29 abril, 2022
Notícia

LAP #1 Zona de contacte: reparar les crisis

Primera edició del Laboratori d'Art i Pensament, programa de formació i recerca d'Es Baluard, Museu d'Art Contemporani de Palma, sobre la necessitat de pensar la complexitat contemporània entorn de 5 eixos: Nova institucionalitat, Ecologismes, Treballs, Feminismes i Fronteres.

Concebut des d’una perspectiva oberta i experimental entorn dels propis processos educatius, el Laboratori d’Art i Pensament (LAP) d’Es Baluard es planteja com a espai relacional i de confluència entre formació, investigació, diàleg, pensament crític i construcció col·lectiva de narratives. Un laboratori d’idees on redefinir els límits de la institució mateixa.

 

El Programa de formació parteix de la idea de treball col·lectiu, amb un format flexible, que s’articula a través de 3 fases entrellaçades que integren l’aprenentatge i la coproducció de coneixement, la investigació i la prospecció.

 

Integrat per activitats de formats diversos —conferències i projeccions, seminaris, taules de treball, processos de recerca i laboratoris—, cada edició del LAP estarà configurada per diferents mòduls temàtics amb l’objectiu d’articular espais de coneixement compartit. Els mòduls no estan concebuts com a compartiments estancs atesa la transversalitat i la interconnexió entre les diferents temàtiques, però poden realitzar de manera conjunta o independent. 

 

Aquesta primera edició, que s’està duent a terme des del gener fins el juny de 2022 amb el títol Zona de contacte: reparar les crisis, planteja la necessitat de pensar la complexitat contemporània i articula la seva activitat en 5 eixos temàtics que s’entrellacen els uns amb els altres per constituir el sistema nerviós del conjunt de l’activitat formativa d‘Es Baluard: Nova institucionalitat, Ecologismes, Feminismes, Fronteres i Treballs. Cinc eixos que, des de perspectives diferents, s’aproximaran a alguns dels grans reptes de la nostra societat: les desigualtats socials, el respecte als drets humans, el canvi climàtic, la precarietat global i la pobresa, els desplaçaments i les fronteres, i la necessitat de repensar les estructures institucionals per respondre a aquests reptes.

 

El Programa segueix una metodologia docent que combina la teoria, la pràctica, la investigació i la prospecció, la reflexió i el pensament crític.

 

Mòduls LAP #1
M1 — Reinventar les institucions, els cossos al centre amb Hito Steyerl, Zdenka Badovinac, Jesús Carrillo, Yaiza Hernández Velázquez, Manuel Segade, Mabel Tapia i Pau Waelder.
M2 — Ecologismes, imaginar els impossibles amb Yayo Herrero, Arquitectives, Basurama, Ernest Garcia, Luis González Reyes, Ivan Murray i Margalida Ramis.
M3 — Feminismes, les altres inapropiables amb Judith Butler, Tonina Matamalas, Lucía Mbomío, PSJM, Suely Rolnik, Neus Tur i Brigitte Vasallo.
M4 — Deconstruir les fronteres, descolonitzar els sabers amb Banu Cennetoğlu, Tania Adam, Carles Bover, Meritxell Esquirol, Grigri, Marusia López Cruz i Sandro Mezzadra.
M5 — Treballs, multituds precàries amb Remedios Zafra, Daniel G. Andújar, Rafael Borràs, Ernest Cañada, Instituto del Tiempo Suspendido (ITS), Ivan Miró i María Ruido.
Clausura amb Guy Standing i Marcelo Expósito.

 

 

Laboratori d’Art i PensamentEs Baluard

 

Programa de formació i investigació d’Es Baluard, Museu d’Art Contemporani de Palma, que es proposa constituir-se com a plataforma d’idees i espai de pensament crític des d’on explorar les potencialitats de la pràctica artística i la producció cultural com a dispositius d’intervenció en el canvi social.

 

El LAP concep la pràctica artística com a territori de confluència de múltiples sabers, relats, disciplines i intervencions polítiques o socials. D’acord amb l’anomenat «gir pedagògic» que ha experimentat l’art contemporani i els museus d’art contemporani de tot arreu durant les últimes dècades, el LAP parteix d’una concepció de la institució com a espai d’experimentació crítica, educativa i social, i cerca constituir-se com a laboratori d’idees artístiques i culturals en l’epicentre actual de les crisis, de les innovacions i dels fluxos contemporanis.

 

Amb vocació d’activitat permanent, però també com a espai en revisió i exploració constant, intensament relacionat amb el context cultural, social i polític contemporani, així com amb la necessitat institucional de repensar-se de manera constant, el LAP s’articularà d’acord amb diverses línies de reflexió i d’investigació.

 

Un dispositiu d’art i pensament que neix, en definitiva, amb l’objectiu d’articular un projecte que posi en relació la institució-museu amb els debats, la producció i la difusió del pensament contemporani. És un projecte de formació experimental i interdisciplinària que entén l’educació i l’intercanvi de sabers com a elements essencials de transformació social.

 

 

Dates: Gener-juny
Properes dates: Mòdul 4 del 5 al 21 de maig / Mòdul 5 del 2 al 18 de juny
Organitza: Es Baluard
A càrrec de: Imma Prieto (Direcció), Imma Prieto i Berta Sureda (Continguts), Eva Cifre i Berta Sureda (Metodologia i gestió), Eva Cifre i Pilar Rubí (Coordinació)
Participa: Hito Steyerl, Zdenka Badovinac, Jesús Carrillo, Yaiza Hernández Velázquez, Manuel Segade, Mabel Tapia, Pau Waelder, Yayo Herrero, Arquitectives, Basurama, Ernest Garcia, Luis González Reyes, Ivan Murray, Margalida Ramis, Judith Butler, Tonina Matamalas, Lucía Mbomío, PSJM, Suely Rolnik, Neus Tur, Brigitte Vasallo, Banu Cennetoğlu, Tania Adam, Carles Bover, Meritxell Esquirol, Grigri, Marusia López Cruz, Sandro Mezzadra, Remedios Zafra, Daniel G. Andújar, Rafael Borràs, Ernest Cañada, Instituto del Tiempo Suspendido (ITS), Ivan Miró, María Ruido, Guy Standing, Marcelo Expósito/Equip docent
Més informació i inscripcions: esbaluard.org/laboratori-dart-i-pensament

 

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més sobre espais d’aprenentatge des d’un enfocament profesionalitzador per a les arts i la cultura transformadores

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.