20 setembre, 2021
Notícia

RelacionAr'T 21. La ciutat. Espai generador de propostes artisticoeducatives

La tercera edició de les jornades formatives organitzades per AVALEM i Castelló Educa es centra en la ciutat com a recurs educatiu complementari i espai d’experiències connectores entre l’aula i altres agents educatius.

RelacionAr’T 21 vol focalitzar el debat educatiu i artístic proposat per AVALEM (Associació Valenciana d’Educadors de Museus de Museus) i Castelló Educa (Ajuntament de Castelló de la Plana) en l’espai concret de les ciutats pel seu pes específic en la construcció i formació d’identitats culturals, tant individuals com col·lectives. Les ciutats són espais en continu moviment, de canvi, que demanden estratègies cada vegada més col·laboratives i transversals a l’hora de planificar les seves transformacions. Com a espais visuals, les ciutats i la seva estètica permeten abordar pràctiques derivades de l’educació artística per establir relacions pedagògiques entre la ciutadania i els espais físics que s’hi generen.

 

Les jornades es centren en les experiències i reflexions al voltant del fet educatiu quan el territori, en aquest cas la ciutat, o determinats espais d’aquesta, es converteixen en recursos comunitaris complementaris als centres educatius. La creixent demanda d’experiències educatives connectores entre l’aula i altres agents educatius, l’exigència curricular pel que fa a l’aproximació del territori i l’entorn proper a l’alumnat, les innovacions metodològiques a l’aula o la tendència a obrir les aules a la societat i a la inversa, fan que determinats agents territorials, en especial aquells amb intencionalitat educativa, vagin adquirint un paper cada cop més protagonista com a elements vertebradors en la relació entre les propostes educatives formals i les no formals.

 

Els continguts i la temàtica han estat estructurats des d’una mirada teoricopràctica, focalitzant el debat a partir d’experiències educatives que han vinculat espais del territori amb projectes d’aula (Taula rodona 1). Però, també, a partir d’experiències de recerca educativa en arts (Taula rodona 2) que reflexionen sobre aquestes trobades entre entorns educatius que es posicionen com a models i propostes d’actuació.

 

 

> Taula redona 1. Experiències artisticoeducatives a la ciutat

 

 

> Ponència 1. Activació de la identitat i de la participació comunitària a través del patrimoni en entorns urbans. Luis Noguerol (Culturama)

 

 

> Ponència 2. L’IVAM al territori. Immersió educativa conscient a través de les arts. Èncar Martínez (IVAM-Centre Julio González)

 

 

> Ponència 3. Ecosistemes de ficció. Experiències de cura i producció als rius urbans. Roser Colomar (Idensitat)

 

 

 

> Taula Rodona 2. Repensar la ciutat des de la recerca educativa en arts

 

 

> Ponència 4. El barri com a matriu: un itinerari a/r/togràfic com apropiació d’un lloc quotidià a través de l’estampació. Jessica Castillo (Universidad de Concepción, Xile), Paloma Palau (Universitat Jaume I)

 

 

> Ponència 5. Art en òrbita: expandir les aules utilitzant la ciutat com a contenidor d’aprenentatges. Maria Dolores Soto (Universitat de València)

 

 

> Ponència 6. Propostes artivistes al campus universitari per a la igualtat en la diversitat. Amparo Alonso (Universitat de València)

 


 

Dates: 1 i 2 d’octubre
Amb inscripció gratuïta i emissió en directe per videoconferència
Menador espai cultural. Plaça de l’Hort dels Corders, 4. 12001 Castelló de la Plana.
Organitza: AVALEM i Castelló Educa
Dirigit a: Docents, gestorxs culturals, professionals de la divulgació del patrimoni i l’educació en museus, alumnat de titulacions relacionades amb l’educació i les ciències humanes, persones interessades en l’educació, l’educació artística i l’educació no formal
Participa: Luis Noguerol (Culturama), Èncar Martínez (IVAM-Centre Julio González), Roser Colomar (Idensitat), Jessica Castillo (UDEC), Paloma Palau (UJI), Maria Dolores Soto i Amparo Alonso (UV)/Ponents taules rodones
Suport: Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
Més informació, programa i inscripcions: avalem.relacionart-2021-jornades-formatives

 

 

 


 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.