13 octubre, 2022
Notícia

Lo que puede una institución | Programació formativa

La formació és una de les eines del nou Grup de Recopilació d'Aprenentatges de PLANEA, xarxa d'art i escola impulsada per la Fundación Carasso, per estudiar les possibles aliances entre entorns educatius, institucions culturals i pràctiques artístiques transformadores.

La xarxa PLANEA, compromesa amb compilar aprenentatges i compartir-los, impulsa cada curs un Grup de Recopilació d’Aprenentatges, la finalitat del qual en aquesta nova edició es estudiar les relacions, vincles, espais i formats de trobada que s’estableixen entre els entorns educatius, les institucions culturals i les pràctiques artístiques transformadores. El terme institució s’utilitza de manera genèrica per referir-se a institucions, entitats i equipaments culturals com ara biblioteques, teatres, sales d’exposició, centres d’interpretació, museus, centres d’art contemporani, etc.

 

Lo que puede una institución és una de les eines creades amb aquest objectiu, una programació formativa dirigida a institucions que desitgin iniciar un procés d’aprenentatge dissenyat com a procés deliberatiu, l’objectiu del qual serà explorar i compartir juntes: formats, estructures i fórmules inspiradores per a la trobada, a través de la producció cultural contemporània, de la institució cultural i l’educativa.

 

Es busquen 21 institucions de tot l’estat espanyol que vulguin generar aliances amb centres educatius públics del seu entorn a través de pràctiques artístiques transformadores i formar part d’algun dels següents grups de treball:

 

A/ Grup de Transformacions orgàniques

Amb transformacions orgàniques es refereixen a aquelles institucions culturals la intenció de les quals sigui generar aliances amb centres educatius del seu entorn més pròxim a través de propostes puntuals. Un primer pas necessari per a començar a crear vincles entre la comunitat educativa i el teixit cultural.

 

B/ Grup de Transformacions sistèmiques

Amb transformacions sistèmiques es refereixen a aquelles institucions culturals la intenció de les quals sigui integrar un programa educatiu com a part de la seva programació anual. Un compromís adquirit que li permetrà establir una xarxa de col·laboració estable i promoure el dret de participació i accés a la cultura de totes les persones.

 

C/ Grup de Transformacions híbrides

Amb transformacions híbrides es refereixen a aquelles institucions culturals públiques que s’institueixin com a agent de canvi i transformació social i que desitgen incorporar la mediació cultural de manera permanent en la seva estructura. El seu propòsit és atendre i consolidar la creació d’una comunitat de sabers compartits, diversa, cohesionada i sostenible, que garanteixi la capacitat educativa, participativa i transformadora de la producció cultural contemporània.

 

La formació, que es desenvoluparà de gener a març del 2023, suposa un total de 40h: 16h de formació en línia; 4h de formació presencial; 6h d’assessoria (servei de personalitzat per ajudar les institucions participants a abordar necessitats específiques) i 15h treball autònom.

 

 

PLANEA

 

Xarxa de centres educatius, agents i institucions culturals que es comprometen a utilitzar les pràctiques artístiques a l’escola pública de manera transversal, situada en els territoris i amb vocació de generalització i permanència.

 

La xarxa es dona un termini de 5 cursos per a prototipar, avaluar i recopilar aprenentatges sobre les maneres de produir canvis significatius en els centres educatius, en les conselleries d’educació i en el seu ecosistema més pròxim, a través de les pràctiques artístiques.

 

Està impulsada per la Fundació Daniel y Nina Carasso i s’articula mitjançant la mediació en tres territoris: Pedagogies Invisibles (Comunidad de Madrid), PERMEA (Comunitat Valenciana) i ZEMOS98 (Andalusia). La governança i fórmules de gestió de la xarxa formen part d’aquest prototipado a 5 anys.

 

 

Dates: Del 15 d’octubre al 15 de novembre. Presentació de sol·licituds mitjançant formulari
La formació es desenvoluparà els mesos de gener, febrer i març del 2023
Organitza: PLANEA (Fundación Carasso)
Dirigit a: Institucions culturals (institucions, entitats i equipaments culturals
Més informació i presentació de sol·licituts:
redplanea/lo-que-puede-una-institucion-grupo-de-recopilacion-de-aprendizajes-sobre-instituciones-culturales-y-escuelas

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies sobre PLANEA. Red de Arte y Escuela


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.