1 abril, 2013
Comusitària
Comusitària
Glossari

Producte altaveu

El producte altaveu es defineix com aquell conjunt d'accions d'informació, difusió i comunicació amb les quals s'aconsegueix donar ressò públic als processos artístics col·laboratius i als resultats obtinguts.

L’objectiu d’un producte altaveu és donar visibilitat i veu a l’experiència creativa compartida. El seu caràcter no és finalista per definició, malgrat compta amb els trets propis d’un producte de consum cultural. La seva funció és donar a conèixer la comunitat participant i, si és el cas, la seva problemàtica. En aquest sentit, el producte altaveu actua com a estímul i motor de nous reptes per a la comunitat.

 

 

 

/ PREGUNTA:

Com es pot resoldre la tensió entre procés i resultat?

 

/ PREGUNTA:

Cal plantejar-se la qüestió de la visibilització com una part intrínseca dels processos artístics col·laboratius?