14 març, 2022
Notícia

Residències NOTAR | Resolució

Projectes seleccionats per a les residències de recerca 'Notar', un dels tres nodes de la plataforma "MAR", impulsada pel Museo Reina Sofía, la Fundación Carasso i hablarenarte.

MAR – Plataforma de mediación artística y nuevas institucionalidades, on convergeixen una fundació (Fundación Daniel y Nina Carasso), un museu (Museo Reina Sofía de Madrid) i una associació cultural (hablarenarte), es configura com un programa de residències amb l’objectiu d’estimular i consolidar la recerca sobre pedagogies crítiques, mediació experimental i institucionalitat alternativa. Per a això, el programa de residències de recerca —Notar— s’interconnecta amb una xarxa de mediació culturalAlzar— i un arxiu digitalCaja—.

 

Els 6 projectes seleccionats d’entre els gairebé 300 que es van presentar en aquesta primera convocatòria de MAR han hagut de superar dues instàncies de valoració: un primer comité de preselección i un jurat, ambdós formats per membres de les organitzacions convocants.

 

Residències de recerca NOTAR

Malestars contemporanis

Dragones x el reina
Dolores Galindo Fontán i Rocío Gómez

 

Proposta de recerca la qual es situa a l’espai Dragones de Lavapiés i que tracta sobre la crisi existencial i identitària de joves i adolescents que pateixen i busquen refugi al centre de Madrid, creant un món paral·lel a l’hegemònic i del qual el Museo Reina Sofía, com a espai físic i imaginari, forma part.

Polítiques de mediació
Pedagogies crítiques

Contubernio para una filosofía útil en las aulas
Marta Álvarez Guillén i AnaNan

 

Projecte que pretén establir un pont entre espais educatius formals, els museus com a centres de producció de cultura contemporània, l’educació no formal i la societat civil; focalitzat en la filosofia com a matèria que vertebra les disciplines d’humanitats en clara descomposició. El seu objectiu fonamental és explorar, a partir de la tasca docent, noves aliances entre disciplines per afavorir un context crític i emancipatori en el marc de l’escola i amb el museu com a espais de resistència i emancipació, que aconsegueixin fer front al creixent context neofeixista.

Comuns

Concejo abierto: aprendizajes del comunal para habitar el provenir
Silvia Teixeira

 

Recerca per analitzar els dispositius i eines lligades a l’organització i els processos de mediació que tenen lloc a les Entitats Menors Locals, juntes veïnals i “concejos” oberts de la muntanya oriental lleonesa. Aquests organismes exploren altres maneres de construcció de la vida en comú, recursos naturals, patrimoni i aprenentatges col·lectius, així com els afectes, vincles i silencis que sostenen el comú.

Institucions poroses

Modo de no-hablar.
Palabra e infancia en poéticas experimentales de España y Latinoamérica
Rodrigo Vera Cubas

 

Projecte que busca desenvolupar un espai de recerca, intercanvi i experimentació entorn de pràctiques artístiques on aquest “no parlar” de la infància es tiba i desplega en intervals que creuen l’ull, l’oïda i el gest des d’una dimensió conceptual. En aquest marc, el principal objecte d’estudi és un conjunt de pràctiques experimentals sorgides des de la dècada dels 60 al Perú, Xile, Mèxic, l’Argentina, l’Uruguai i Espanya.

 

La recerca busca mediar els treballs seleccionats amb experiències perifèriques a la institució artística, consignats en documents que recullen processos d’alfabetització a escoles o fora d’elles, arxius que testimoniïn estratègies de pedagogia crítica a centres d’educació popular, etc.

Desviaments

Intersticios
La Parcería + Conciencia Afro

 

Recerca per fer una anàlisi de les pràctiques artístiques desenvolupades per persones que han estat portades a ocupar posicions subalternes, aquelles que han estat excloses històricament dels espais de representació cultural i de creació a la ciutat de Madrid; però, sobretot, es centra en l’estudi de les relacions establertes entre creadorxs, comunitats, nous públics en el marc de noves organitzacions culturals que neixen des de baix responent a necessitats vitals —individuals i, sobretot, col·lectives—.

Arxiu i memòria

Renata Cervetto

 

Projecte de desenvolupament d’un arxiu basat en el recorregut pedagògic del MNRS (2008-2020) en diàleg amb altres institucions i agents radicats a Espanya. El projecte també rastreja els encreuaments i ressonàncies entre Espanya i Llatinoamèrica entorn d’aquestes pràctiques educatives, considerant principalment la influència que determinades biennals (amb els seus artistes i curadorxs) han tingut en el desenvolupament d’aquest camp.

 

 

hablarenarte

 

Associació cultural de Madrid que funciona com a plataforma independent de projectes. Treballa en el suport a la creació i difusió de la cultura contemporània.

 

 

Dates: Març-setembre (període de residències)
Convoca: Museo Reina Sofía, Fundación Carassohablarenarte
A càrrec de: Dolores Galindo Fontán i Rocío Gómez (Dragonas de Lavapiés), Marta Álvarez Guillén i AnaNan, Silvia Teixeira, Rodrigo Vera Cubas, La ParceríaConciencia Afro i Renata Cervetto/Responsables dels projectes seleccionats
En el marc de: MAR
Més informació: hablarenarte.com/residencias-notar

 

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més convocatòries de recerca en l’àmbit artístic i cultural

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.