7 juliol, 2017
Notícia

Otredad en el aula: nada va a la escuela

Publicació sobre la recerca d'acompanyament del projecte de María Jerez (dins del programa "Aquí treballa un artista" 2016 del CA2M de Madrid) al C.E.I.P. Parc Aluche

Per segon any consecutiu, les residències d’artistes en escoles realitzades en el marc del programa Aquí trabaja un artista del CA2M, van estar acompanyades d’una recerca avaluativa. Fent un pas més, des del lloc reflexiu des del qual treballa el departament d’educació, en aquesta edició el desafiament proposat va ser el d’indagar i explorar els diferents enfocaments i formats que la recerca podia adoptar, i de quina manera aquests podien aportar a la reflexió crítica sobre els processos artístics que es duen a terme en el marc escolar.

 

Aquest text tanca l’angle de visió per observar què succeeix quan el projecte de María Jerez, Nada va a la escuela, entra en el marc de l’aula -què provoca en l’alumnat, en el professorat, en les artistes i en les educadores-, per a des d’aquí apel·lar a qüestions més àmplies, sobre les estructures que sustenten un model d’escola productiva i acrítica.

———-

Data de publicació: Maig, 2017.
Publica: Oficina de Cultura y Turismo, Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.
A càrrec de: Mercedes Álvarez Espáriz (Textos), Amalia Ruiz-Larrea Fernández (Diseny i maquetació).
En el marc de: Programa “Aquí trabaja un artista” 2016-2017 (CA2M).

———-

Accés a la publicació:
ca2m.org/Publicaciones/Otredad_aqui_trabaja_artista.pdf

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos (darrera consulta: març 2020).

 

Contingut publicat el 2020 per completar l’arxiu Polièdrica 2017-2019.