2 desembre, 2020
Notícia

Sobre el llibre "Construir un lugar, construir un tiempo"

Presentació d'aquesta publicació (La Fábrica, 2020) on s'hi recullen experiències d’acció, mediació i reflexió que han tingut lloc des de l’obertura de BombasGens Centre d’Art (València) l'any 2017 fins al 2020.

Tal i com s’explica en el vídeo de presentació elaborat des de BombasGens, aquesta publicació és un compendi de tres llibres: Mediación. Escrituras desde la pràctica, Públicos. Un relato en imágenes i Archivo. Una suma de fragmentos. La suma d’aquests materials, publicats per editorial La Fábrica amb edició de Nuria Enguita (Directora del IVAM i, abans, de BombasGens) i Sonia Martínez (Coordinadora d’activitats del centre d’art), pretén exposar la idea de mediació del centre: la construcció d’un lloc i un temps compartits, d’un espai d’experimentació i obertura de possibilitats. 

 

 

> Mediación. Escrituras desde la pràctica
És la part més extensa i s’hi recullen textos de col·laboradors i de l’equip del centre que parteixen d’activacions que hi han tingut lloc. Per facilitar-ne l’accés i la lectura, aquests textos s’han agrupat en diferents apartats, el primer dels quals, Construir un lugar, està dedicat a les claus del projecte de la Fundació Per Amor a l’Art i del seu centre d’art, BombasGens, explicitant com la mediació està imbricada en totes les seves iniciatives i maneres de fer des dels seus inicis.

 

Els altres apartats d’aquest primer llibre són: Lecturas (Textos de diferents convidats i participants, articulats al voltant dels 5 itineraris o línies de treball del programa d’activitats i mediació del centre); Patrimonio (Aproximacions dispars al patrimoni de la fundació Per a Amor a l’Art on es destaca la importància de la mediació com una part important en la conservació d’aquesta col·lecció d’art contemporani i la rellevància de la connexió de BombasGens amb el seu entorn); Mediaciones educativas (Relats sobre col·laboracions amb diferents etapes educatives amb un recull de textos, entre la teoria i la pràctica, al voltant d’allò que pot oferir un museu entès com un dispositiu d’aprenentatge); Tramas (Relats que parteixen de pràctiques i reflexions personals per qüestionar o visibilitzar diferents aspectes de la mediació) i Duraciones (S’hi reflecteixen col·laboracions que per la seva pròpia naturalesa necessiten expandir el seu temps i intercanviar rols entre els participants, reinventant les funcions de la institució però, també, dels agents que en formen part, tant treballadors com col·laboradors i usuaris).

 

> Públicos. Un relato en imágenes
En aquest segon llibre de la publicació s’hi articula un relat en imatges, una mena de pel·lícula inacabada (perquè continua ampliant-se) en la qual, fotograma a fotograma, es fa un repàs de les trobades, lectures i intervencions “sobre” o més aviat “entre” les exposicions i el propi edifici.

 

> Archivo. Una suma de fragmentos
Aquesta part final és una narració fragmentària i coral composta per paràgrafs, cites, comentaris o converses rescatats de conferències, assajos, visites o tallers.

 

 

La suma d’aquests tres llibres reflecteix la voluntat i l’objectiu del programa de mediació del centre: la construcció d’un lloc i un temps que focalitzi en el procés, en les diferents durades, en les pràctiques i en els afectes.

 


 

Data de publicació: 2020
Publica: Editorial La Fábrica 
A càrrec de: Nuria Enguita (IVAM) i Sonia Martínez (BombasGens)/Ed.
Participa: Mireia Ferrer Álvarez, Rocío Pérez Hernández, Pedro G. Romero, Carmen Pardo Salgado, Ali A. Maderuelo, Miguel Ángel Baixauli, Alexander García-Düttmann, Víctor del Río, Soledad Martín Segovia, Paco Inclán, Eva Bravo Hinojo, Cristina Montiano Vicente, Paloma Berrocal Ruiz, Antoni Colomina Subiela, Carmen Pereira, Carles Candela, Pablo Lafuente, Julia Castelló, Laura Pastor, Carles Àngel Saurí, Sara Losada Rambla, Irene Llàcer, Clara Solbes Borja, Teresa Lanceta, La Dula (Lluís Benlloch i Mireia López), Soledad Martínez, Julia Crespo, Susana Lloret, Nuria Enguita i Sonia Martínez/Autorxs dels textos
Més informació i accés al vídeo de presentació: bombasgens.com/sobre-el-llibre-construir-un-lugar-construir-un-tiempo

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb BombasGens 

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.