20 abril, 2023
Notícia

Recerca i experimentació artística al Santa Mònica | Beques 2023-2024

Beques de l’Institut Català de les Empreses Culturals que promouen el treball de creadorxs en un projecte de recerca aplicada i experimentació en mediació artística en modalitat de residència al Centre d'Arts Santa Mònica de Barcelona.

Les Mòniques, artistes en residència al Santa Mònica, s’escullen mitjançant una convocatòria promoguda cada primavera per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquestes beques estan adreçades a creadorxs transdisciplinaris amb domicili a Catalunya que treballin en l’àmbit relacional o participatiu i que desitgin desenvolupar línies de recerca aplicada i experimentació artística al centre d’arts, a partir dels recursos dels que disposa i els continguts que programa.

 

L’objectiu de les beques en residència és promoure el desenvolupament de prototips de dispositius de mediació artística que explorin formats transmedials que obrin a públics diversos les preguntes que planteja el programa expositiu del Santa Mònica.

 

L’import de la beca és de 9.200€ per a una residència d’11 mesos (Setembre 2023–juliol 2024). Pel que fa als criteris de valoració, inclouen l’interès i aportació del projecte de recerca en mediació i la solvència academicotècnica o professional de la persona sol·licitant i, en una segona fase, una entrevista personal.

 

Les modalitats de subvenció, que contemplen 3 beques cadascuna, són les següents:

 

a) Recerca en mediació participativa

Són beques per a recerques sobre formes experimentals de mediació i d’activació de públics, és a dir, recerques que tinguin com a matèria d’estudi la creació de formes alternatives de recepció i participació en esdeveniments artístics i culturals per part dels públics.

b) Recerca en mediació espacial

Són beques per a recerques que repensin els continguts en funció del disseny d’espais expositius i dispositius arquitectònics efímers, així com de construccions a l’espai públic. Els projectes també poden investigar sobre disposicions experimentals de les audiències.

c) Recerca en mediació digital

Són beques per a recerques sobre formes experimentals de mediació de continguts a través d’aplicacions, plataformes i altres projectes digitals.

d) Recerca en mediació comunicacional

Són beques per a recerques sobre formes experimentals de mediació entesa com a comunicació i difusió, tant física com digital.

e) Recerca en mediació editorial

Són beques per a recerques sobre formes experimentals de mediació a través del disseny i producció editorial.

f) Recerca en mediació educacional

Són beques per a recerques que experimentin amb activitats educatives i formatives diverses, així com al voltant d’accions formatives digitals

g) Recerca en mediació gastronòmica

Són beques per a recerques que explorin estratègies de mediació cultural i socialització a través de la gastronomia com a creació artística.

 

Es recomana assistir a una de les dues sessions informatives programades, presencials i en línia, abans de sol·licitar la beca.

 

 

Les Mòniques, recerca i experimentació artística en residència al Santa Mònica

 

Les Mòniques són artistes en residència al Centre d’Arts Santa Mònica seleccionades per convocatòria pública i que poden utilitzar els recursos del centre, així com els continguts que programa, per desenvolupar i avaluar els seus projectes de recerca i experimentació durant una estada temporal d’11 mesos.

 

El model implica una experiència de treball en un mateix espai amb l’objectiu de propiciar l’intercanvi entre residents i enriquir-lo amb una dimensió col·lectiva. Els i les residents actuen en grups de treball anomenats gremis, la funció dels quals és treballar sobre els continguts del centre d’art des d’una lògica de transmedialitat i en base a uns objectius definits col·lectivament.

 

Les accions transmedials desenvolupades pels gremis cal entendre-les com a formes experimentals de prova i error que tenen un horitzó de mediació, és a dir, que estan dirigides a investigar sobre noves maneres d’obrir els continguts del centre cap a públics diversos.

 

 

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

 

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és una institució pública del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que treballa pel desenvolupament i la consolidació del sector cultural, impulsant les empreses i els i les professionals de la cultura per millorar-ne la competitivitat i la professionalització.

 

L’ICEC assessora i acompanya les empreses i professionals de la cultura dels diferents sectors: les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital, el llibre i la música, i posa a la seva disposició ajuts i eines de finançament, així com serveis per a la internacionalització, la capacitació empresarial i el desenvolupament de públics. A través de les seves accions, col·labora en la construcció d’un teixit cultural competitiu i de qualitat i fomenta, també, els hàbits de consum i la generació de públics.

 

 

Dates: Termini obert fins l’11 de maig

> Sessions informatives: 18 d’abril i 4 de maig al Santa Mònica i en línia via Zoom

> Comunicació preseleccionats: Setmana del 29 de maig

> Entrevistes: Setmana del 6 de juny

> Resolució: Setmana del 12 de juny

> Període de residència: Setembre 2023 – juliol 2024

Convoca: Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Dirigit a: Creadorxs transdisciplinaris domiciliats a Catalunya

Més informació:

> Sobre la convocatòria a la web de la Generalitat de Catalunya

> Sobre la convocatòria a la web del Santa Mònica

> Sobre Les Mòniques del Santa Mònica

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més convocatòries entorn de la mediació 


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.