17 novembre, 2015
Notícia

La convocatòria com a política cultural de proximitat

Convocatòries "LABORATORIO 987" (MUSAC) i "TALLERES INTERGENERACIONALES 0-99" (Matadero Madrid)

Un museu, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), que proposa des de la mediació una convocatòria permanent d’ajudes a la producció i difusió de les arts i la cultura. Una convocatòria concebuda en si mateixa com un treball en procés per obrir altres possibilitats d’ús i gaudi del museu als seus usuaris i usuàries a través del coneixement i suport de projectes que recullin, no només un compromís de retorn social, sinó que acullin al seu torn els projectes que la mateixa societat crea, promou o protegeix.

 

Un centre cultural, Matadero Madrid, que promou projectes de creació contemporània mitjançant una convocatòria per a artistes que vulguin produir projectes en el marc d’uns tallers on la ciutadania participi com a creadora/productora cultural.

 

Dues iniciatives que ens conviden a aprofundir en les relacions entre pràctica cultural/artística, pensament crític i participació social, convocant a coproduir projectes d’investigació i creació contemporània.

 

 

 

CONVOCATÒRIA LABORATORIO 987

La convocatòria Laboratori 987 és un programa permanent d’ajudes a la producció i difusió de la creació i la cultura contemporànies. Poden sol·licitar i participar en aquesta convocatòria qualsevol col·lectivitat, grup o persona física major d’edat, a títol individual o col·lectiu, interessats i/o que estiguin vinculats al treball de l’art, la creació, la cultura, la investigació, els moviments socials i les seves diferents expressions públiques.

 

Amb aquesta convocatòria es vol assumir el repte de produir, justament des de l’espai del museu anomenat Laboratori 987 i mitjançant aquest programa d’ajudes obert i permanent en el temps, les condicions idònies per a promoure tant la producció com la difusió de la creació i la cultura contemporànies, repensar el paper de la institució i experimentar així altres maneres de relació amb la comunitat artística i la seva inserció en la societat.
———–

Dates: Programa d’ajudes obert i permanent en el temps.

Convoca: Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC).
En el marc de: Convocatòria relacionada amb l’espai del Laboratorio 987, concebut com un lloc, transversal i independent, d’exhibició i sala de projectes, amb l’èmfasi posat en el caràcter col·laboratiu i els processos col·lectius.
———–
Més informació:
musac.es/lab987

 

 

 

CONVOCATÒRIA PER A ARTISTES. TALLERES INTERGENERACIONALES 0-99

Convocatòria oberta per tal que un/a artista dugui a terme un projecte de creació contemporània, desenvolupat en el marc d’un taller intergeneracional en col·laboració amb Matadero Madrid i el col·lectiu Pedagogias Invisibles.

 

Els tallers intergeneracionals 0-99 són part de la modalitat de taller Sumas interconectadas, l’objectiu dels quals és fomentar i apropar la creació contemporània i l’art més emergent a diferents grups socials que, com la infància i la tercera edat, tenen poca presència en els espais culturals. Aquests tallers busquen que joves i adults treballin de forma conjunta i inclusiva, fomentant la participació i el treball en comunitat i en contacte directe amb creadors/es contemporanis en actiu.

 

Es busquen projectes innovadors que entenguin que els participants en un taller poden tenir un paper actiu. Es valoraran aquells projectes que evidenciïn el caràcter processual de la creació contemporània i que empoderin als i les participants com a creadors/e i productors/es culturals en comptes de proposar-los un paper d’espectador/a passius.

 

Un cop tancada la convocatòria per a artistes i seleccionats els projectes, s’obrirà el termini d’inscripció per als i les participants.
———–
Dates: Fins el 2 de desembre de 2015.
Convoca: Matadero Madrid i Pedagogías invisibles.
Col·labora: En coproducció amb Fundación Repsol.
En el marc de: Programa Talleres intergeneracionales 0-99.
———–
Más información:
mataderomadrid.org/ficha/4942/convocatoria-para-artistas

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

Les imatges i la informació utilitzada per a redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.