notícia

Infància i entorn urbà

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN ARQUITECTURA PARA NIÑOS Y JÓVENES (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) / ITINERARIS URBANS Curs 2015-2016 (activitat CCCBEducació) / Projecte "ESCOLTEM EL PATI" (Escola Josep Maria Jujol. Premi Participa a l’Escola 2015) / Articles “URBANISME I PARTICIPACIÓ DE LA INFÀNCIA. EL PAPER DELS INFANTS EN LES TRANSFORMACIONS URBANES” (Elena Guim, arquitecta. Butlletí d’Inf@ncia núm. 89) i ARQUITECTOS AL INSTITUTO: EL VALOR EDUCATIVO DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS MEDIAS  (Javier Encinas Hernández. Revista digital FronteraD)

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN ARQUITECTURA PARA NIÑOS Y JÓVENES
El Encuentro pretende ofrecer un panorama de la Educación en Arquitectura para niños y jóvenes a través de la experiencia de diferentes equipos dedicados a este tema en el ámbito internacional. Existe un creciente interés por este tipo de enseñanza confirmado por el incremento de arquitectos dedicados a ella y favorecido por iniciativas que promueven la implicación activa de los niños en su entorno urbano.

 

El enfoque desde diferentes perspectivas y nacionalidades busca hacer visible la innovación educativa y la pluralidad de formas de acercamiento que posibilita: la educación artística, el conocimiento técnico, la creatividad o los procesos de participación serán algunos de los puntos de partida para su desarrollo. La arquitectura y el conocimiento del entorno urbano construido, si bien está contemplada como materia en el currículo escolar, no ha llegado a consolidarse como una parte relevante dentro del mismo, pretendiendo ser el Encuentro un espacio de reflexión acerca de su alcance e importancia.

 

Las intervenciones se agruparán en torno a tres temas principales:

1.- Educación en Arquitectura en Colegios y Centros Educativos (educación reglada).
Dentro de este apartado intervendrán, entre otros, Jaana Räsanen (Architecture Information Centre Finland) que explicará la enseñanza de la arquitectura en las Escuelas de Arte y colegios finlandeses.

2.- Educación en Arquitectura en Museos y otros espacios alternativos (educación no reglada).
Este bloque estará introducido por Marta Morelli (Italia) que hablará de los proyectos de educación en arquitectura que desarrolla dentro de MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo), Roma. Actualmente los museos y centros de arte son los espacios donde esta actividad ha logrado una mayor difusión.

3.- Educación en Arquitectura como herramienta para diseñar espacios con niños y jóvenes.
Además de su faceta educativa los arquitectos dedicados a este tema se han convertido en grandes activistas de las necesidades del niño en la ciudad. Angela Uttke (Alemania) explicará la labor de participación infantil desarrollada en centros escolares por el proyecto JAS (Jugend Architektur Stadt) mientras que otros conferenciantes como Irene Quintans (Red Ocara) o Miguel Rodríguez (Basurama Brasil) expondrán proyectos e iniciativas que vinculan educación y participación con la resolución de problemas específicos del niño en la ciudad.

 

Finalmente se abordará el estado de la cuestión dentro de la Península Ibérica desde el trabajo y la experiencia de diferentes equipos locales, abriendo paso al debate y estableciendo conclusiones.
———-
Fechas: 16 y 17 de enero de 2016.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Auditorio Sabatini. 
Organiza: Osa Menor y Grupo Playgrounds (Reina Sofia).
Coordina: Cuartocreciente (Arquitectura para la infancia)/coordinació.
Apoyo: Proxectoterra.
———-
Más información:
arquitecturayeducacion.wordpress.com/3er-encuentro_presentacion

 

 

 

ITINERARIS URBANS CURS 2015-2016
Els itineraris proposen camins d’exploració, anàlisi i creació, directament lligats a la geografia, la història, els temes mediambientals, les ciències socials i l’urbanisme. Cada recorregut és concebut com un espai d’observació, interpretació i experimentació obert a l’intercanvi d’opinions i el treball en grup.

 

Per facilitar tant la preparació dels itineraris com el desenvolupament de noves activitats, el web CCCBeducació ofereix diferents recursos, eines, propostes i documents, que tenen com a objectiu afavorir una dinàmica de treball més fluida i permeable. Així doncs, cada itinerari té una vessant presencial i una vessant virtual estretament relacionades i orientades a reforçar i ampliar les possibilitats de participar, conèixer i debatre sobre la ciutat contemporània.

 

Temes per treballar:

> La dimensió social de la ciutat, els barris i la gent.

> La història de les transformacions urbanes, les seves causes i conseqüències.

> El creixement urbà i els reptes mediambientals, logístics i econòmics.

> El paper de les ciutats en el món contemporani, models urbans i conflictes socials.

