1 març, 2014
Comusitària
Comusitària
Article

Processos musicals comunitaris

Els processos musicals comunitaris volen proporcionar experiències artístiques i vetllar per la formació global de les persones, fent-les partícips de la vida política i cultural del seu entorn i acompanyant-les en el seu creixement personal.

Des de l'educació tècnico-artística fins el desenvolupament de competències creatives, comunicatives i socials, aquests processos ofereixen l’oportunitat de construir una identitat comuna i una expressió personal més enllà de l'excel·lència i en condicions d'igualtat, democratitzant així la pràctica artística.

Fruit de la realitat històrica sorgida dels convulsius anys 1940 arrel de la II Guerra Mundial i del despertar d’una nova consciència basada en el rebuig de perpetuar l’herència burgesa, es perfila un nou paradigma cultural en el qual l’art és vist com una eina de mobilització i promoció socials. En aquest context, el fet musical evidencia el seu potencial transformador i de formació integral de la persona. Així, històricament, els processos musicals comunitaris s’entronquen amb la doctrina d’apoderament i amb la concepció activista de la cultura.

 

Més enllà de ser una expressió reaccionària davant l’alta cultura i una actitud de resistència front el desgastat cànon vuitcentista de l’artista-geni, els processos musicals comunitaris neixen també en resposta a l’emergent necessitat de dur a terme una política de proximitat on la música generi espais de cohesió, equitat i participació socials.

 

En aquest marc de treball col·laboratiu desapareixen les relacions de poder tenint en compte les necessitats, interessos i expectatives de les persones participants, de manera que l’experiència i l’aprenentatge esdevenen significatius per a ells i el seu entorn. Així mateix, es gesta un sentiment de pertinença que facilita la implicació activa de les persones, la presa de responsabilitat i el compromís social.

 

Partint dels processos musicals comunitaris i de l’educació cultural, es mira el fet artístic com una estratègia de formació que persegueix l’acumulació cultural. Donat que l’experiència artística genera pensament, el fet musical pot afavorir el desenvolupament de la capacitat crítica de la ciutadania. És des d’aquesta consideració que els processos musicals comunitaris tenen el valor afegit de democratitzar la pràctica artística i contribuir a la transformació positiva de l’entorn.

 

La música té el potencial de generar les sinergies necessàries per reconduir qüestions o problemàtiques latents en la societat. En aquest sentit, els processos musicals comunitaris són un model artístic i educatiu alternatiu que integra la persona (independentment de les seves capacitats i condició) en un marc social més just i creatiu. Per tant els processos musicals comunitaris es comporten com un projectil de denúncia contra l’elitisme cultural, mentre posicionen a l’artista en una situació de lideratge col·laboratiu insòlit i trenquen visions retrògrades que porten a pensar que no tothom és capaç de desenvolupar habilitats artístiques.

 

 

 

/ PREGUNTA:

Els processos musicals comunitaris poden ser la resposta a una educació artística basada únicament en les formes autoreferenciades?

 

/ PREGUNTA:

Són els projectes en diàleg amb la comunitat una estratègia de legitimació de la cultura subsidiària?

 

 

/ CITA:

LOWE, S. (2000) Creating Community: art for community development. Journal of contemporary ethnography, 3, p. 381.

 

L’art comunitari és aquell “art dìnterès públic dissenyat en un escenari comú a través d’un procés grupal. Mitjançant la participació en una experiència estètica, els individus descobreixen i produeixen significats col·lectius que són simbolitzats a través de l’art”.

 

/ CITA:

GOLDBARD, A. (2009) New Creative Community: The Art of Cultural Development. Oakland: New Village Press, p. 20.

 

“El Desenvolupament Cultural Comunitari és aquell treball d’artistes, organitzacions i altres agents de la comunitat que col·laboren mútuament per expressar la seva identitat, preocupació o aspiració per mitjà de les arts i llenguatges de la cultura. És un procés que simultàniament construeix el creixement personal i la capacitat cultural col·lectiva, mentre contribueix al canvi social positiu.”

 

 

/ ALTRES FONTS DOCUMENTALS:

 

PROJECTES

 

Projecte Gamelan Reciclat. Agents: Comusitària. Lloc: L’Hospitalet de Llobregat, 6 de juliol de 2013. Breu descripció: Gamelan Reciclat és un projecte de l’EMCA de L’Hospitalet de Llobregat conjuntament amb Comusitària on l’Escola Joaquim Ruyra i famílies dels blocs de la Florida construeixen un únic i singular instrument amb materials reciclats. Un seguit d’activitats de creació comunitària que fomenten la convivència i tolerància culturals, la presa de consciència medioambiental i el treball intergeneracional.

 

Streetwise Opera Breu descripció: Streetwise Opera és una organització britànica de referència que des de 2000 treballa l’autoestima i confiança de persones sense sostre per mitjà de l’òpera.

 

Projecte Big hART. Breu descripció: Una de les imatges que va deixar l’International Community Arts Festival (ICAF) del 2011 celebrat a Rotterdam.

 

Projecte Basket Beat. Breu descripció: iniciativa que uneix l’esport, la música i la transformació social liderada per Josep Maria Aragay i amb el suport de l’Associació d’Amics de Ribermúsica.

 

RECERQUES

 

De Community Music a Música Comunitària. Autoeditat per Comusitària. Barcelona, 2009. Breu descripció: monogràfic autoeditat per Comusitària fruit de la seva recerca pel Regne Unit de setembre de 2008 a juny de 2009 amb el suport del CoNCA. En aquestes pàgines es donen a conèixer els usos socials i beneficis de la música, l’entramat que estructura aquestes pràctiques, els mètodes i recursos per afrontar-les, així com l’impacte que s’esdevé de la participació activa en activitats sòcio-musicals.

 

BIBLIOGRAFIA

 

Proposta de lectures comentades per Comusitària.

media.wix.com/lectures_comentades.pdf

 

Bibliografia general sobre música comunitària i altres.

media.wix.com/bibliografia_musica_com.pdf

 

Bibliografia sobre Desenvolupament Cultural Comunitari proposada per Xavi Campos.

media.wix.com/DCC_Campos.pdf