5 abril, 2016
Notícia

Publicacions sobre cultures aplicades a la diversitat dels seus contextos

NOUS ENTORNS DE CREACIÓ I INTERVENCIÓ: INFORME-DIAGNÒSTIC DE LES ARTS ESCÈNIQUES APLICADES (Observatori de les Arts Escèniques Aplicades de l’Institut del Teatre), "CONECT@" (publicación del Museo Reina Sofía sobre la accesibilidad a la cultura en colaboración con Grupo AMÁS), GUIA DIDÀCTICA DE TEATRE FÒRUM PER A DOCENTS (projecte europeu "FOTEL". Forum Theatre Against Early School Leaving)

INFORME NOUS ENTORNS DE CREACIÓ I INTERVENCIÓ
S’ha publicat al web de l’OAEA l’informe Nous entorns de creació i intervenció: Informe- diagnòstic de les arts escèniques aplicades. Aquesta recerca va ser encarregada per l’OAEA de l’Institut del Teatre a Jordi Baltà i Eva García.

 

El treball ha permès conèixer amb més concreció el sector, avaluant la situació actual de les entitats i institucions que treballen en l’àmbit de les arts escèniques aplicades a la comunitat, l’educació i la salut, especialment a Catalunya.

 

Partint de l’anàlisi d’estudis previs més les dades recopilades amb entrevistes i grups focus, l’informe dóna una imatge del sector i aporta una sèrie de recomanacions a tenir en compte.
———–
Impulsa: Observatori de les Arts Escèniques Aplicades (OAEA) de l’Institut del Teatre.
A càrrec de: Jordi Baltà i Eva García/investigadores.
———
Enllaç per a la descàrrega de l’informe:

institutdelteatre.cat/nous-entorns-de-creacio-i-intervencio-informe-diagnostic-de-les-arts-esceniques-aplicades

 

 

 

CONECT@
Se trata de un proyecto de colaboración entre personas con diferentes capacidades para promover la plena accesibilidad a la cultura. Un grupo formado por personas con discapacidad intelectual y profesionales de Grupo AMÁS (organización que apoya, ejerce, impulsa y defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual) han colaborado en el contenido de Conect@, el libro que acaba de publicar el Museo Reina Sofía sobre la accesibilidad a la cultura.

 

La existencia de rampas que faciliten el acceso a personas con problemas de movilidad, la adaptación de carteles a formatos auditivos, táctiles y de lectura fácil o la necesidad de diseñar planos de las salas de los museos comprensibles para todo el mundo.

 

Un proyecto innovador e inclusivo que analiza la accesibilidad a la cultura de personas con diferentes capacidades con el fin de convertir los museos en un patrimonio de todos los ciudadanos sin discriminación en función de los niveles físicos y culturales de cada uno.
———-
Publica: Museo Reina Sofía.
A cargo de: Silvia Gómez, Santiago González, Carmen Lucas, Esther Moñivas, Raquel Sánchez, Mercedes Pulpón, Hassiba Seriak, Lorenzo Gracia, Eugenio Huesa, Antonio Luján, David Barrena, Manuel Fernández, Manuel López-Tercero, Mª Carmen Martín Amor, José Daneris, Mikel Asensio y María Elena Martín/autorxs.
Participa: profesionales y personas con discapacidad intelectual del Centro Carlos Castilla del Pino de Alcorcón, integrado en Grupo AMÁS.
———-
Libro descargable en:
museoreinasofia.es/publicaciones/conect

 

 

 

GUIA DIDÀCTICA DE TEATRE FÒRUM PER A DOCENTS
Resultat del projecte europeu FOTEL (Forum Theatre Against Early School Leaving), La Xixa Teatre, juntament amb quatre entitats més de França, Hongria, Itàlia i Polònia, va crear la Guia Didàctica per a Docents. Aquesta guia dóna pautes per tal d’introduir les eines del Teatre Fòrum a l’aula per poder lluitar contra l’abandonament escolar prematur, com era l’objectiu del projecte, però també per poder establir diàlegs a l’aula al voltant de la diferència i les relacions de poder.

 

Aquesta guia, que pot ajudar les escoles a canviar de perspectiva, és una eina adreçada al professorat i pensada per concentrar-se més en l’alumne/a que no pas en el programa, facilitant el desenvolupament de les habilitats socials de cada alumne/a i afavorint la col·laboració entre els joves i facilitant la relació alumne/a-professor/a.
———-
Participa: La Xixa TeatreArtemisszio Foundation, Association of Drama Practitioners Stop-KlatkaÉlan InterculturelGiolli Cooperativa Sociale.

En el marc de: projecte europeu FOTEL (Forum Theatre Against Early School Leaving).
Suport: Programa d’Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea.

———-
Font: Observatori de les Arts Escèniques Aplicades.

Més informació:
collectiuimes.com/dialegs-a-laula-des-del-teatre-forum

 

 

 

També publicat al nostre Facebook

 

 

Les imatges i la informació utilitzada per redactar aquesta nota procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.