27 gener, 2022
Notícia

Raíces Murales

Harinera ZGZ acull l'exposició d'aquest projecte d'Artebrije Creative Studio d'accés a la cultura per a joves l'idioma vehicular dels i les quals no és l'espanyol a través de la creació artística i la transformació creativa de l'espai.

Raíces Murales és un projecte per apropar la creació artística a joves migrants l’idioma vehicular dels i les quals no és l’espanyol mitjançant tallers de transformació de l’espai a través de la pintura mural. Aquest projecte, promogut per Artebrije Creative Studio, s’exposa temporalment a Harinera ZGZ, un espai de creativitat i participació ciutadana gestionat per l’Associació Veïnal del barri de San José de Saragossa, l’Ajuntament i el Col·lectiu Llámalo H.

 

Artebrije Creative Studio, una iniciativa de Kat Andreeva (artista multidisciplinar, historiadora de l’art i gestora cultural) i Ariadna Herrero (educadora, creadora de continguts i historiadora de l’art), ha abordat el procés des de zero i amb llibertat creativa. Juntament amb els i les joves integrants de l’aula d’espanyol de l’IES Pablo Gargallo de Saragossa s’ha treballat de manera col·laborativa el disseny i execució d’un mural inspirat en la història col·lectiva que sorgeix de les experiències vitals del grup i fa possible que es conegui el seu viatge. Amb aquesta exposició temporal oberta al públic es comparteix el treball dels i les participants amb un vídeo (making-of) i alguns dels esbossos realitzats en el procés creatiu.

 

Amb l’objectiu de garantir el dret a la cultura a través de la participació, empoderament i creació artística per a persones no parlants d’espanyol, el projecte Raíces Murales persegueix els següents propòsits:

 

 

Creació d’una oferta cultural específica, en la qual persones no parlants d’espanyol es vegin empoderades no només a consumir sinó també a decidir sobre art i cultura.

 

Creació d’una oferta formativa artística per a aquest col·lectiu.

 

Promoure espais de trobada i creació on socialitzar i desenvolupar les seves habilitats artístiques a través del treball cooperatiu.

 

 

 

 

Dates: Del 5 al 19 de febrer. Exposició temporal (amb inscripció per a la inauguració)
Harinera ZGZ. Av. de San José, 201. 50007 Saragossa
Organitza: Harinera ZGZ
A càrrec de: Artebrije Creative Studio (Kat Andreeva i Ariadna Herrero)
Participa: Joves integrants de l’aula d’espanyol de l’IES Pablo Gargallo
Més informació i inscripcions: harinerazgz/raices-murales-artebrije-creative-studio

 

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més projectes que, des de diversos àmbits artístics, tracten el tema de les vivències migratòries

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.