25 juny, 2021
Notícia

Pensar una hache

Procés de recerca i reflexió entorn de la democràcia cultural impulsat pel Col·lectiu Llámalo H (HarineraZGZ) amb Zaragoza Cultura (Ajuntament de Saragossa) i seleccionat a la convocatòria 2020 "Aliances per a una democràcia cultural" de la Fundació Carasso.

Aquest projecte, presentat per l’associació cultural Llámalo H (vinculada al Col·lectiu Llámalo H) i Zaragoza Cultural (Ajuntament de Saragossa), va ser un dels seleccionats a la convocatòria Aliances per a una democràcia cultural 2020 de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Es tracta d’un procés de recerca situada i reflexió compartida entorn de la democràcia cultural a partir de l’experiència pràctica del Col·lectiu Llámalo H, que aglutina agents culturals i ciutadania implicada en la gestió d’HarineraZGZ, un espai de cultura comunitària gestionat juntament amb l’Associació Veïnal del barri de San José i l’Ajuntament de Saragossa.

 

El projecte gira entorn d’aquest espai de creativitat i participació ciutadana que és Harinera ZGZ, organitzat mitjançant un model singular de gestió públicocomunitaria amb cinc anys de recorregut. Aquest model exigeix a la comunitat diversa i implicada que l’impulsa un constant exercici de mediació entre institució pública i ciutadanía, acumulant en aquest repte èxits, però també aprenent de les pròpies vulnerabilitats i de la convivència amb contradiccions i mancances comunes a d’altres projectes de cultura comunitària.

 

L’objectiu és recopilar el coneixement acumulat en aquest recorregut, ara dispers i difícil de documentar, en un manual titulat Pensar una hache. Construye tu propia alianza para la democracia cultural, que serveixi com a full de ruta per a qualsevol iniciativa de cultura comunitària. A més d’aquesta vocació de ser un procés de recerca replicable, per tal que més institucions puguin seguir-ne l’exemple, també es vol compartit i comparat, perquè no sigui un procés exclusivament intern d’Harinera ZGZ i arribi a d’altres col·lectius i iniciatives locals i de fora de Saragossa que treballin en projectes similars, compartint les solucions que han pres d’altres espais davant problemàtiques similars.

 

La recerca vol abordar set eixos temàtics a partir de tallers obertsgrups de treball desenvolupats durant el 2021 per conèixer més en profunditat els models de gestió comunitària i la seva relació amb àmbits com la diversitat, l’economia social i solidària o la precarietat en cultura:

 

Eix 1_Cultura Comunitària i Drets Culturals (Gener-maig)Grup de treball: Imaquinaria Arte y Transformación Social + Orquesta Escuela Social + LaDársena Estudio amb La Hidra Cooperativa
Eix 2_L’entorn immediat: Barri, Memòria i Paisatge (Febrer-juny)Grup de treball: Mottainai ZGZ + Isabel Aina + Goyo Obón amb Mar Rodríguez Beltrán
Eix 3_Funambulisme: Activisme i Vida. Governança, Cures, Participació i Precarietat (Març-juliol)Grup de treball: Atelier de Ideas + Recreando Estudio Creativo + Pares Sueltos amb Grigri Projects
Eix 4_Enredaderas: Educació i Cultura Comunitària (Abril-novembre)Grup de treball: Yenny Patricia López Díaz + Agustina Inchausti + María Camón Espada amb Sofía De Juan
Eix 5_Diversitat o Barbàrie. Diversitat Funcional (Febrer-novembre)Grup de treball: Teadir – Aragón + Bolboreta Press + Pares Sueltos amb Laura Moya

I dos eixos més per concretar:

Eix 6_Som E-CO-SISTEMA: Economia Social i Solidària, Economia Circular i ProcomúEix 7_La utilitat d’allò inútil. Avaluació i impacte

 

 


 

Dates: 2021

 

Organitza: Colectivo Llámalo H i Zaragoza Cultural (Ajuntament de Saragossa)

 

A càrrec de: Col·lectiu Llámalo H (HarineraZGZ)

 

Participa:

 

> Grup de treball Eix 1_Cultura Comunitària i Drets Culturals
Imaquinaria Arte y Transformación Social + Orquesta Escuela Social + LaDársena Estudio amb La Hidra Cooperativa

 

> Grup de treball Eix 2_L’entorn immediat: Barri, Memòria i Paisatge
Mottainai ZGZ + Isabel Aina + Goyo Obón amb Mar Rodríguez Beltrán

 

> Grup de treball Eix 3_Funambulisme: Activisme i Vida. Governança, Cures, Participació i Precarietat
Atelier de Ideas + Recreando Estudio Creativo + Pares Sueltos con Grigri Projects

 

> Grup de treball Eix 4_Enredaderas: Educació i Cultura Comunitària
Yenny Patricia López Díaz + Agustina Inchausti + Mª Camón Espada amb Sofía De Juan

 

> Grup de treball Eix 5_Diversitat o Barbàrie. Diversitat Funcional
Teadir – Aragón + Bolboreta Press + Pares Sueltos amb Laura Moya

 

Suport: Fundación Daniel y Nina Carasso (Convocatòria Aliances per a una democràcia cultural 2020)

 

Més informació: colectivollamaloh/pensar-una-hache

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb Harinera ZGZ

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.