6 juliol, 2020
Notícia

Monogràfic “Ciudad, Cultura y Educación”

Presentació d'aquesta publicació, coordinada per l'AICE i la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), que ofereix una mirada de la Cultura i l'Educació a la ciutat a través d'entrevistes, articles de diferents autors i bones pràctiques de ciutats de diferents parts del món.

Amb motiu del nou volum monogràfic de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), Ciutat, Cultura i Educació, es realitza una presentació virtual amb la participació de diversos autors. En el debat, convidats com Carlos Giménez Romero, Leonardo Garzón, Carles Giner, Jordi Baltà (CGLU) i Marina Canals (Secretària General de l’AICE) ofereixen algunes claus i reflexions sobre les possibilitats de la interconnexió entre els àmbits de l’educació i la cultura.

 

La publicació, coordinada conjuntament amb la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), vol contribuir a generar noves idees per reforçar la cooperació entre governs locals i els agents que intervenen en el camp de la cultura i de l’educació a les nostres ciutats.

 

Segueix llegint la publicació aquí

 


 

Dates: 6 de juliol (presentació virtual de la publicació)
Publica: Associació Internacional de Ciutats Educadores (ICE) i Ciutats i Governs Locals Units (CGLU-Comissió de Cultura)/coordinació
Participa: Carlos Giménez Romero, Leonardo Garzón, Carles Giner, Jordi Baltà (CGLU) i Marina Canals (AICE)/debat presentació virtual publicació
Més informació i accés a la publicació: edcities.org/monografico-ciudad-cultura-y-educacion 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.