11 novembre, 2020
Notícia

Projectes presentats en la VI Jornada virtual d'innovació i cultura

Sis casos pràctics on es posa en valor la cooperació intergeneracional, compartits en la VI edició de les jornades sobre innovació i cultura organitzades per Karraskan, sota el títol "Raíces y brotes", entorn de la transferència del coneixement i el valor de la creativitat.

Karraskan, una associació professional per al foment de la innovació en cultura i la cultura de la innovació a Euskadi, celebra cada any unes jornades que el 2020 han estat en format virtual i entorn del tema del relleu generacional, un debat necessari a les portes de la tercera dècada del segle XXI en molts serveis i iniciatives culturals.

 

Des d’aquesta xarxa que agrupa agents, espais i programes relacionats amb la creació contemporània i la creativitat aplicada, des d’una perspectiva de diàleg, transversalitat i hibridació entre diferents àmbits i disciplines, s’ha volgut obrir aquest debat per pensar com fer d’aquest procés natural un moment d’aprenentatge, de revisió sobre allò que necessiten aquestes organitzacions en termes de gestió del talent i el coneixement, “vingui dels brots o de les arrels”.

 

A més de videoconferències i diàlegs en directe, així com les aportacions de les persones assistents a través del xat i les xarxes socials, durant les dues sessions de la jornada es van compartir peces audiovisuals amb testimonis d’experiències. Aquests són els sis casos pràctics presentats en aquest viver d’experiències i en els quals, des de visions i formes de fer diferents, s’aplica la transferència de coneixements, posant en valor la cooperació intergeneracional.

 

 

> De la cestería a la Arquitectura Verde, viejos oficios nuevas oportunidades (Garaion ArteNatura)

 

Conjuminant el concepte “Land-Art” amb el d’“Auzolan” (treball en grup, en comunitat) es crea el projecte de mediació Auzolanartean per construir escultures efímeres amb elements de la naturalesa en col·laboració amb joves de Batxillerat (16-18 anys).

 

 

> De 0 a 99. Campamento de verano intergeneracional (MediaLab Prado)

 

Iniciativa per fomentar  la trobada, el coneixement mutu i l’intercanvi de coneixements i valors entre persones de diferents edats mitjançant metodologies obertes i flexibles, i seguint un procés de documentació sensible per facilitar el retorn més enllà de la comunitat participant.

 

 

> El relevo creativo (Artehazia)

 

Aquest projecte en procés parteix d’una experiència Booksprint per activar un procés de treball obert i col·laboratiu, de llarg recorregut, que permeti generar un repositori digital que contribueixi a l’arxiu i transmissió de coneixement entorn de l’àmbit de la gestió cultural a Espanya des de la perspectiva del relleu generacional.

 

 

> Consejo de sabias (Sra. Polaroiska)

 

En la línia de treball d’aquest col·lectiu artístic, la creació de referents i apoderament des d’una perspectiva de gènere, les sis dones grans participants en aquest projecte es revelen com a possibles referents en els seus diferents àmbits.

 

 

> Enhebrar una aguja (Teklak)

 

Projecte de documentació creativa sobre la transferència de coneixement entre generacions, aportant al procés de documentació una mirada deliberadament subjectiva.

 

 

> Antigone (Horman Poster)

 

Projecte de cocreació i cogestió d’una projecte artístic en les seves diferents fases (ideació, experimentació, formació, producció, comunicació, difusió i mediació artística) des d’un procés d’homeòstasi generacional, “resultat de la inèrcia de sabers acumulats i les ganes de saber descomunals”.

 


 
Dates: 15 i 16 d’octubre
Jornada virtual coordinada des de la seu de Romo Kultur Etxea-RKE (Getxo)
Organitza: Karraskan
Participa: Javier Martínez, Eva Salaberria, Javier Anós i Jorge Fernández León/ponents; Garaion ArteNatura, MediaLab Prado, Artehazia, Sra. Polaroiska, Teklak i Horman Poster/impulsors dels projectes presentats
Més informació: sustraiaketakimuak-raicesybrotes.karraskan/#cont-vivero
 
 
 
 

#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb projectes intergeneracionals

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.