6 maig, 2016
Notícia

Interaccions entre arts visuals i escèniques

EL COS A LA INTEMPERIE. Primera performance del projecte interdisciplinari “Ultracòs. Tres experiències compartides més enllà del cos” que vol posar en relació les Arts visuals amb les Arts escèniques per generar una peça performativa conjunta amb artistes d'àmbits diferenciats.

Dates: 7 de maig de 2016. A les 12h.
Sala d’Art Josep Bages. Centre d’Art Torre Muntadas. Jaume Casanovas, 80. El Prat de Llobregat, Barcelona.
Organitza: /UNZIP Arts Visuals al Prat.
A càrrec de: Anna López i Joana Romero.
En el marc de: projecte interdisciplinari “Ultracòs. Tres experiències compartides més enllà del cos”, a cura de Maite Travé.
———-
Més informació:
unzip.elprat.cat/presentacio

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

Les imatges i la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.