30 juny, 2020
Notícia

Teatre comunitari i pràctiques artístiques col·laboratives per a un temps nou

Col·loqui ofert pel Centro Dramático Nacional amb el propòsit de repensar els nexes entre l'art, l'activisme i el treball social com a motor de canvi i generador de solucions creatives a problemes concrets, per crear projectes en comú on la vida de les persones se situï en el centre.

Col·loqui organitzat pel Centro Dramático Nacional dins de la seva secció #ELTEATROPORLLEGAR (#LAVENTANADELDRAMÁTICO) amb la participació d’Ana Longoni (directora d’Activitats Públiques del Museo Reina Sofía i una de les impulsores del projecte Museo Situado), Laura Presa i Fernando Gallego (fundadors de la companyia La Rueda Teatro Social) per parlar de la seva experiència amb el teatre comunitari i del projecte Mosaicos, i Jana Pacheco, que comparteix algunes experiències sobre treballs artístics i escènics amb col·lectius feministes i diferents comunitats.

 


 

Dates: 30 de juny
Organitza: Centro Dramático Nacional (#LAVENTANADELDRAMÁTICO, secció #ELTEATROPORLLEGAR)
A càrrec de: Ana Longoni (Museo Reina Sofía), Jana Pacheco i La Rueda Teatro Social
Més informació: laventanadelcdn/teatro-comunitario-y-practicas-artisticas-colaborativas

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.