27 març, 2021
Notícia

NagusiLab

Projecte promogut per l'associació Artehazia amb el suport de la Fundació Vital Fundazioa i la Diputació Foral d'Àlaba per generar una xarxa comunitària de cura a la gent gran amb l'objectiu que, si així ho volen, puguin quedar-se a les seves llars tot el temps que sigui possible.

Aquest projecte que impulsa Artehazia (Associació Innovació Cultural, Arts i Societat) vol desenvolupar una xarxa social permanent d’atenció i cures a domicili per a la gent gran, amb el suport de la Fundación Vital Fundazioa i la Diputació Foral d’Álaba. La iniciativa va sorgir amb les xarxes de cura a persones grans creades durant el confinament de la COVID-19 i pretén cobrir les necessitats d’aquest col·lectiu a tot el territori alabès de manera estable i no només en temps de crisi.

 

Segons els seus impulsors, amb el projecte es busca que sigui la gent gran qui prengui les decisions que els afecten, identificant les seves necessitats i imaginant maneres diferents d’actuar en col·lectiu. Per això, els espais de treball s’han concebut com Auzolabs (laboratoris de innovació ciutadana) on es porten a terme processos de cocreació, incorporant agents de l’àmbit de la cultura i la creació per tal que les sessions de treball incorporin dinàmiques i eines de creativitat aplicada. L’associació Artehazia es va constituir el 2011 impulsada des de c2+i (Cultura, Comunicació, Innovació), consultora especialitzada en projectes d’innovació dirigits a empreses i organitzacions que conceptualitza i desenvolupa la plataforma Conexiones improbables, amb la intenció de traslladar experiències d’hibridació realitzades en entorns empresarials a l’àmbit de la ciutadania.

 

El procés va arrencar el desembre de 2020 amb un Grup Motor on es van decidir els reptes a treballar entre les 15 persones integrants, entre elles professionals de diferents sectors orientats al treball amb persones grans, cuidadorxs, gent gran de diversos col·lectius i joves que han emprès projectes entorn d’aquest col·lectiu.

 

Actualment, hi ha tres Auzolabs activos i en cadascun d’ells s’està treballant un dels reptes marcats pel Grup Motor:

 

 

> Estudi de com han de ser els habitatges i les ciutats per tal que les persones es puguin quedar a les seves cases.

 

 

> Treballar per a l’eliminació de les actituds paternalistes i estereotips sobre la gent gran dins del seu propi entorn familiar o a l’àmbit institucional i social: qualificació d’aquestes persones, de les seves habilitats i coneixements en funció de la seva edat, pèrdua de control de les seves vides…

 

 

> Anàlisi dels punts febles comunitaris (tant als serveis com a la societat) a l’hora de crear una xarxa de cures.

 

 

Aquests Auzolabs estan dinamitzats per artistes i creadorxs alabesxs: la companyia de teatre Thusia S. Koop., Guk.estudio (col·lectiu format per un arquitecte, una urbanista, una dissenyadora i una professional de la música) i l’arquitecta Marina Blázquez (especialitzada en el disseny d’experiències).

 

El 15 de abril està prevista una presentació de resultats dels AuzoLabs a les persones implicades i començar a treballar per donar-hi forma amb la creació de tres prototips aplicables a la xarxa permanent d’ajudes i cures a domicili per a la gent gran del territori.

 


 

Dates: Desembre 2020-en actiu
El 15 de abril està prevista la presentació de resultats dels tres Auzolabs actius
Organitza: Artehazia
A càrrec de: Thusia S. Koop., col·lectiu Guk.estudio i Marina Blázquez/Dinamització de les sessions de treball
Participa: Professionals de diferents sectors orientats al treball amb persones grans, cuidadorxs, gent gran de diverses entitats i joves amb projectes a l’entorn seu
Suport: Fundación Vital Fundazioa i Diputació Foral de Àlaba
Més informació: fundacionvital.eus/nagusilab

 

 
 

#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb projectes fets per i per a gent gran

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.