7 maig, 2021
Notícia

Lo que puede una escuela. Oportunidades y herramientas para introducir prácticas artísticas en las comunidades educativas

Primer quadern de PLANEA que recull la recerca i recopilació d'aprenentatges per a projectes d'art i escola als centres educatius de la xarxa durant el curs 2019-2020.

Aquest primer quadern recopila els aprenentatges que han tingut lloc durant el curs 2019- 2020 a les escoles i instituts de la xarxa PLANEA sobre les eines que faciliten dur a terme iniciatives artístiques dins de l’escola. Aquestes pràctiques són instruments entre professorat i conselleries d’educació en relació a metodologies, figures administratives, marcs legals i d’autonomia.

 

La recerca s’ha realitzat amb set dels centres educatius que formen part de la xarxa: CEIP Manuel Núñez de Arenas (Madrid), CEIP República de Chile (Madrid), CEIP San José Obrero (Sevilla), CEIP Santa Teresa (Valencia), IES Bovalar (Castelló), IES Cartima (Málaga) i IES Menéndez Pelayo (Madrid).

 

En aquesta caixa d’eines el profesorat pot trobar-hi: manerea de fusionar assignatures per tal de treballar per projectes, metodologies actives com ara l’aprenentatge basat en projectes artístics, figures administratives validades per la inspecció educativa com el “projecte propi“, marcs legals poderosos com l’autonomia de centre i programes impulsats per les conselleries.

 

El quadern es va presentar a finals d’abril (veure video de la presentació) amb part de l’equip de recerca que l’ha desenvolupat, Isabelle Le Galo (Directora per a Espanya de la Fundación Daniel y Nina Carasso) i Carmen Oviedo (Pedagogías Invisibles), en representació de PLANEA i de la coordinació editorial del quadern, compartida amb Pedro Jiménez (ZEMOS98) i Carlos Almela (Fundación Carasso).

 

Aquesta publicació ha estat elaborada gràcies al treball de Javier Rodrigo (Coordinador de Transductores/MediaciónTRNS), Marta Malo (Traductora i investigadora feminista), José Antonio Gómez (Professor de Secundària i director del CPR de Zafra) i Pablo Gutiérrez del Álamo (Periodista i director d’El Diario de la Educación) que han entrevistat als informants clau participants entre els quals, a més dels equips directius dels set centres de la xarxa, s’hi troben responsables de les administracions autonòmiques (Conselleries d’Educació) i dels diferents nodes de mediació de PLANEA.

 

Tal com es resumeix a l’article Aprendizajes para proyectos de arte y escuela (El Diario de la Educación, 20/05/2021), el quadern es divideix en tres capítols:

 

 

> Capítol 1: ¿Qué puedo hacer con mi comunidad autónoma?

 

En aquest primer capítol s’analitzen les propostes que, des de les comunitats autònomes en les quals opera la xarxa PLANEA (Andalusia, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana), s’ofereixen als centres educatius per desenvolupar projectes relacionats amb l’art i la cultura.

 

 

> Capítol 2: (Buenas) prácticas entre Arte y Escuela

 

Capítol dedicat a desgranar, a tall de receptari, alguns dels punts clau compartits entre les experiències dels diferents centres de la xarxa: autonomia pedagògica, organització de temps i assignatures, formació docent, treball per projectes i aprenentatges processuals, i relacions amb l’exterior.

 

 

> Capítol 3: La caja de los deseos

 

Aquí l’equip investigador formula una sèrie de necessitats detectades a tots els centres educatius, siguin o no de PLANEA, per dur a terme projectes innovadors de manera sostenible. Entre aquestes necessitats: temps i espais per a la creativitat als centres, una veritable autonomia pedagògica, formació docent de qualitat, suport i sosteniment o una concepció expandida de l’educació.

 

 

El quadern està disponible per a la seva lliure descàrrega al Centro de Recursos de PLANEA. L’edició en paper es trobarà als centres PLANEA i també es pot sol·licitar a través del correu hola@redplanea.org

 

PLANEA, Red de Arte y Escuela, és una iniciativa de la Fundación Carasso formada per Zemos98 (Andalusia), Pedagogías Invisibles (Madrid) i PERMEA (Comunitat Valenciana).

 


 

Data de publicació: Març, 2021
El 1r quadern de PLANEA es va presentar el 28 d’abril pel seu canal Youtube (veure vídeo)
Publica: PLANEA. Red de Arte y Escuela
A càrrec de: Carmen Oviedo (Pedagogías Invisibles), Pedro Jiménez (ZEMOS98) i Carlos Almela Fundación Carasso)/Coordinació editorial; Javier Rodrigo (Transductores), Marta Malo, José Antonio Gómez (CPR de Zafra) i Pablo Gutiérrez del Álamo (El Diario de la Educación)/Grup de recerca
Més informació i accés al quadern: redplanea/presentacion-del-primer-cuaderno-planea

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb PLANEA. Red de Arte y Escuela 


 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.