21 desembre, 2020
Notícia

Textos permeables: sobre mediació, pràctiques artístiques i institucions culturals

Aquesta publicació recull algunes de les idees que travessen PERMEA, Programa Experimental de Mediació i Educació a través de l’Art, un programa formatiu de màster desenvolupat pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la Universitat de València.

Aquests “textos permeables” arriben en el marc de la tercera edició del màster PERMEA (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i Universitat de València), centrat en la interrelació de tres entorns com són Museu, Escola i Comunitat. Amb coordinació editorial de Clara Boj i José Campos (PERMEA), la publicació inclou textos de: José Luis Pérez Pont (Director Gerent CMV), Clara Boj (Artista, docent i investigadora. Professora de Belles Arts a la UPV i codirectora de PERMEA) i José Campos (Coordinador d’Educació i Mediació CMCV i codirector de PERMEA), Ester Alba (Professora de Història de l’Art a la UV i codirectora de PERMEA), María Acaso (Cap de l’Àrea d’Educació del Museo Reina Sofía), Yoeri Meessen (Cap d’Educació i Interpretació al Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam) i Ramóm Parramón (Artista, comissari i investigador. Director d’Idensitat).

 

La publicació d’aquests “textos permeables” coincideix amb un context marcat per la crisi sanitària de la COVID19, que condiciona no només les formes sinó també alguns dels continguts de PERMEA. Condicionants que poden esdevenir possibilitats per assajar una nova institucionalitat (nous models i noves narratives institucionals), tal i com apunta María Acaso a Mediar/cuidar. Propuestas para educar a través de las artes en un mundo pos-COVID, posant l’èmfasi en la importància dels conceptes de “cura” i “cures” que es plantegen des d’aquest gir feminista en una nova institucionalitat en temps de pandèmia.

 

Des de la convicció que les pràctiques artístiques són millors plantejant preguntes que oferint respostes, altres textos com el de Yoeri Meessen, El Arte y la Escuela: Diez Propuestas, giren entorn de preguntes com ara què entenem per cultura o com generem espais de col·laboració entre art i escola, apuntant cap a d’altres condicionants que pesen sobre la mediació cultural com ara la progressiva desaparició de l’educació artística de l’educació. En l’àmbit universitari, Ester Alba destaca la perspectiva de la Nova Història de l’Art (que suposa la incorporació de nous plantejaments metodològics que passen pels estudis feministes, la crítica literària, qüestions d’identitat, de naturalesa multicultural o postcolonial derivats de les anomenades “Noves Humanitats”) i la seva incorporació a la mediació i a la pràctica cultural de la mà de les Humanitats visuals. 

 

Una altra de les idees clau d’aquest màster, l’autonomia de la mediació com a pràctica cultural (ni subsidiària de l’art ni subsidiària de l’educació), queda també recollida per Ramon Parramón a La comunidad permeable, destacant-ho com un dels encerts de l’àmbit de PERMEA. Aquestes pràctiques artístiques que involucren activament a d’altres persones en els processos de creació i producció han de ser enteses com un camp d’acció que crea nous espais socials, experimentant noves formes de connexió per expandir-los de manera multidimensional i multidireccional. Pràctiques articulades propositivament i per incidir en determinats contextos socials a través de l’art, però no com a una eina per a cap altra cosa, sinó com una fi en sí mateixes.

 

La publicació es construeix a partir de textos breus com aquests, el registre d’algunes de les activitats dutes a terme durant les dues primeres edicions, així com imatges de projectes realitzats per els i les estudiants del màster. Entre aquestes activitats, s’hi compten diversos dels seminaris i jornades PERMEA Obert o el Hackatón de Mediació (experiència intensiva d’indagació en les exposicions per part del grup d’estudiants del màster per dur a terme experiències d’activació de les mateixes). També ocupa un espai destacat el concepte i les pràctiques del comissariat pedagògic en el marc de PERMEA, una aproximació a la pràctica curatorial que es formula des del potencial educatiu de l’exposició i les narratives que la conformen, desplegant-se a través d’eines i dispositius tant artístics com educatius formulats per activar el diàleg amb els públics en diferents moments del procés expositiu. Finalment, també es dedica un d’aquests “textos permeables” a PLANEA. Xarxa d’Art i Escola, impulsada per la Fundació Daniel y Nina Carasso, i articulada mitjançant la mediació en tres territoris: Pedagogies invisibles a la Comunitat de Madrid, PERMEA a la Comunitat Valenciana i ZEMOS98 a Andalusia.

 


 

Data de publicació: 2020
Publica: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
A càrrec de: Clara Boj i José Campos (PERMEA)/Coordinació editorial; María Acaso, Ester Alba, Clara Boj, José Campos, Yoeri Meessen, Ramón Parramón i José Luis Pérez Pont/Autorxs dels textos
Més informació i accés a la publicació: consorcimuseus.gva.es/master-permea

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb PERMEA

 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.