10 gener, 2020
Notícia

Metròpolis de ciutats

Mostra itinerant i interactiva, proposada en el marc de la participació i divulgació del procés de redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU), amb la voluntat d’exposar els continguts pensats, debatuts i desenvolupats per una xarxa de més de 400 experts de diferents disciplines, tècnics dels ajuntaments i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sota la seva coordinació.

Amb l’aprovació i publicació dels documents de l’Avanç del Pla director urbanístic (26 de març de 2019), s’inicia el procés de participació de l’Avanç del PDU metropolità juntament amb el període d’informació pública del pla, que finalitza el 31 de gener de 2020. L’exposició Metròpolis de ciutats acompanya el procés participatiu i proporciona un espai de trobada pels debats ciutadans que es realitzen en els diferents municipis.

 

A la ciutat de Barcelona, els debats ciutadans de l’Avanç del PDU metropolità s’estructuren en dues sessions obertes a ciutadania i entitats. La primera jornada (9 de desembre de 2019) s’organitza amb un caire informatiu per explicar el PDU metropolità a través d’una visita guiada a l’exposició, ubicada a la Nau Bostik, amb la recollida dels comentaris i aportacions dels assistents en relació amb el seu contingut. A la mateixa Nau Bostik, però amb un caire més propositiu, es celebra la següent sessió (22 de gener de 2020).

 


 

Dates: Del 9 de desembre de 2019 al 31 de gener de 2020
Nau Bostik. Ferran Turné, 11. 08027 Barcelona
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona
Col·labora: Nau Bostik
En el marc de: Pla director urbanístic metropolità (PDU-AMB)
Més informació: naubostik.com/metropolis-de-ciutat

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.