7 juliol, 2022
Notícia

Presentació de Bornlab i estrena del 1r podcast del Bornlab Sonor

Sessió de presentació del programa de mediació comunitària del Born CMM de Barcelona on es compartirà la programació 2022 i el primer post del Bornlab Sonor, una proposta sonora trimestral de diagnosi de la vida comunitària als barris que envolten l'equipament.

La presentació de Bornlab, el programa de mediació comunitària d’El Born Centre de Cultura i Memòria (El Born CCM), consistirà en una trobada amb l’equip de Bornlab i col·laboradorxs del programa on es presentaran les propostes de programació per al 2022.

 

Es tancarà la sessió amb l’escolta col·lectiva del podcast Des de quins barris es veu El Born CCM?, editat per l’artista Agnès Pe, amb el qual s’estrena el Bornlab Sonor, que duu a terme processos d’exploració i creació a diferents espais del Casc Antic de Barcelona que finalitzen amb la publicació de peces sonores. A partir de l’escolta activa al territori, es planteja un cicle de podcasts que són fruit de la col·laboració entre persones creadores i col·lectius dels barris que envolten El Born CCM.

 

A la pàgina web del programa es poden consultar totes les activitats desenvolupades des del Bornlab entre 2019 i 2020.

 

Des de quins barris es veu El Born CCM? | Podcast

Els darrers anys, la vida comunitària s’ha transformat als barris que envolten El Born CCM. Des de Bornlab es vol contribuir a l’anàlisi d’aquestes noves dinàmiques i realitats a través de la programació dels mesos vinents. Mitjançant una diagnosi a partir de trobades amb diferents col·lectius i projectes dels barris, amb aquest podcast es dona el tret de sortida a la proposta sonora trimestral del Bornlab Sonor.

 

El podcast Des de quins barris es veu El Born CCM? s’ha creat a partir de les gravacions de les entrevistes realitzades a entitats i col·lectius com l’associació RAI-Recursos d’Animació Intercultural, el Casal de Barri Pou de la Figuera o el Projecte XEIX. L’artista Agnès Pe ofereix una peça sonora que converteix la diagnosi en un treball audible i, per què no, també ballable.

 

 

BornlabEl BornCCM

 

 

Programa de mediació comunitària d’El Born CMM mitjançant el qual s’impulsen pràctiques col·laboratives i projectes cocreats amb els agents del seu entorn. La proposta complementa la programació del centre, reflexionant entorn de les memòries no oficials a partir de metodologies experimentals i artístiques.

 

Fruit del treball en xarxa les propostes per aquesta nova etapa del projecte inclouen processos de recerca i creació, accions públiques, un programa d’estudis comunitari i la publicació trimestral d’un podcast. Així es vole promoure altres formes de fer cultura, obrint marcs de treball compartit i espais d’escolta activa amb entitats i col·lectius de la ciutat.

 

 

Dates: 13 de juliol
18:30h. Vestíbul d’El Born CCM. Plaça Comercial, 12. 08003 Barcelona
Organitza: BornLab (El Born CCM
A càrrec de: Agnès Pe/Edició podcast Des de quins barris es veu El Born CCM?
Participa: Equip i col·laboradorxs de Bornlab/Presentació programa mediació comunitària; RAI, Casal de Barri Pou de la Figuera, Projecte XEIX/Col·lectius participants al podcast 
Més informació: elbornculturaimemoria/presentaciobornlab22

 

 

 

#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb El Born CCM

 
 
 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.