19 març, 2019
Notícia

Libertad

LAAV_ produeix aquest projecte en el qual, partint del testimoniatge oral de Josefa Castro García en el qual relata la seva vida marcada per la Guerra Civil i la repressió de la postguerra, 17 estudiants dels instituts Legio VII (Lleó) i Ramiro II (La Robla), amb la mateixa edat que tenia Josefa durant la Guerra Civil, desenvolupen una proposta cinematogràfica en paral·lel al seu procés de descobriment compartit del llenguatge audiovisual.

El LAAV_ es un espai per a la recerca i la creació desenvolupat des del DEAC MUSAC (Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León).

 

El projecte tracta de posar en valor no sols la pel·lícula resultant del mateix sinó el procés de realització. S’elaboren una de sèrie materials que pretenen oferir un espai per a compartir els aprenentatges generats, tant referent a l’audiovisual com a les maneres d’ensenyament-aprenentatge, on l’intercanvi, la col·laboració i l’establiment de relacions no jeràrquiques permeten investigar metodologies alternatives als enfocaments normatius de l’aula.

 

Totes les fases del procés fílmic (planificació, rodatge, revelat i muntatge) són desenvolupades pels alumnes i alumnes, amb la col·laboració i coordinació d’un equip de creadors i docents.

 

———-
Dates: 2017-2019
Produeix: LAAV_ (Laboratorio de Antropología Audiovisual experimental del MUSAC)
A càrrec de: Chus Domínguez, Julia Alonso, Sofía Álvarez, Miguel Aparicio, Guillermo Castillo, Mónica Centeno, Alejandro Díez, Diana Esteban, Alba Fernández, Enrique Gamazo, Sara González, Carmen Hernández, Tomás Iglesias, Ana Mazaira, Gloria Miguélez, Jessica Lamas, Lidia Ortega, Jorge Pérez, Lucía Pérez, Paula Pérez, Irene Rubio, María Salguero, Belén Sola i Alberto Taibo/direcció i realització; Chus Domínguez i Alberto Taibo/coordinació cinematografia; Miguel Aparicio/coordinació cine analògic; Rafael Martínez/mescla de so; Alberto Taibo i Lucía Pérez/coordinació docent; Belén Sola i Ana Mazaira/coordinació DEAC MUSAC; Mercedes Álvarez Espáriz/acompanyament en la recerca
———-
Més informació: 
 
 
 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos (darrera consulta: març 2020).

 

Contingut publicat el 2020 per completar l’arxiu Polièdrica 2017-2019.