2 juny, 2021
Notícia

Patrimonia’m col·leccions

Cloenda amb presentació virtual dels projectes realitzats en la 5ª edició d’aquest programa impulsat per l’ICUB i el CEB on es planteja una nova manera d’enfocar la relació escola/museu entorn del patrimoni de la ciutat de Barcelona.

L’objectiu d’aquest projecte de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) és apropar l’alumnat dels centres educatius a les col·leccions dels museus de la ciutat, i comprometre’ls activament en el coneixement, la preservació i la divulgació del llegat històric i patrimonial. La proposta va dirigida a l’alumnat de cicle superior de primària i primer cicle d’ESO de centres públics i concertats.

 

Tal com explica el CEB a la memòria descriptiva per a la convocatòria del Patrimonia’m col·leccions 20/21, el programa es proposa amb la intenció de transcendir la perspectiva tradicional de relació museu/escola basada en visites puntuals on l’alumnat s’erigia com a mer receptor de narratives creades pel museu. L’objectiu és plantejar una participació activa entre els museus i el centres educatius, basada en la cocreació d’interpretacions del patrimoni on l’alumnat n’és el motor i el protagonista.

 

Així, cada centre educatiu treballa de la mà d’un museu participant de l’ICUB, patrimoniant una de les seves col·leccions o elements patrimonials que esdevindran l’eix sobre el que desenvolupar un projecte transversal d’interpretació i difusió del patrimoni.

 

En aquesta edició s’han portat a terme 5 projectes en 5 centres educatius on els i les alumnes han treballat en un sèrie de propostes integrades en les programacions de l’aula. Les cinc propostes comparteixen el treball participatiu i bidireccional (l’escola va al museu i el museu va a l’escola), així com elements que permeten un aprenentatge més significatiu entorn del patrimoni artístic. D’una banda,  establint-se vincles més estrets entre l’equip educatiu del museu i el grup classe amb el qual es treballa i, de l’altra, experimentant el patrimoni de forma més contextualitzada i directe, no tan abstracta, de manera que els i les alumnes puguin esdevenir una ciutadania crítica i reflexiva envers el seu entorn.

 

Els projectes realitzats per les escoles i els equipaments culturals participants en l’edició Patrimonia’m col·leccions 20/21 són:

 

 

> Escola Ferran Sunyer (alumnes de 6è de primària) – Museu Etnològic i de Cultures del Món (Seu Montjuïc)
Els oficis tradicionals: Els oficis i les professions al barri de Sant Antoni

 

El projecte es desenvolupa al voltant de la col·lecció sobre oficis i professions tradicionals i preindustrials del Museu Etnològic. L’objectiu del projecte és recuperar la memòria i la història dels oficis que han caracteritzat el barri de Sant Antoni, on s’ubica l’escola, des de la seva aparició fins a l’actualitat. S’articula mitjançant un procés de descobriment de les formes de vida vinculades al comerç a través de l’elaboració creativa de lapbooks, on es reuneix la documentació recollida durant la recerca realitzada a través del treball de camp i les entrevistes que l’alumnat ha fet pel barri o comptant amb els recursos proporcionats pel museu. Un treball de recerca que ha acabat exposat al museu.

 

> Escola Catalònia (5è de primària) – Museu del Disseny de Barcelona
El plafó de la xocolatada (segle XVIII)

 

La proposta a l’alumnat és endinsar-se al plafó La xocolatada, que forma part de la col·lecció de ceràmica històrica exposada al museu, com a document a partir del qual es puguin generar diferents interpretacions, mirades i relats entorn de la Barcelona del segle XVIII. L’objectiu és que els i les alumnes entenguin el pas de la Barcelona medieval cap a la ciutat industrial contemporània. Aquest procés d’aprenentatge s’ha fet mitjançant un treball que ha estat transversal a totes les àrees, no només entre les més artístiques o plàstiques, i que s’ha pogut realitzar a partir de fonts primàries.

