22 octubre, 2015
Notícia

La ciutat quan crea i pensa

#SUCRET15. Jornades de suport a la creació (/UNZIP) / Festival de Creació Contemporània ESCENA POBLENOU / Segona taula rodona: CULTURA I CIUTAT (Laboratori social metropolità) / ENCUENTRO CULTURA LOCAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

La ciutat ha estat el paisatge per antonomàsia on les societats massificades s’aboquen a l’anonimat ciutadà. Un final de recorregut on les civilitzacions ja desarticulades sucumbeixen a la temptació autodestructiva de l’individualisme, la competitivitat i la divisió del treball. El treball en xarxa i les pràctiques fonamentades en la col·laboració i la cooperació apunten cap a un nou paradigma. Els següents esdeveniments aposten per fonamentar un espai comú des del qual vertebrar pràctiques i relats contra les hegemonies afectives i socials del post-capitalisme, ja sigui des de la creació o la cultura en un sentit ampli.

 

 

 

#SUCRET15. JORNADES DE SUPORT A LA CREACIÓ
En aquesta cinquena edició de les jornades de formació per artistes, que organitza UNZIP Arts Visuals sota el títol de “La ciutat com escenari”, es posa el focus en els projectes artístics on la ciutat esdevé suport, laboratori o espai d’acció artística.

 

S’està interpel·lant, doncs, a les pràctiques relacionades amb l’anomenat art urbà però, també, amb les arts de carrer, els projectes col·laboratius i participatius, les performances, les intervencions site-specific, el documentalisme, les rutes i derives, etc.

 

Malgrat que des de fa dècades aquestes pràctiques estan completament incorporades en el que entenem com a art, són molts encara els conflictes, mites i confusions que les envolten. Però també és cert que aquesta dimensió més pública de l’art confereix a aquestes pràctiques altres espais de relació on allò social i polític adquireix sovint una rellevància més significativa.

 

Com cada any, les jornades #Sucret15 ens conviden a aprofundir en aquests aspectes de la pràctica artística des de diversos tallers, presentacions o xerrades.
———-
Dates: Del 9 al 29 de novembre de 2015.
El Prat de Llobregat (Barcelona).
Inscripcions obertes fins el 30 d’octubre de 2015.
Organitza: /UNZIP Dispositiu de Suport i Mediació de les Arts visuals al Prat.
Participa: Emisiones Cacatúa, Yolanda Domínguez, Santiago Cirugeda, Caterina Almirall i Daniel Moreno.
———-
Més informació:
unzip.elprat.cat/presentacio

 

 

 

ESCENA POBLENOU. FESTIVAL DE CREACIÓ CONTEMPORÀNIA
Aquest festival, que va nèixer far 14 anys, és la suma de moltes confluències d’entitats culturals i socials del barri de Poblenou de Barcelona i de la ciutat. Un festival de naixença al barri, obert a la ciutat i amb projecció i mirada internacional que, durant l’any, també dóna suport a la creació com a viver de projectes escènics, culturals i socials.

 

A més del Projecte embrions (de suport al moment més embrionari dels processos creatius), el Projecte Escena + Dones (de suport a l’escena femenina) i les Beques i residències de creació, destaquem:

 

>> Projecte educació i joves per implicar els centres educatius en els processos de creació, formant part d’un projecte creat al llarg de l’any en diversos tallers i amb una presentació pública dins la programació del Festival.

 

Enguany el projecte d’educació el realitza l’artista Jaime Refoyo i els alumnes de l’Institut Quatre Cantons de Barcelona en col·laboració amb el Lab Centre Cívic Can Felipa, que ens proposen en forma de performance una experiència destinada a explorar les fronteres entre el moviment natural del cos i l’espai que envolta aquesta acció. 

 

>> Projectes de comunitat i territori, potenciant vincles artístics i comunitaris al barri per tal que la cultura impulsi noves relacions i un sentit de comunitat a través de l’escena.