> L’evolució de Barcelona en els darrers 150 anys.

 

Activitat a petició. Inscripcions al Servei Educatiu del CCCB: seducatiu@cccb.org

———-
Dates: Tot el curs escolar 2015-2016.
Organitza: CCCB Educació.
———–

Més informació:
cccbeducacio.org/activitats/institut

 

 

 

PROJECTE ESCOLTEM EL PATI
El projecte «Escoltem el Pati» de l’Escola Josep Maria Jujol té com a objectiu la construcció col·lectiva d’un nou pati, partint de la necessitat de millorar-ne l’atmosfera acústica.

 

Durant el passat curs 2014-2015 el pati d’aquest centre educatiu va ser imaginat, dissenyat i construït per tota la seva comunitat educativa i s’hi van involucrat tots els agents vinculats amb l’escola, des dels alumnes, mestres i monitors fins a les famílies i entitats i projectes que poguessin complementar aquesta millora (com els projectes Sssplau i Escoles + sostenibles). D’aquesta manera, el procés de transformació ha aportat al pati un hort vertical, un rocòdrom, unes grades, uns jocs dibuixats al terra, una pissarra gegant, una pista d’atletisme, i una millora de la seva acústica.

 

El projecte «Escoltem el pati» de l’Escola Josep Maria Jujol ha estat guardonat en la cinquena edició del premi Participa a l’Escola que, des de fa cinc anys, atorga el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per tal de reconèixer la tasca de les escoles i l’alumnat per un projecte comú d’escola, creant espais i dinàmiques de participació, implicant a tota la comunitat educativa en l’activitat dels centres, imaginant fórmules noves per animar als alumnes a fer seva l’escola…

 

El jurat del Premi Participa a l’Escola 2015 ha valorat la implicació de totes les persones vinculades amb el centre i el fet que el projecte s’hagi estès en tots els cicles des de l’inici del curs.
———-
Dates: 2015.
Organitza: Escola Josep Maria Jujol (Riera de Sant Miquel 41-45 08006 Barcelona).
A càrrec de: Tota la comunitat educativa: alumnes, mestres, monitors, famílies, etc.
En el marc de: Premi Participa a l’Escola 2015. Departament de Governació i Relacions Institucionals (Generalitat de Catalunya).
———-
Més informació:
escoltemelpati.wordpress.com/escoltem-el-pati

 

 

 

URBANISME I PARTICIPACIÓ DE LA INFÀNCIA
L’arquitecta Elena Guim, membre de La pell de la ciutat, ha publicat aquest article al número 89 del Butlletí d’Infància del Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya.

 

L’article vol emfasitzar el paper protagonista de la infància en els processos de transformació urbana, paper cabdal per assolir una ciutat més democràtica, més humana, més accessible, més amable i més acollidora, i al mateix temps canviar l’estigmatització de certs col·lectius que han estat relegats al llarg de la història a una participació passiva. També s’inclou la descripció d’una experiencia pràctica: Dossiers urbanístics a l’escola. Projecte de participació ciutadana infantil a Montornès del Vallès.
———-
Data: Novembre de 2015. 
Publica: Butlletí d’Infància del Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya (núm. 89). Apartat “En profunditat”.
A càrrec de: Elena Guim, arquitecta i membre de La pell de la ciutat.
———-
Enllaç a l’article:
benestar.gencat.cat/butlletins_electronics/butlleti_infancia

 

 

 

ARQUITECTOS AL INSTITUTO
Comunicación presentada por Javier Encinas (arquitecto y profesor de instituto) en el VIII Congreso de Docomomo Ibérico (noviembre de 2013) titulado “La arquitectura del Movimiento Moderno y la educación”.

 

Lo hemos conocido a través de Jorge Raedó, artista y profesor de arte para niños, que fue miembro del comité científico de ese evento. A finales de 2015 se han publicado las actas del VIII Congreso y Raedó ha compartido la comunicación de Javier Encinas en su blog, “La tierras y otras escuelas”, alojado en la revista digital fronterad.
———-
Fecha: 27/12/2015.
Publica: Fronterad. Revista digital. Dentro de “La tierras y otras escuelas”. Blog de Jorge Raedó (Artista y profesor de arte para niños).
A cargo de:  Javier Encinas Hernández (arquitecto y profesor en Institutos de Secundaria donde introduce la enseñanza de la Arquitectura en las oportunidades que ofrece el currículum académico)/autor.
En el marco de: Proyecto de Innovación Docente Laboratorio de Proyectos Arquitectónicos 3. Proyectos de prototipos y ensayos pedagógicos, Universidad de Valladolid.
———-
Enlace al artículo:

fronterad.com/javier-encinas-arquitectos-al-instituto

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

Les imatges i la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes i esdeveniments difosos.