 

> Institut Josep Comas i SolàReial Monestir de Sant Maria de Pedralbes
La medicina medieval

 

Projecte construït en funció de les necessitats del centre educatiu entorn del jardí medicinal medieval plantat al claustre del monestir. S’ha treballat a partir de tres eixos: la història medieval, els monestirs i la concepció de la medicina medieval a l’Edat Mitjana. El procés va incloure una visita de l’institut al monestir, una sessió prèvia integrada en la programació de l’aula sobre l’Edat Mitjana i una sessió posterior on l’alumnat recollia les seves conclusions de la visita a l’equipament. 

 

> Institut Quatre Cantons (3er d’ESO) – Museu de la Música
Dissenyem una visita al Museu de la Música

 

El projecte té com a objectiu que l’alumnat de 3er d’ESO facin com una “auditoria” al Museu de la Música a partir d’un encàrrec fet pel museu a l’alumnat. Una de les realitats amb que es troben molts museus és que els adolescents en general no se senten atrets per les propostes dels museus i no són un dels seus públics habituals. Partint d’aquesta premissa se’ls proposa que a partir de la seva experiència al museu, del coneixement de la seva col·lecció i del seu funcionament intern, pensin en propostes per fer el museu més atractiu per al públic de la seva edat.

 

Després de diverses visites al museu i a partir de l’experiència i anàlisis d’una visita comentada a la seva col·lecció, el grup classe ha ideat una proposta de visita guiada dirigida als i les alumnes de 1er d’ESO del seu institut.

 

> Institut VerdaguerEl Born Centre de Cultura i Memòria (El Born CCM)
Memòries del Rec Comtal

 

El projecte pretén que l’alumnat aprengui el valor patrimonial del Rec Comtal, una infraestructura hidràulica construïda en època medieval de la qual se’n conserva un fragment dins del jaciment arqueològic del Born CCM, com una realitat de passat, però també com una oportunitat de present. Una concepció que vol difondre el valor social i cultural del patrimoni històric.

 

L’objectiu és construir la memòria viva del Rec, mantenir-la i difondre-la, així com restablir el seu valor com a eix articulador de la Barcelona del passat, però també del present i del futur. Partint d’una metodologia de treball compartida entre l’escola i el centre cultural es desenvolupa una sèrie d’activitats tant a l’aula com a l’equipament per tal que els i les alumnes vagin adquirint les dades, coneixements, eines conceptuals i metodològiques necessàries per desenvolupar el seu projecte de recerca sobre el Rec.

 

Com a resultat final del projecte el grup classe vol elaborar un còmic i organitzar un congrés sobre el Rec Comtal al Born CCM.

 

 

Museus de l’Institut de Cultura de Barcelona que s’incorporen al programa el curs 2020-2021 (com ara el Museu Frederic Marès, la seu Montcada del Museu Etnològic o el Castell de Montjuïc), i d’altres com el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) que hi participa des dels seus inicis al 2005, treballaran amb centres educatius de nova incorporació seleccionats a la Convocatòria Unificada de Programes curs 2020-2021.

 


 

Dates: Curs escolar 2020-2021 (Novembre-maig)
La presentació virtual del Patrimonia’m col·leccions 20/21 va tenir lloc el 31 de maig al Born CCM i es va poder seguir pel canal Youtube de Barcelona Cultura 

 

Organitza: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

 

Participa:

 

> Escola Ferran Sunyer, Escola Catalònia, Institut Josep Comas i Solà, INS 4 Cantons, INS Verdaguer/Centres educatius

 

> Museu Etnològic i de Cultures del Món (seus Parc de Montjuïc i Montcada), Museu del Disseny, Reial Monestir de Sant Maria de Pedralbes, Museu de la Música, El Born CMM, Museu Marès, Castell de Montjuïc i MUHBA/Museus i equipaments culturals

 

Més informació:

 

> Nota premsa cloenda Patrimonia’m col·leccions 20/21
ajuntament.barcelona.cat/premsa/patrimoniam-colleccions-cloenda

 

> Vídeo resum cloenda + projectes realitzats Patrimonia’m col·leccions 20/21 

Video resum cloenda Patrimomia’m 20/21 (canal Youtube Barcelona Cultura)

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb la relació escola-museu a través del patrimoni

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.