19 setembre, 2022
Notícia

Proyectando el futuro | Exposició

La mostra gira entorn de “Magnet–Erakarri”, un projecte pilot impulsat pel Govern Basc amb l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz en el qual col·laboren un centre educatiu, Barrutia Ikastola, i un museu, Artium Museoa.

L’objectiu d’aquesta aliança entre Barrutia Ikastola y Museo Artium d’art contemporani del País Basc a Vitòria-Gasteiz és construir un projecte educatiu innovador i de referència en el qual durant 3 anys totes dues institucions treballen juntes per implementar el currículum escolar a través de l’art, entenent-ho com una eina metodològica per a la pràctica de la docència. Una aliança impulsada pel Departament d’Educació del Govern Basc en col·laboració amb l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz per millorar els resultats educatius de l’alumnat i aconseguir una major integració a l’escola i al seu entorn pròxim.

 

L’exposició recull part de l’extens treball fruit de la col·laboració que ha vingut desenvolupant-se entre Artium Museoa i Barrutia Ikastola. Es compon de dues maquetes a escala 1:100 de la pròpia ikastola juntament amb tota la documentació visual dels seus processos de construcció. La maqueta és un codi visual, un llenguatge que obliga a transcendir l’aparença física i imaginar un altre lloc existent o per venir, l’aparença del qual és reflex (si el lloc existeix) o desig futur (projecte).

 

En el seu desenvolupament, aquest projecte ha generat experiències on el plaer s’afegeix a l’educació com un element de prosperitat en el treball present a tots els compromisos pedagògics construïts en grups de pares, mares, professorat, alumnes i alumnes, educadors i educadores del museu. I, quin és el lloc més obert, alliberador, i paradoxalment íntim, de l’escola? El seu pati.

 

 

Artium Museoa

 

Museu d’art contemporani del País Basc situat a Vitòria–Gasteiz amb un Departament d’Educació que busca expandir l’abast dels programes del museu, incidint en l’enriquiment dels currículums escolars de diferents nivells i de les experiències de visitants de diferents edats.

 

D’aquesta manera, el museu és entès com una escola, recolzant-se en el potencial de la pedagogia de l’art per eixamplar les nostres capacitats de crear relacions significatives en els àmbits del pensament, allò sensible i la societat, des de la infància i com un procés constant al llarg de la vida.

Barrutia Ikastola

 

Escola pública del districte de Lakua de Vitòria–Gasteiz, una escola model D on es defensa el plurilingüisme basat en l’euskera.

 

Dins del seu projecte, destaquen tres principis fonamentals: l’euskera i la promoció de la cultura basca, la participació en la comunitat d’aprenentatge (pares-mares-alumnat-professorat) i, amb l’art com a punt de partida, un currículum basat en el desenvolupament d’habilitats.

 

 

Dates: Fins el 9 de gener de 2023
Organitza: Artium Museoa
Participa: Barrutia Ikastola
Col·labora:
Ajuntament de Vitòria-Gasteiz
Més informació:
artium.eus/exposiciones/proyectando-el-futuro

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més projectes educatius entorn de la connexió museu-escola


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.