5 març, 2021
Notícia

Jiwasa. Reinventar i teixir comunitat

Programa formatiu sobre metodologies col·laboratives a la ciutat organitzat entorn d'un espai virtual d'aprenentatge compartit pel Centre Cultural d'Espanya a La Paz (AECID) en coordinació amb Grigri Projects.

Obertes les inscripcions per al primer dels 7 mòduls d’aquest programa formatiu que vol contribuir al desenvolupament de ciutats i comunitats sostenibles (Objectiu de l’Agenda 2030), generant un marc de treball col·lectiu on compartir eines, experiències i metodologies per entreteixir comunitat en els entorns urbans.

 

L’objectiu és activar un espai de col·laboració entorn del Centro Cultural de España en La Paz (CCELP), membre de la Red de Centros Culturales de Espanya de l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), per a la creació d’una comunitat de persones i entitats lligades a processos de participació i innovació cultural i ciutadana en el context bolivià.

 

Per a la coordinació del programa, El CCELP ha comptat amb Grigi Projects, plataforma de recerca, creació i producció cultural. De la seva dinamització s’encarreguen Susana Moliner (productora cultural) i David Pérez (arquitecte), ambdós de Grigri Projects.

 

La proposta està organitzada entorn d’un espai virtual d’aprenentatge compartit amb un programa formatiu distribuït en 7 mòduls. Aquests continguts es recolzen en experiències concretes i situades a Amèrica Llatina, així com en la formació en línia llançada per Medialab Prado i el Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Espanya sobre laboratoris ciutadans distribuïts.

 

Cadascun dels mòduls es composa de 3 sessions formatives (a través de la plataforma zoom) i 1 conversatori obert, una sessió pública en la qual es convida a dues persones o entitats vinculades o interpel·lades per la temàtica del mòdul realitzat (transmesa per Facebook Live en la web del CCELP).

 

 

 

Mòdul 1: Com generar espais col·laboratius per fer ciutat en comú?

 

> Conversatori amb Ruth Bautista (Bolívia) i Ticio Escobar (Paraguay)

 

 

Mòdul 2: Quins són els desitjos, sabers i problemàtiques del meu veïnat?

 

> Conversatori amb Julia RislerPablo Ares (Iconoclasistas, Argentina), i Josefa Ortega (Casa Gallina, Mèxic)

 

 

Mòdul 3:  Com convocar els sabers i la participació de les comunitats per millorar els nostres espais de vida en comú?

 

> Conversatori amb Lucía Nogales (Ocupa tu Calle, Perú) i Julieta Ojeda (Mujeres Creando, Bolívia)

 

 

Mòdul 4:  Com entreteixir comunitats, persones i aprenentatges?

 

> Conversatori amb Alejandro Mérida (Tambo Colectivo Ch´ixi, Bolívia) i María Montesino (La Ortiga ColectivaRural Experimenta, Espanya)

 

 

Mòdul 5: Com endegar tallers col·laboratius en entorns urbans?

 

> Conversatori amb Virginia Brussa (Argentina) i LAB11 [Ana Gutiérrez (Nómada Urbana, Bolívia) i Matías Verderau (Lichen Innovación Social, Espanya)]

 

 

Mòdul 6: Com podem documentar els nostres projectes col·laboratius? 

 

> Conversatori amb Cecilia Barriga (Xile) i David Gómez (Mèxic)

 

 

Mòdul 7: Com mesurar allò invisible i què passa després?

 

> Conversatori amb Pascual Pérez (Civímetro, Espanya) i participants de la formació Jiwasa

 

 

El programa està dirigit a gestorxs culturals, educadorxs, urbanistes, bibliotecarixs, arquitectxs, funcionarixs públicxs, acadèmicxs i qualsevol persona o organització interessada. S’anima als qui sol·licitin la inscripció a assistir a tots els mòduls donat que els seus continguts són interdependents i complementaris.

 


 

Dates: El programa es desenvolupa de març a setembre 
Les sessions formatives es realitzen per la plataforma zoom i tots els conversatoris es transmeten per Facebook Live a la web del CCELP

 

> Inscripcions per al primer mòdul obertes fins el 14 de març

 

Organitza: CCELP (Red de Centros Culturales, AECID) i Grigi Projects 
A càrrec de: Susana Moliner i David Pérez (Grigui Projects)/Dinamització
Participa: Ruth Bautista, Ticio Escobar, Julia Risler i Pablo Ares (Iconoclasistas), Josefa Ortega (Casa Gallina), Lucía Nogales (Ocupa tu Calle), Julieta Ojeda (Mujeres Creando), Alejandro Mérida (Tambo Colectivo Ch´ixi), María Montesino (La Ortiga ColectivaRural Experimenta), Virginia Brussa, LAB11 [Ana Gutiérrez (Nómada Urbana) y Matías Verderau (Lichen Innovación Social)], Cecilia Barriga, David Gómez, Pascual Pérez (Civímetro) i participants de la formació Jiwasa/Conversatoris
Més informació, calendari i inscripcions: ccelp.bo/jiwasa

 
 
 
 

#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb propostes recents de l’AECID

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.