21 gener, 2022
Notícia

Open Paper: Mediación cultural para el cambio social en tiempos de pandemia

Publicació oberta de ZEMOS98 on, amb les seves pròpies pràctiques com a objecte d'estudi, s'amplia la noció de mediació cultural a través de les converses articulades al “Laboratorio de Mediación Cultural en Tiempos de Pandemia”.

Aquest “Open Paper” sobre la funció de la mediació cultural en temps de pandèmia s’ha elaborat a través d’una eina consultiva que ZEMOS98, organització que treballa en mediació per al canvi social, ja ha utilitzat anteriorment. El laboratori consultiu del qual van sorgir els continguts d’aquesta publicació es va organitzar el març de 2021 sota el títol La mediación cultural en tiempos de pandemia, amb el finançament de l’Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) de l’Ajuntament de Sevilla i la participació d’organitzacions i agents afins al treball que realitza ZEMOS98 en els seus diferents àmbits: Mediació, Cultura, Mèdia i Educació.

 

Com apunten els impulsors de la publicació, la mediació cultural és una pràctica la literatura de la qual s’acostuma a associar a les tasques d’acompanyament que professionals especialitzats en pràctiques culturals contemporànies o en història de l’art acostumen a dur a terme als museus o espais d’exhibició com a manera d’intervenir en la relació entre el públic i les obres d’art exposades. La intenció és ampliar aquesta definició, prenent com a objecte d’estudi les pràctiques de ZEMOS98 a través de les converses articulades durant el Laboratorio de Mediación Cultural en Tiempos de Pandemia.

 

L’Open Paper: Mediación cultural para el cambio social en tiempos de pandemia recull les reflexions d’aquest laboratori i apunta 6 blocs de debat amb les contribucions dels agents que van col·laborar en aquest diàleg sobre la mediació cultural (María Farras, Tere Badía, Jaz Choi, Adam Horowitz, José Luis de Vicente, María Yáñez, Marta Malo i Fran MM Cabeza de Vaca).

 

1Com mediar per al canvi social en un context digital cada vegada més privatitzat?
2Necessitem fer dieta digital amb perspectiva ecologista? La mediació ha d’advocar per la desconnexió temporal mediàtica?
3És la mediació per al canvi social un intercomunicador o dispositiu de traducció entre agents que utilitzen llenguatges diferents?
4Com aconseguir que la mediació fomenti el pensament situat entre l’àmbit acadèmic i l’àmbit activista?
5Pot la mediació desbordar les lògiques institucionals i inventar nous rols i espais en els marges?
6En quines condicions es produeixen les cures de qui es dedica a mediar?

 

El laboratori consultiu que dona origen a la publicació es va dividir en 4 sessions on, juntament amb els agents i institucions col·laboradorxs, es va reflexionar sobre la situació dels diferents àmbits de treball de ZEMOS98.

 

MediacióSessió amb María Farras (CCCB) i Tere Badía (Secretaria General de Culture Action Europe) per reflexionar sobre les possibilitats i els límits de la mediació per al canvi social en un moment de pandèmia, amb les pantalles com a mitjanceres. Quins són els reptes que trobarem en els propers anys en el treball de mediar entre institucions, organitzacions o moviments?
CulturaSessió amb Jaz Choi (RMIT University) i Adam Horowitz (Artista i mediador). Quins espais culturals de resistència continuen oferint esperança per als propers anys, quines narratives de possibles futurs sostenibles s’haurien de posar sobre la taula per afrontar els reptes de les múltiples crisis que vivim, com mantenir el compromís social en un món dominat per la mercantilització de la realitat.
MèdiaSessió amb José Luis de Vicente (Comissari i investigador cultural Sonar+D) i María Yáñez (Investigadora en mitjans i responsable de Vinte). En un paisatge mediàtic canviant, on l’anàlisi de les produccions audiovisuals actuals és inseparable d’una reflexió sobre el funcionament de les xarxes, en quines condicions es poden continuar produint continguts que reflexionin sobre les narratives dominants?
EducacióSessió amb Marta Malo (Traductora i investigadora militant) i Fran MM Cabeza de Vaca (Programes educatius del Museu Reina Sofía, professor de música en excedència). En aquest estat d’excepcionalitat, quin tipus d’eines i espais educatius es poden posar en valor des de les pràctiques artístiques i culturals?

 

 

ZEMOS98

 

Equip de gestió creatiu-cultural que media entre institucions, col·lectius, organitzacions socials i altres actors amb l’objectiu de crear espais intersectorials per al diàleg polític. Ho fa desenvolupant processos participatius, cuidant dels béns comuns, treballant per hackejar les narratives dominants i desenvolupant contranarratives mediàtiques.

 

 

Data de publicació: Gener, 2022
Publica: Zemos98
Participa: María Farras (CCCB), Tere Badía (Culture Action Europe), Jaz Choi (RMIT University), Adam Horowitz, José Luis de Vicente (Sónar+D), María Yáñez (Vinte), Marta Malo i Fran MM Cabeza de Vaca (Programas educativos, Museo Reina Sofía)
Més informació i accés a la publicació: zemos98/open-paper-mediacion-cultural-para-el-cambio-social-en-tiempos-de-pandemia

 

 
 
 

#ArxiuViuPolièdrica: Més constinguts sobre Zemos98

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.