20 juliol, 2022
Notícia

La Digitalizadora de la Memoria Colectiva | Projecte

Article de la periodista Mar Pino, col·laboradora de “La Digitalizadora”, un projecte comunitari per a la conservació de la memòria audiovisual dels moviments socials, publicat al periòdic sevillà “El Topo”.

La Digitalizadora de la Memoria Colectiva és una xarxa formada per professionals audiovisuals i arxiverxs, de participació ciutadana, col·lectius socials i ciutadania preocupats per la conservació de la memòria audiovisual dels moviments socials.

 

Aquesta plataforma ciutadana comença a forjar-se el 2019 i es posa en marxa el 2021 com una iniciativa del Banc de Projectes de l’ICAS (Instituto de la Cultura y las Artes de l’Ajuntament de Sevilla) per rescatar imatges de la barriada sevillana de San Diego que reconstrueixen la memòria col·lectiva del seu veïnat. A partir d’aquest projecte, titulat San Diego, memorias de la periferia urbana, es crea una de les primeres col·leccions de La Digitalizadora i es treuen a la llum tresors de proximitat com la creació de l’AVV Andalucía de San Diego, la Velá del centre d’adults Los Carteros –que va donar inici a les nombroses velás posteriors– o el naixement de la Guarderia San Felipe Neri per donar resposta a la manca d’aquesta mena d’equipaments al barri pels voltants dels anys 1970.

 

Tota aquesta memòria audiovisual registrada a finals del segle XX pels col·lectius socials en suports fílmics i magnètics (fotografies, cintes de vídeo, pel·lícules de super-8 i altres suports de la memòria analògica) corre el risc de desaparèixer. Un ingent material audiovisual produït per associacions veïnals, grups ecologistes, agrupacions de dones, el moviment LGTBI, pacifistes i molts altres grups d’activistes socials que, a partir de la dècada de 1970, comencen fotografiar o gravar les seves accions, esdeveniments i celebracions. Aquest projecte comunitari vol preservar aquesta perspectiva plural de la Història, potser no de la que s’escriu en majúscules, però sí de les petites històries que escrivim entre totxs per donar forma a la nostra memòria col·lectiva.

 

Com explica la periodista i col·laboradora de La Digitalizadora, Mar Pino, a l’article que publica al diari independent i local de Sevilla El Topo, des dels seus inicis el projecte neix com una xarxa el funcionament de la qual es basa en la col·laboració entre agents de perfils diversos, privats i públics, professionals i voluntaris, per inventar una solució alternativa a la digitalització de conjunts de documents audiovisuals pels arxius públics, una tasca inassequible amb els actuals recursos de què disposen.

 

L’objectiu del projecte és exercir de mediador cultural, promovent la simbiosi entre les parts implicades (ciutadania, professionals de l’audiovisual i de l’arxiu i institucions) per recuperar, conservar i difondre tot aquest material documental. La ciutadania és capaç de localitzar col·leccions que serien difícilment accessibles sense la seva agenda de contactes personals. Els i les professionals audiovisuals i d’arxiu garanteixen que els processos de digitalització i descripció arxivística compleixin els estàndards de qualitat. I les institucions recolzen amb recursos i infraestructures un procés participatiu que rescata i posa en valor la memòria ciutadana.

 

A la pàgina web de La Digitalizadora es pot trobar tota la informació necessària per participar i, si el què es vol és replicar el projecte en un altre lloc, els i les seves responsables s’ofereixen a proporcionar tota l’assessoria possible.

 

 

La Digitalizadora de la Memoria Colectiva

 

Plataforma ciutadana de professionals de l’audiovisual, dels arxius i de la informàtica creada per acompanyar col·lectius i particulars en la tasca de preservar la seva memòria audiovisual registrada en formats analògics.

 

És un col·lectiu sense ànim de lucre que vol contribuir de manera participativa a conservar la memòria audiovisual dels moviments socials i reconèixer la Memòria Col·lectiva com a part d’una perspectiva plural de la Història.

 

 

El Topo

 

Periòdic bimestral autogestionat d’actualitat creat per afavorir i participar en els processos que des de diferents contextos busquen fer visible allò invisibilitzat. Es distribueix en paper i vol aportar, dins de les seves possibilitats, informació complementària i/o diferent de la qual s’ofereix des dels mitjans de comunicació convencionals.

 

Aquesta publicació independent i local de Sevilla vol donar a conèixer iniciatives i/o formes de pensament que ofereixen altres possibilitats a l’hora de desenvolupar-nos com a persones, participant de la construcció col·lectiva de coneixement i ideari.

 

 

Dates: 2021-en actiu
Organitza: La Digitalizadora és un projecte comunitari format per una xarxa d’entitats, professionals de l’audiovisual i dels arxius i institucions col·laboradores
Més informació sobre el projecte: ladigitalizadora.org
Enllaç a l’article: eltopo.org/la-memoria-de-tu-barrio

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més projectes comunitaris entorn dels arxius de la memòria col·lectiva


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.