22 novembre, 2022
Notícia

Proposició de Llei de Cultura i Drets Culturals de la Comunidad de Madrid

Más Madrid registra una llei per reconèixer els drets culturals, situant-los com a eix central de la política cultural pública, i garantir la participació cultural.

El grup municipal Más Madrid ha registrat a l’Asamblea una Proposició de Llei de Cultura i Drets Culturals de la Comunidad de Madrid amb l’objectiu de reconèixer i garantir els drets culturals i l’accés a la vida cultural dels i les madrilenyes. Aquesta proposició de llei pretén posar a la Comunidad de Madrid en sintonia amb altres regions, com ara Navarra o Canàries, on ja existeixen lleis similars.

 

La llei estableix una sèrie de garanties normatives que facin de la proclamació dels drets culturals una realitat efectiva. Es disposen garanties pressupostàries, com ara garantir el 2% del pressupost total de la Comunitat de Madrid com a percentatge mínim destinat a la cultura. Entre les garanties orgàniques, destaca la creació de l’Oficina d’Atenció al teixit cultural per informar, acompanyar i recolzar l’ecosistema cultural de la regió.

 

Pel que fa a les garanties de planificació, es recull l’obligació d’un Marc Estratègic d’Acció cultural que fixi els principals objectius i línies d’actuació i la creació d’Unitat d’Avaluació Cultural que funcioni com a observatori de la política cultural desenvolupada per la Consejería. En relació a les garanties de gestió, es contemplen mesures de bon govern, transparència de l’administració i independència del teixit cultural. Per exemple, mitjançant la constitució de comitès de persones expertes per a la concessió de les ajudes en concurrència pública o l’apuntalament de l’autonomia dels grans equipaments culturals, així com l’obligatorietat de concursos públics per a la designació de les seves direccions artístiques.

 

D’altra banda, la llei fa una clara aposta per la transversalitat de la cultura i la seva necessària coordinació amb altres àrees de govern en la implementació de polítiques comunes.

 

En opinió de la investigadora en polítiques culturals i portaveu de Cultura de Más Madrid a l’Asamblea, Jazmín Beirak, “apostar pels drets culturals suposa canviar el paradigma de la política pública en cultura. Aquesta ja no consisteix en la provisió d’unes activitats culturals, sinó que la seva missió és la de facilitar les condicions perquè totes les persones puguin desenvolupar una vida cultural plena”.

 

Per a la també diputada de Más Madrid a l’Asamblea i experta en polítiques patrimonials, Alicia Torija, “promoure i protegir l’exercici dels drets culturals crea societats més modernes, més justes i més cuidadores cap a les persones amb un enfocament integral”.

 

 

Per què són necessàries lleis que regulin els drets culturals?

 

“A la pregunta de por qué son necesarias leyes que regulen estos derechos culturales, las respuestas son varias. En primer lugar, porque son el instrumento necesario para hacer del derecho a la cultura, recogido en el artículo 44 de la Constitución, un derecho efectivo. La cultura forma parte de los derechos que, junto al medio ambiente, la vivienda o la salud, necesitan leyes de desarrollo para poder ser alegados en caso de vulneración; es, por lo tanto, necesario una ley para que se pueda exigir su cumplimiento. En segundo lugar, una ley de derechos culturales sirve, precisamente, para concretar cuáles son esos derechos. Como decía el investigador Nicolás Barbieri, para que el discurso y práctica en torno a los derechos culturales forme parte de la agenda de las políticas públicas, es necesario definir y concretar de qué se habla cuando hablamos de estos. Y, por último, una ley de derechos culturales supone una apuesta por un cambio de paradigma de las políticas culturales. Es una apuesta por abandonar aquella política que se entiende a sí misma como una mera proveedora o productora de actividades y servicios culturales, y pasar a entenderla como el instrumento que puede crear las condiciones para que los proyectos culturales de la sociedad puedan llevarse a cabo y para que todas las personas puedan desarrollar una vida cultural plena”.

 

Extracte de l’article de Jazmín Beirak i Alicia Torija, Una ambiciosa ley para la cultura
(
Huffington Post 04/10/2022)

 

 

 

Dates: La proposició de Llei de Cultura i Drets Culturals de la Comunidad de Madrid es va presentar a l’Asamblea el 27 de setembre
Organitza: Más Madrid
Més informació: masmadrid/ley-para-reconocer-los-derechos-culturales-y-garantizar-participacion

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb els Drets Culturals


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.