28 desembre, 2018
Notícia

Pedagogías feministas, políticas de cuidado y educación

Llibre que mostra una aproximació plural i polièdrica al treball del Grupo de Educación de Matadero Madrid durant 2017 i 2018. Al mateix temps, marca el tancament d'un cicle que va començar a gestar-se en el 2012 i que ha estat una relació de complicitat, negociació, reflexió compartida i contaminació recíproca entre la Institució i el Grup.

En la seva trajectòria, el Grupo de Educación de Matadero Madrid ha estat format per educadores artístiques, professores, artistes, activistes i ciutadanes compromeses amb reformular els criteris que defineixen actualment l’educació i el lloc que ocupa en les institucions culturals i els moviments de transformació social. En aquesta última etapa, s’ha interrogat sobre qui formen part i són legitimades com a productores culturals i de coneixement, a qui representa aquest coneixement i en quina mesura contribueix al desenvolupament d’una societat plural.

 

Des de l’especificitat del context del Centre de residències artístiques de Matadero Madrid, el Grup es fa la pregunta: “com poden treballar les institucions culturals i educatives juntes?”. A partir d’aquí, tanteja respostes des de les pedagogies feministes i les polítiques de cura que permetin una producció compartida de coneixement entre institucions culturals i educatives, una producció fluida i regida per paràmetres que qüestionin i transformin les estructures de privilegi, legitimació, reconeixement, productivitat i eficiència hegemòniques.

———-

Data de publicació: Desembre de 2018

A càrrec de: David Lanau/coordinació, Pía Paraja/correcció de textos i acompanyament editorial, Christian Fernández Mirón/disseny i maquetació i Paloma Calle, Ana Cebrián, Andrea De Pascual, Marta García Cano, Elena Guembe, David Lanau, Noemí López, Eva Morales, Carmen Oviedo i María San Martín/textos

———-

Més informació:

mataderomadrid.org/pedagogias-feministas-politicas-de-cuidado-y-educacion.pdf

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos (darrera consulta: març 2020).

 

Contingut publicat el 2020 per completar l’arxiu Polièdrica 2017-2019.