8 juny, 2019
Notícia

Programa Activitats Centres Educatius 2019-2020 El Born CCM

Els programes educatius del Born CCM (Barcelona) incideixen en el coneixement significatiu, donen protagonisme a les diferents comunitats d’aprenentatge en la construcció de narratives i aporten les eines necessàries per desenvolupar l’esperit crític, i fomentar la participació i el diàleg. La seva proposta és potenciar la reflexió en l’acció i la percepció de la història com un procés de continuïtats i canvis.

Aquests programes educatius  s’articulen a partir de quatre blocs temàtics, que agrupen de manera sintètica els continguts que es treballen a les diferents activitats associades als dos grans espais de memòria del barri del Born de Barcelona: el jaciment i el mercat.

 

> Economia, comerç i vida quotidiana

 

> Patrimoni, arqueologia i cultura material

 

> Arquitectura, urbanisme i paisatge

 

> Memòria, política i llibertats

 

A partir d’aquests blocs es revisa i es posen en valor els dos grans espais patrimonials del Born CCM: el jaciment arqueològic amb les restes de la ciutat del 1700 i el mercat del Born, primer exemple d’arquitectura de ferro de la ciutat.

 

L’objectiu és desvetllar l’interès per la pròpia història, facilitant els instruments per conèixer el passat, entendre el present i participar activament en la construcció del futur.
———-
Dates: 2019-2020
El Born Centre de Cultura i Memòria. Plaça Comercial, 12. 08003 Barcelona
Organitza: El Born CCM
———-
Més informació:
elbornculturaimemoria/PROGRAMA_ACTIVITATS_CENTRES_EDUCATIUS_2019-2020.pdf

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos (darrera consulta: març 2020).

 

Contingut publicat el 2020 per completar l’arxiu Polièdrica 2017-2019.