16 novembre, 2015
Notícia

Innovació educativa des de les pràctiques artístiques i col·laboratives

Programa ESPAIS C_ROOM 13 BARCELONA (Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB i Consorci d’Educació de Barcelona), projecte expositiu SECOND ROUND (Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives. Universitat de València) i fòrum KALIDOSCOPI 2015 (EART)

Tres propostes impulsades des d’institucions i entitats educatives que enllacen la innovació en educació amb els processos creatius i les pràctiques artístiques, els contextos formatius i d’aprenentatge basats en el treball col·laboratiu i interdisciplinari i els espais d’acció híbrids situats en la intersecció entre art i educació.

 

 

 

PROGRAMA ESPAIS C_ROOM 13 BARCELONA. ESPAIS DE CREACIÓ ARTÍSTICA A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Espais C_Room 13 Barcelona és un projecte vinculat a Room 13 International dirigit a les escoles d’Educació Primària de Barcelona. L’objectiu principal és introduir el procés de creació artística dins l’escola, mitjançant la construcció d’un estudi artístic coordinat pels mateixos alumnes. Aquest estudi serà cedit a un artista durant el període d’un any, el qual haurà de compartir l’espai amb l’alumnat en diferents moments pactats amb l’escola. Les experiències que es viuran dins l’aula estimularan i fomentaran el desenvolupament intel·lectual i artístic de tots els participants.

 

El projecte pilot es durà a terme durant el curs escolar 2015-2016  a dos centres de Barcelona: l’Escola dels Encants i l’Escola Josep Maria de Sagarra.
———-
Impulsa: Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona.
Col·labora: Escola Superior de Disseny i Art Llotja i l’Institut de Cultura de Barcelona.
Participa: en el projecte pilot 2015-2016 participen l’Escola dels Encants i Escola Josep Maria de Segarra de Barcelona.
En el marc de: Room 13 International, la idea original del qual va néixer l’any 1994 a l’escola d’educació primària Caol (Fort William, Escòcia).
———-
Més informació:
Espais de creació artística a les escoles d’Educació Primària

 

 

 

PROJECTE EXPOSITIU SECOND ROUND. ART I LLUITA ALS INSTITUTS VALENCIANS
Aquesta exposició pretén convertir-se en referent d’una temàtica poc tractada fins ara: l’activitat artística als centres de secundària valencians durant les dècades de la democràcia fins a l’actualitat. Elaborant un discurs històric per construir el nostre passat. Fent un exercici de memòria per afrontar els problemes actuals.

 

Tant a la ciutat de València com a la resta de ciutats del territori, els instituts de secundària han generat una ingent activitat artística, accions que es podrien detectar en els següents àmbits:

 

>> Activitat artística a les aules, referida especialment al treball de l’alumnat.

 

>> Les accions artístiques als centres, en base a les activitats generades tant des dels departaments de Dibuix com per part de les direccions de centre.

 

>> El paper del professorat en la gestació i consecució de projectes artístics que han tingut repercussió tant als propis centres com en altres àmbits locals i comarcals.

 

El desconeixement d’aquest realitat per part del públic, així com la necessitat d’investigar a nivell universitari sobre els resultats d’aquestes accions, han animat a presentar el projecte “Second Round. Art i Lluita als Instituts de Secundària Valencians”, un repte expositiu que convocaria diferents estaments. El projecte també vol ser un homenatge al treball del professorat de Dibuix de Secundària fet des de l’àmbit universitari que és l’espai adequat, en opinió dels seus organitzadors, per constatar aquest reconeixement de la feina feta pel col·lectiu dels docents de secundària.
———-
Dates: Curs 2015-2016 (L’exposició final es farà al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València el Novembre de 2016).
Organitza: Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE). Universitat de València.
A càrrec de: Ricard Huerta/comissari.
Col·labora: Universitat de València, equips directius, professorat i alumnat dels centres de secundària valencians, grup de recerca en Pedagogies Culturals (CREARI), CEFIRE de Torrent, Associació Valenciana d’Educadors en Museus (AVALEM), Educación Artística Revista de Investigación (EARI), entre d’altres.
———-
Més informació:
sites.google.com/site/secondroundartilluita/project-updates/wereontarget

 

 

 

FÒRUM KALIDOSCOPI 2015. ESPAIS HÍBRIDS: OPORTUNITATS I RELACIONS ENTRE EL DINS I EL FORA DELS ENTORNS EDUCATIUS FORMALS
Cada cop són més nombroses les iniciatives educatives que es mouen en espais híbrids i intermedis. Unes oportunitats que sorgeixen pel desig, el desconfort, la necessitat, la convicció, la col·laboració o l’oportunitat per repensar les potencialitats que ens poden oferir aquests espais d’acció, entre el dins i el fora dels entorns educatius formals. Experiències i experimentacions d’autogestió de projectes educatius, cooperatives, propostes col·laboratives, pràctiques comunitàries, projectes de slow-learning i sostenibilitat, etc.

 

Aquest fòrum pretén obrir un espai per compartir i reflexionar entorn d’aquestes formes de treballar i d’imaginar-se els contextos formatius, de convivència i d’aprenentatge, però també compartir i fer visibles els dilemes, conflictes, reptes, tensions i esforços que emergeixen.

 

Blocs generals de debat:

 

>> L’escola expandida. Altres oportunitats d’aprenentatge
Quines són i on sorgeixen?
Com es posen en joc?

 

>> Reverberacions i aïllament en les relacions entre agents
Podem treballar plegats des de la distorsió o el desacord?
Com establim vincles i ponts per no reproduir-nos en un loop constant?
Quins són els reptes? Els compartim?

———-
Dates: 18 de novembre de 2015.
Organitza: Experimentem amb l’Art. Torrijos, 68. 08012. Barcelona.
A càrrec de: Judit Vidiella (Doctora en Belles Arts per la UB)/moderadora.

La moderació del debat s’encarregarà de fer les conclusions i recollir les aportacions dels convidats i els assistents en un text que es podrà descarregar del web d’EART.
ParticipaInspira SecundàriaInter-AccionsCoeducAcció o Marta Serra Permanyer, entre d’altres
———-
Més informació:
experimentem.org/kalidoscopi2015

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

Les imatges i la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.