18 març, 2021
Notícia

Mestura Puerto

Projecte de l'Ajuntament de Puerto del Rosario (Fuerteventura) i coordinació de l'Oficina de Innovación Cívica per crear un ecosistema de projectes i comunitats des de la participació activa i la creació col·lectiva, fomentant l'autogestió ciutadana i un desenvolupament més sostenible i eficient del municipi.

Aquest projecte de l’Ajuntament Puerto del Rosario (Fuerteventura) és un marc de col·laboració municipal que genera les condicions necessàries per al desenvolupament i enfortiment comunitari al municipi des de quatre eixos:

 

 

> Conformació i capacitació de comunitats temàtiques

 

> Impuls i acompanyament de projectes comunitaris

 

> Activació d’una xarxa d’infraestructures públiques com a espais cívics de transformació social, urbana i rural

 

> Creació de mecanismes per compartir coneixement i recursos

 

 

De la coordinació s’encarrega l’Oficina de Innovación Cívica, una cooperativa de treball associat l’objectiu de la qual és investigar i desenvolupar projectes d’innovació en els àmbits de l’arquitectura, el disseny urbà, la planificació territorial i la salut comunitària.

 

Es dirigeix a la ciutadania organitzada, agents actius, iniciatives locals, tècnicxs municipals, etc. que vulguin formar part de la millora i transformació del municipi i sumar-se a la Comunitat Mestura.

 

Entre els projectes en procés el 2020 es troben:

 

 

> Mapa del Ecosistema Local

Mapatge d’iniciatives culturals i ciutadanes a través de l’eina CIVICS per visibilitzar les iniciatives del municipi, formant a als i les assistents en l’ús de l’eina i mapant iniciatives que, en vincular-se als espais veïnals ja mapats, els alimentin de contingut i ampliïn la comunitat al seu voltant.

 

 

> Red de intercambio de recursos

Registre i catalogació dels recursos materials i humans dels diferents espais veïnals del municipi i posada en marxa d’una eina que els visibilitzi i permeti el seu intercanvi o mutualització, aprofitant els canals i espais del projecte comú.

 

 

> Civímetro
Projecte impulsat per la xarxa CivicWise amb Carpe Studio l’objectiu del qual és desenvolupar una guia per a l’avaluació dels laboratoris ciutadans. Actualment, s’implementa a Medialab Tabakalera, biblioteca-laboratori de creació i experimentació de Tabakalera

 

 

Entre els projectes realitzats en anys anteriors, a més de les tres jornades temàtiques (Infància i Joventut, Tecnologia i Dades Ciutadanes, Espai públic i Mobilitat) organitzades per a conèixer, visibilitzar i connectar iniciatives locals, destaquen:

 

 

> Guía para la Activación del Espacio Público

Guia on es desenvolupen eines i metodologies per a la implementació de les formes de disseny urbà que s’allunyen del concepte de planificació urbana per apropar-se al d’experimentació urbana. Un projecte desenvolupat mitjançant sessions de treball amb tècnicxs municipals i ciutadania.

 

 

> Guía para la Activación de Espacios Vecinales

Document per implementar col·lectivament les lògiques de funcionament d’un espai cívic, així com la seva connexió i col·laboració en xarxa, en els actuals espais veïnals i ciutadans de Puerto del Rosario. La guia, fruit d’un procés col·lectiu desenvolupat dins del marc de Mestura Puerto, recull:

 

> Mapatge dels centres ciutadans del municipi

 

> Pautes i eines dels espais cívics entorn del seu imaginari col·lectiu, governança, economia, comunicació, usos i activitats, i disseny

 

> Proposta de 10 accions pilot per a la consecució dels objectius marcats

 


 

Dates: 2017 – en actiu
Organitza: Ajuntament Puerto del Rosario (Fuerteventura)
A càrrec de: Oficina de Innovación Cívica
Col·labora: CIVICS, CivicWise, Carpe Studio, VIC/Entre d’altres agents, entitats i associacions del territori que han col·laborat en el desenvolupament del projecte
Més informació: mesturapuerto.es

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb projectes, jornades, formacions i altres iniciatives a les Illes Canàries

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.