9 setembre, 2021
Polièdrica
Polièdrica

Panorama #1 | Art i Escola

Inaugurem l'especial "Panorama" amb una proposta al voltant de les pràctiques relacionades amb Art i Escola. Comença el curs 2021-2022, moment d'engegar motors, pensant en nous projectes però, també, reflexionant a partir del què va passar durant el curs 2020-2021.

En aquest primer número de Panorama us proposem un recorregut per les notícies i articles publicats al llarg del curs passat a Polièdrica en relació a propostes d’Art i Escola.

 

Els projectes artístics i educatius, que impliquen artistes, educadorxs, docents, mediadorxs i dinamitzadorxs culturals, neixen de la col·laboració entre aquestxs professionals però, també, de la cooperació entre centres educatius, centres d’art, auditoris, museus, etc.

 

Aquesta intersecció entre àmbit educatiu i cultural es construeix i consolida en cada projecte, en cada procés de treball. Els aprenentatges que es deriven d’aquestes pràctiques generen un coneixement que, quan es posa en comú amb altres professionals i agents, enforteixen tot l’ecosistema educatiu-cultural.

 

Panorama #1 proposa uns itineraris de lectura que s’organitzen sota la idea que aquesta intersecció entre art i escola dona peu a un ecosistema educatiu-cultural viu i divers. Un context comú de treball que creix entorn dels projectes artístics i educatius però, també, gràcies a l’existència i multiplicació d’espais formatius i de trobada entre professionals, així com a l’impuls de la recerca i socialització del coneixement generats entorn d’aquestes pràctiques. Aquest ecosistema es consolida gràcies a l’aposta d’administracions i algunes fundacions per polítiques públiques i programes de suport a iniciatives d’art i escola.

 

Els itineraris s’organitzen a partir de tres eixos:

 

Crear un contextReuneix notícies i articles on es fan presents qüestions de concepte, metodologia o relacionades amb polítiques culturals i educatives.
Passar a l’accióS’hi poden trobar projectes desenvolupats durant el curs 2020-21, així com materials i propostes de treball que diverses institucions culturals han posat a disposició dels centres educatius per tal que desenvolupin les seves pròpies activitats i propostes.
Compartir aprenentatgesAquest apartat proposa una aproximació als espais de reflexió, creació i socialització de coneixement que es posen a l’abats dels i les professionals dels àmbits educatiu i cultural.

 

 

 

 

Crear un context

 

Itinerari 1


Intersecció Art i Escola

Drets Culturals

La intersecció entre els àmbits educatiu i cultural posa en relació dos contextos de treball amb maneres de fer diferents. Aquesta col·laboració entre agents diversos planteja un seguit de reptes als quals donar resposta, tant a nivell metodològic com conceptual.

 

Continua

Itinerari 2


Democràcia Cultural

Programes i polítiques

El compromís amb la idea de Democràcia Cultural per part d’administracions i fundacions privades es materialitza en les polítiques públiques i els programes que s’impulsen des d’ambdues institucions.

 

Continua

Itinerari 3


Convocatòries: polítiques culturals i educatives

Les convocatòries públiques són una declaració d’intencions, un posicionament respecte d’allò que s’entén per pràctica de mediació i/o de pedagogia artística i, en si mateixes, suposen una forma de política cultural i educativa, sovint la única existent al territori.

 

Continua

 

 

 

 

 

Passar a l’acció

 

Itinerari 4


Projectes

Aquest itinerari proposa un recorregut per projectes que neixen de la col·laboració entre institucions culturals i centres educatius. Las Naves o l’IVAM a València, el CA2M a Madrid, el Bòlit a Girona o el MAC a Mataró, i d’altres com Idensitat o el CCCB des de Barcelona són alguns dels equipaments i projectes que promouen o participen d’aquests marcs de cooperació.

 

Continua

Itinerari 5


Propostes i recursos

Les institucions culturals exerceixen un paper rellevant en l’impuls de les pràctiques artístiques en l’àmbit educatiu, tant pel que fa a la implementació de metodologies de treball com pel fet de facilitar l’entrada a l’aula de debats i temàtiques plenament contemporànies.

 

Continua

 

 

 

 

 

Compartir aprenentatges

 

Itinerari 6


Reflexionar

Un recull de diferents formats i continguts d’iniciatives amb l’objectiu compartit de propiciar espais de reflexió, recerca i posada en comú que han estat impulsades per, entre d’altres, el Museo Nacional del Prado, EducaThyssen o Condeduque a Madrid o el MAC (Mataró).

 

Continua

Itinerari 7


Formar-se

L’accés dels i les professionals a una formació especialitzada és cabdal, tant per facilitar la incorporació i normalització de la dimensió artística en el currículum dels centres educatius com perquè les institucions culturals desenvolupin noves formes de relació amb el territori, reforçant la dimensió educativa i de mediació en tota la seva programació.

 

Continua

Itinerari 8


Llegir

Recull de tres publicacions que s’afegeixen a les ja esmentades en altres itineraris: Patios vivos para renaturalizar la escuela, Artes + Pedagogía. Dos cruces y mil subjetividades i Dibujar el mundo. Jugar, crear, compartir.

 

Continua

 

 

 

 

 

Sobre Panorama

 

L’especial Panorama és una lectura guiada a través de notícies i articles publicats durant un any o curs lectiu en relació a una pràctica o àmbit de treball concret.

 

Recupera algunes de les accions i projectes recopilats a Polièdrica, connectant-ho amb contextos i territoris diversos i potenciant així la circulació d’informació entre agents: equipaments culturals, administracions públiques, centres educatius, fundacions, col·lectius o artistes.

 

D’aquesta manera es reforça una mirada ecosistèmica on les pràctiques artístiques i culturals s’enriqueixen per la suma d’agents i accions complementàries: programes, projectes, formacions, publicacions, convocatòries, etc.

 

 

 

 

* Subscriu-te gratuïtament a Polièdrica aquí *