30 març, 2021
Agenda

Programa de formació per al diàleg intercultural. Convocatòria

El projecte DRIS, finançat pel programa Europa Creativa (UE) i gestionat per Interarts (Espanya, coordinació), ECCOM (Itàlia) i ITZ (Alemanya), obre una convocatòria de formació sobre interculturalitat dirigida a professionals del sector cutural, educatiu, social, artistes i investigadorxs.

El projecte DRIS té per objectiu fomentar el diàleg intercultural entre comunitats migrants i locals mitjançant la cocreació artística i cultural, facilitant espais interculturals on generar el desenvolupament de narratives eficaces a través de l’art i la cultura. També advoca per una transformació social inclusiva d’acord amb els principis de justícia, equitat, igualtat de gènere, benestar i qualitat de vida promoguts per l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

 

DRIS és un projecte de dos anys (2020-2022) cofinançat per Europa Creativa 2014-2020 (el programa de suport als sectors cultural i cretii de la Comissió Europea) i implementat per Fundació Interarts (Espanya, coordinadora del projecte), ECCOM (Centro Europeo de Organización y Gestión Cultural, Italia) e ITZ (Interkulturelles Theaterzentrum, Alemania). El projecte posa el focus en les comunitats multiètniques i multiculturals de tres ciutats europees, Barcelona, Berlín i Roma, desplegant-hi un programa de formació per abordar qüestions relacionades amb la diversitat cultural i la democràcia, els estereotips i les noves formes de discriminació, la comunicació intercultural, la mediació, i les noves narratives i els espais segurs.

 

L’objectiu d’aquesta convocatoria és identificar a 30 participants per a cadascuna de les formacions previstes a les tres ciutats. Es dirigeix a professionals del sector cultural (institucions culturals públiques, regionals i locals), i dels sectors educatiu i social (incloses associacions de migrants), així com artistes, mediadorxs i investigadorxs. Cada programa de formació (30h) s’organitza en tres blocs: xerrades i conferències (12 h), visites de camp (h) i planificació participativa (12h), concloent en grups de treball per a la conceptualització de projectes artístics. Està previst que la formació comenci al juny de 2021.

 

Aquesta proposta formativa ofereix un espai de reflexió i debat sobre les conseqüències de la discriminació i del racisme a la nostra societat, on posar en comú experiències interculturals en l’àmbit artístic per promoure el diàleg, la inclusió, la participació i la cohesió social, axí com la coproducció de projectes interculturals i narratives plurals que generin noves visions i representacions socials, superant estereotips.

 

Pel que fa als seus organitzadors, Interarts és una entitat independent que des de 1995 promou el desenvolupament humà a través de la cultura, treballant en diverses àrees: recerca aplicada, cooperació cultural, transferència de coneixement i assessorament. ECCOM és una organització creada per promoure un enfocament interdisciplinari del sector cultural i creatiu des del paper actiu de la cultura en els processos de canvi social i amb el disseny d’experiències comunitàries. Per la seva part, l’associació ITZ, ha desenvolupat un concepte de centre de teatre intercultural al barri berlinès de Neukölln on es combinen l’educació teatral i el teatre professional amb projectes artístics i educatius desenvolupats amb l’entorn.

 


 

Dates: Convocatòria oberta fins el 7 de maig
Està previst que el programa de formació comenci el juny de 2021
Organitza: Interarts (Espanya), ECCOM (Itàlia) i ITZ (Alemanya)
Dirigit a: Professionals del sector cultural, educatiu i social, artistes i investigadorxs
En el marc de: Projecte DRIS (Europa Creativa 2014-2020)
Suport: Comissió Europea (Programa Europa Creativa)
Més informació: interarts/dris-convocatoria

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb projectes, trobades, formaciódocuments des d’una perspectiva intercultural

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.