29 abril, 2021
Notícia

Proyecto MUSA-Mapa Urbano Sonoro en Acción

Projecte impulsat pel Banco de Proyectos de l'ICAS per a la construcció d'identitats col·lectives de barris i llocs diversos, començant pel Polígono Sur de Sevilla, mitjançant la creació d'imaginaris sonors amb el seu veïnat.

L’objectiu d’aquest projecte col·lectiu, finançat a través de la convocatòria del Banco de Proyectos de l’Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (Ajuntament de Sevilla), es contribuir a la construcció d’una identitat col·lectiva caracteritzada per la integració intercultural i la convivència positiva, amb una primera fase centrada en la creació del mapa sonor del barri del Polígono Sur.

 

Per desenvolupar el projecte s’ha comptat amb un equip format per investigadorxs, expertxs en art sonor i audiovisual, activistes, mediadorxs i gestorxs culturals: María Limón (Projectes educatius i artístics per la transformació social), Teresa Cabello (Programes educatius audiovisuals i culturals des de la innovació pedagògica), Javier Delgado (Espai Gallo Rojo. Factoría de Creación i festival Offf Sevilla), Javier Álvarez (Expert en elements sonors en ràdio, teatre i cinema), Lugadero (Oficina transdisciplinar integrada per professionals de l’art, l’arquitectura, el disseny urbà i la comunicació), Manuel Romero (Direcció escènica en muntatges teatrals i projectes audiovisuals), Rubén Barroso (Responsable de la Fonoteca de Sevilla), Lucía SellAmapola López.

 

Els processos de participació veïnal han estat l’eix central per a la creació d’un mapa sonor que representi i descrigui els valors culturals i socials de Polígono Sur. Es tracta d’una barriada obrera de la qual els responsables del projecte destaquen la diversitat de la seva configuració urbana i social, els seus actius moviments veïnals, la seva riquesa artística i la seva actitud solidària.

 

La memòria, la història oral dels qui viuen en aquests llocs, ha estat l’instrument indispensable en aquests processos, subratllant-se que no només es refereix al passat, sinó que també pot parlar-nos del futur. Per aquesta raó, s’ha buscat “radiografiar” el barri a través de les seves possibilitats sonores per recrear, des de l’oralitat, aquesta identitat col·lectiva que les persones que l’habiten construeixen dia a dia.

 

A partir del concepte de “domesticitat” que travessa el projecte s’ha volgut configurar un mapa informatiu que transcendeixi allò virtual i generi vincles i fortaleses en la comunitat on es situï, servint com a element de cohesió cultural i social, de participació en els seus entorns i barris. Una “domesticitat augmentada” que, amb l’aparició de les comunitats virtuals, transcendeix els límits físics de l’habitatge, expandint-se a tots aquells espais, públics i privats, en els quals es desenvolupen accions lligades a altres models de llibertat i intimitat.

 

Per a la construcció d’aquest mapa sonor, des de setembre de 2020 s’han anat organitzant processos de participació veïnal per tal d’identificar i recollir els sons característics del barri: veus, música i efectes que constitueixen la petjada sonora de Polígono Sur. Amb aquesta finalitat s’han creat espais de trobada amb els veïns i les veïnes, com els “cercles MUSA”, per compartir memòria, sabers, sensacions, anàlisis del barri al voltant del concepte d’allò domèstic, del sentir-se a casa…

 

En aquestes sessions ha tingut un especial protagonisme un grup d’estudiants del cicle d’animació sociocultural de l’IES Polígono Sur, que s’han format sobre com allò sonor pot generar relats i imaginaris col·lectius o sobre el concepte de “domesticitat” i com plasmar-lo amb una imatge i un so. Amb ellxs s’ha construït el recorregut del mapa sonor, quedant exposat a través d’un format QR per diferents espais del barri.

 

A l’abril, el hall de l’espai Factoría Cultural (ICAS) va acollir una instal·lació sonora fruit de tot el procés, que es va presentar juntament amb el mapa sonor d’aquesta primera fase, accessible a través de la web del MUSA. Aquest mapa conté una sèrie de peces sonores entorn de l’eix narratiu de la “domesticitat” i localitzades geogràficament, que es poden gaudir també en un passeig físic pel barri, accedint a elles a través de codis QR.

 

Des de la web també es pot seguir participant en la construcció d’aquesta cartografia sonora, ja que la vocació del MUSA és la de continuar creixent a través de la participació veïnal i inundar el barri de QR’s amb sons representatius del Polígono Sur, que crearan nous passejos temàtics.

 


 

Dates: 2020-2021
El 20 d’abril el mapa sonor del Polígono Sur es va presentar, juntament amb una instal·lació sonora fruit de tot el procés, al hall de Factoría Cultural (ICAS)
Organitza: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla-ICAS (Ajuntament de Sevilla)
A càrrec de: María Limón, Teresa Cabello, Javier Delgado (Gallo Rojo. Factoría de Creación i festival Offf Sevilla), Javier Álvarez, Lugadero, Manuel Romero, Rubén Barroso (Fonoteca de Sevilla), Lucía Sell i Amapola López/Equip projecte MUSA
Més informació: proyectomusa.org

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb la cartografia com a eina per visibilitzar altres realitats

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.