 

Aquest any, s’ha proposat aquest projecte als artistes Niko & Berto que han treballat una instal·lació temàtica titulada I-GUA, on s’hi han implicat també el Club Social de la Fundació Joia (Salut mental), el Casal de Gent Gran de Poblenou i el col·lectiu Inky Fingers de Barcelona. Aquesta instal·lació està vinculada amb la memòria històrica del lloc.

———-
Dates: Del 22 al 25 d’octubre de 2015.
Organitza: Ada Vilaró i Sergi Estebanell (iniciativa dels artistes per generar una plataforma de creació i exhibició de diferents propostes escèniques contemporànies i, alhora, potenciar el teixit artístic vinculat al barri).
Col·labora: Central del Circ, Espai el Graner, Antic Teatre, programa LaB Felipa, Festival Sismògraf Olot.
———-
Més informació:
escenapoblenou.com/blog

 

 

 

SEGONA TAULA RODONA: CULTURA I CIUTAT
L’objectiu d’aquesta segona taula, organitzada amb membres de grups polítics, entitats locals i agents culturals de la ciutat, és oferir als diferents sectors de la ciutadania, col·lectius i formacions polítiques un espai de trobada on reflexionar i dialogar sobre cultura a Sabadell.

 

Els temes que se aborden a la trobada són:

 

>> Necessitat de reforçar les polítiques culturals locals.

 

>> Cultura com a dret i servei públic, amb guanys socials i col·lectius.

 

>> Activació d’espais desaprofitats i xarxa de recursos.

 

>> Com enfortir les relacions ajuntament/agents culturals?

 

Tal com es va fer amb la primera taula, amb les notes recollides en aquesta segona es farà un document que es posarà a l’abast de tothom. Podeu trobar el document de la primera taula a l’enllaç indicat a continuació.
———-
Data: 23 d’octubre de 2015. A les 19h.
L’Estruch. Sant Isidre, 140 Sabadell.
Organitza: Laboratori social metropolità.
———-
Més informació:
laboratorisocialmetropolita.wordpress.com/2a-taula-rodona-cultura-i-ciutat

 

 

 

ENCUENTRO CULTURA LOCAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Dentro de este encuentro están programadas las presentaciones de casi 30 proyectos, seleccionados mediante convocatoria pública, para situarnos y profundizar en el terreno de las prácticas que están contribuyendo en los procesos de participación de la cultura colaborativa y en red como elemento vertebrador y dinamizador del territorio, hacia dentro y hacia fuera.

 

Un foro de debate, diálogo y colaboración alrededor del papel central que ha de asumir la cultura en los procesos contemporáneos, simbólicos y materiales, de construcción social y el papel clave en estos procesos de la dimensión local –la cultura local–, determinante en la conformación de las nuevas políticas y los nuevos modelos de gestión, donde los procesos de participación ocupan un lugar cada vez más preponderante.

 

Para ilustrar los ancho y largo de este programa, citamos algunos de los proyectos y experiencias convocados: #Caseando (VIC), LFdTV Asociación LaFábrika detodalavida, Danzan las aulas (Universidad Carlos III de Madrid), Espacio MatrioskaFES-MAP Festival de las Artes y la Salud Mental de los Pirineos (CQTC Group), Harinera ZGZ (Ayuntamiento de Zaragoza – Sociedad Municipal Zaragoza Cultural/Colectivo Llámalo H), lagaleriademagdalena (Asociación lagaleriademagdalena), Montenoso (Artesáns da innovación, Fur Alle Falle, Constelaciones, Rural Contemporánea), Nuevos Comandatarios (Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, Artehazia), Mujeres Valientes presenta ¡”Enterense”! (Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma), Rehabilitación de La Casa InvisibleSOPA Congress. Congreso Internacional sobre Educación y Socialización del Patrimonio en el Medio Rural (Underground Arqueología).
———-
Dates: 5 y 6 de noviembre de 2015.
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Hortaleza, 63 28004, Madrid.
Organiza: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro.
———-
Más información:
mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/encuentro-cultura-local/presentacion

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

Les imatges i la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.