4 setembre, 2015
Notícia

Noves titulacions i cursos de formació d'àmbit superior i de grau en pràctiques creatives i artístiques

CICLE FORMATIU DE GRAU MIG EN “ANIMACIÓ EN CIRC” (Escola de Circ Rogelio Rivel) / CURS D’ESPECIALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA “CIRC I EDUCACIÓ SOCIAL” (UAB i Bidó de Nou Barris) / MODALITAT EN GESTIONS CREATIVES DEL GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL (Facultat d’Educació. Universitat de Lleida)

Aquests tres espais de formació neixen d’un procés transversal de col·laboració que posa en relació entitats educatives i projectes específics. Alhora, també comparteixen estratègies docents centrades en la participació activa de l’alumnat.

 

 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MIG EN ANIMACIÓ EN CIRC
Aquest curs 2015-2016, el Escola de Circ Rogelio Rivel ja impartirà el nou Cicle Formatiu de Grau Mig en “Animació en circ”, recentment aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i publicat al mes de juny al DOGC.

 

Hem conegut la notícia a través de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, que també informa sobre la presentació que el Departament d’Ensenyament va fer el juliol passat de l’esborrany del futur decret de la segona titulació de Catalunya en Circ. Es tracta de l’annex de currículum del Cicle Formatiu de Grau Superior en “Arts del Circ”, del qual es va presentar l’estructura, exemples de Mòduls Formatius i una comparativa amb el Cicle Formatiu de Grau Mig.
———-
Dates: Curs 2015-2016.
Escola de Circ Rogelio Rivel. C/Portlligat 11-15, 08042 Barcelona.
———-
Més informació:
escolacircrr.com/cat/paginas/ver/escuelapreparatoria

 

 

 

CURS D’ESPECIALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA CIRC I EDUCACIÓ SOCIAL
Amb el nom de “Circ i Educació Social”, la primera edició d’aquest curs es desenvoluparà durant l’any lectiu 2015-2016, al llarg del mes d’octubre a les instal·lacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 

Fruit d’un conveni entre la UAB i Bidó de Nou Barris, entitat gestora de l’Ateneu Popular 9Barris, aquest curs compta 25 places, 32 hores presencials, i  està reconegut amb 4 crèdits ECTS.

 

En el curs es treballaran els següents continguts:

>> Circ social: concepte i principis.

>> Característiques dels formadors en circ social.

>> Disseny de la formació en circ social.

>> Jocs, tècniques i dinàmiques de circ social.

>> Acció comunitària, treball en xarxa i circ social.

>> Negociació i resolució de conflictes en acció comunitària a través del circ social.

>> Disseny de projectes d’acció comunitària a través del circ social.

>> Avaluació i circ social.

———-
Dates: Del 06/10/2015 al 29/10/2015. 
Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona.
Organitza: UAB i Bidó de Nou Barris (entitat gestora de l’Ateneu Popular 9Barris).
———-
Més informació:
uab.cat/web/postgrau/curs-en-circ-i-educacio-social

 

 

 

MODALITAT EN GESTIONS CREATIVES DEL GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL
Aquesta iniciativa docent vol donar resposta a les corrents pedagògiques que aposten per desenvolupar la creativitat, l’autogestió del propi aprenentatge i la relació entre el centres educatius i la societat en els alumnes des d’una perspectiva de transversalitat. Dels sis itineraris formatius a cursar durant tot el grau, per aquest primer any ja se n’han definit tres: el de comunicació, el d’investigació i el de dissenys en beta (dissenys en experimentació).

 

L’element a destacar, es senyala des de la coordinació del curs, és que la relació universitat-comunitat que s’estableix amb aquesta modalitat formativa potencia la participació ciutadana des del compromís social. De fet, Gestions creatives està inspirat en el projecte pedagògic Ciudad-Escuela, impulsat per la Plataforma 15Muebles amb la voluntat d’implantar una pedagogia des de la qual fer visibles els recursos, aprenentatges i sabers que despleguen persones i comunitats per a construir ciutats millors.
———-
Organitza: Universitat de Lleida (Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social).
———-
Més informació:
udl.cat/serveis/oficina/Noticies/2015

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

Les imatges i la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.