19 maig, 2021
Notícia

Rural Experimenta III. Projectes seleccionats

Projectes seleccionats per a la III edició de Rural Experimenta, una iniciativa d'experimentació i innovació ciutadana al medi rural co-organitzada pel Ministerio de Cultura y Deporte amb Medialab Prado.

Rural Experimenta es un projecte impulsat pel Ministerio de Cultura y Deporte amb Medialab Prado que consisteix en un taller per al disseny col·laboratiu de projectes d’experimentació i innovació al medi rural. Mitjançant una convocatòria de projectes i una altra convocatòria de col·laboradorxs per al seu disseny i prototipat (pendent de resolució a partir del 24 de maig), s’ofereix un espai d’intercanvi, experimentació i producció on són els i les participants qui desenvolupen els projectes en equips de treball, formats per la persona, organització o entitat que promou la idea i per les persones que vulguin sumar-s’hi com col·laboradorxs per codissenyar-los.

 

Aquesta tercera edició ha estat coorganitzada pel Ministerio de Cultura y Deporte, a través del programa Cultura y Ciudadanía (una línia de treball específica entorn de la cultura i el medi rural), Medialab Prado, el Programa d’Extensió Universitària-PEU (Universitat Jaume I), la Fundació Carulla (Museu de la Vida Rural), la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Vilafranca i la Diputació de Castelló per desenvolupar un Laboratori Rural d’Experimentació i Innovació Ciutadana a Vilafranca (Castelló), com a seu principal, i a l’Espluga de Francolí (Tarragona), com a seu ampliada.

 

Els sis projectes seleccionats són:

 

 

> Espai Jove 3.0

Promotora: Ana Belén Agustí Sánchez

 

Aquest projecte cerca la creació d’un espai socioeducatiu híbrid, amb sessions presencials i recolzat per un entorn virtual que permeti connectar als i les joves i als i les educadorxs més enllà de l’aula, i que pugui ser replicat territorialment. Es basa en l’experiència de PenyaLab al seu Espai Jove de Vistabella del Maestrat, on es duen a terme activitats tecnològiques amb voluntat educativa a través d’una metodologia activa col·laborativa. Un espai de dinamització i formació per a joves que vol donar resposta als problemes del despoblament que pateix la Mancomunitat de Penyagolosa, a més d’oferir oportunitats educatives allà on no existeix cap recurs educatiu destinat a la joventut.

 

 

> Mi cole rural
Promotor: Luis Martínez Martínez

 

L’objectiu d’aquest projecte és crear un programa de convivència i educació a l’àmbit rural, un programa integrat dins del curs lectiu on l’alumnat de diferents llocs puguin assistir a classe durant un temps determinat a una aula rural i experimentar el què és viure a un poble després de les classes. Prenent com a punt de partida l’experiència concreta del poble de Guadalaviar, el projecte vol ampliar-ne l’escala i el rang d’aplicació, estudiant la possibilitat de crear una plataforma o eina que congregui als pobles que vulguin ser amfitrions i a les famílies participants, i els atorgui una certificació seguiment, assessoria, etc.

 

 

> ¡Parabla!
Promotora: Neus Lozano-Sanfèlix

 

Wittgenstein deia que en els límits del nostre llenguatge es troben els límits del món. El projecte ¡Parabla! és un exercici d’imaginació que pretén repensar i construir, en comú, un nou imaginari entorn d’allò rural. Es tracta d’un taller performatiu per a la construcció de paraules, de significats i significants, que ens permetin atendre tant les necessitats com els desitjos d’aquest territori tan complex de definir. Mentre allò urbà és un territori cada vegada més homogeni on el llenguatge s’estandarditza i la llengua s’unifica, allò rural es caracteritza per ser un escenari complex amatent a les especificitats d’una naturalesa i geografia diverses que deixen petja en la manera d’expressar-se a través del llenguatge dels seus habitants. L’objectiu serà la reflexió sobre aquesta realitat i la construcció d’un primer prototip de glossari de possibles de paraules-conceptes entorn d’allò rural i allò no-rural.

 

 

> Rurals/Som Xipella
Promotora: Silvia Iturria March

 

Aquest projecte vol obrir a la participació, redimensionant-la i transformant-la, la iniciativa Rurals/Som Xipella, que ja s’està desenvolupant a la localitat de Solivella (Tarragona), i que té com a objectiu la visibilització de la dona del món rural a través de la costura, així com la recuperació del llenguatge en desús i en procés de desaparició (en aquest cas el subdialecte del Xipella), i les expressions populars associades les feines del camp i a la pròpia tècnica de costura.

 

 

> El centre I+D rural com a espai catalitzador d’innovacions en el sistema alimentari local per al desenvolupament territorial sostenible
Promotora: Clara Pallares Ciurana

 

El desenvolupament d’un territori per mitjà de la gastronomia només pot generar-se trobant la confluència entre la comunitat, la sostenibilitat i el coneixement. El propòsit d’aquest projecte és impulsar una xarxa d’actors amb el centre d’I+D rural com a espai catalitzador d’innovacions en el sistema alimentari local, amb processos participatius per al desenvolupament de projectes de recerca gastronòmica alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

El projecte parteix d’un espai ja existent: Can Felicia, una casa de turisme rural sostenible a Beuda, comarca de la Garrotxa (Girona), i a partir d’aquí vol articular un centre I+D rural com a espai d’educació, experimentació, formació, valorització de la producció local i desenvolupament de nous productes i iniciatives orientats a reduir el desaprofitament alimentari.

 

 

> APP de gestió de l’aigua
Promotor: Toni Collado Izquierdo

 

En el futur, a les zones rurals serà necessari trobar solucions d’aprofitament de les pluges i de rehidratació del sòl i de les bosses d’aigua en el subsòl, a més de l’estudi dels processos de reutilització o d’administració de l’aigua destinada a l’agricultura i ramaderia. Aquest projecte vol crear una APP d’informació i gestió dels recursos hídrics al territori rural, amb una proba pilot al terme municipal de Vilafranca, però una utilització posterior aplicable a qualsevol altre municipi o territori.

 

Es farà un treball de camp amb amb el veïnat de Vilafranca per al registre de l’estat dels recursos hídrics relacionats amb la utilització de l’aigua, visualitzant-se i georreferenciant-se aquestes dades per tipologies: dipòsits d’aigua, pous, séquies, basses, abeuradors, corrents, torrents, barrancs, etc. i complementant-se amb fitxers podcast que recullin la història oral d’aquests recursos, usos, costums, etc.

 


 

Dates: Del 21 al 26 de juny
El taller tindrà lloc a Vilafranca (Castelló) i l’Espluga de Francolí (Tarragona)
Organitza: Ministerio de Cultura y Deporte (Cultura y Ciudadanía) i Medialab Prado amb PEU (UJI), Fundació Carulla (Museu de la Vida Rural), Generalitat Valenciana, Ajuntament de Vilafranca i Diputació de Castelló
Més informació: medialab-prado/rural-experimenta-iii-proyectos-seleccionados

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb iniciatives al context rural


 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.