23 octubre, 2020
Notícia

Ornitorrinco. Educació i mediació en les arts escèniques

Aquest projecte és una iniciativa de Redescena, La Red Española de Teatros, en aliança amb Pedagogías invisibles per unir arts escèniques i educació, incorporant la mediació cultural en els teatres.

L’objectiu del projecte és la formació, acompanyament i assessoria a centres, espais i circuits vinculats a Redescena, La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, perquè fomentin o implementin programes d’educació i mediació en els seus centres des d’una perspectiva crítica i transformadora.

 

Pedagogías invisibles, col·laboradors en aquest pla per promoure el desenvolupament de l’educació i mediació en el camp de les arts escèniques, detalla encara més els seus objectius: “repensar el paper de la institució teatre com agent polític de transformació social, entendre les arts escèniques com espai de creació de pensament crític i resignificar la institució teatral obrint vies de treball i diàleg amb el context en el qual estan situades”.

 

La seva implementació s’està duent a terme en tres fases:

 

> Fase 1: Diagnòstic i contextualització (Febrer-juny 2020)
Realització d’una sèrie de sessions d’aproximació al camp professional de l’educació i mediació cultural, tant en el context de les arts visuals com de les escèniques, així com a la situació de l’educació i mediació en els teatres de La Red.

 

> Fase 2. Formació, assessoria i desenvolupament de propostes (Setembre de 2020-juny de 2021)
Abordatge en la pràctica dels formats i metodologies destil·lades en la fase anterior, passant de la teoria i les reflexions prèvies sobre l’àmbit de l’educació i les arts escèniques, al disseny i implementació de projectes i programes que es puguin desenvolupar en centres vinculats a La Red i que puguin ser avaluats en la fase següent. Es posa en marxa un projecte educatiu per a cada grup d’interès marcat per La Red en les enquestes (joves, infància, entitats educatives i comunitat migrant), així com la revisió i millora de programes ja existents.

 

> Fase 3: Testat i avaluació (Pròximament)

 


 

Dates: 2020-2021
Organitza: Redescena. Red Española de Teatros
A càrrec de: Pedagogías invisibles/Mediación y asesoría
Més informació: pedagogiasinvisibles.es/ornitorrincoredescena

 

 

#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb arts escèniques i educació

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.