15 abril, 2016
Jordi Pascual
Jordi Pascual
Article

The Fourth Pillar of Sustainability. Culture’s essential role in public planning

El llibre de Jon Hawkes és un manifest molt ben argumentat sobre la necessitat que la cultura estigui estretament relacionada amb les polítiques públiques i la governança. Va ser un encàrrec fet a Hawkes l’any 2001 des de la Cultural Development Network, l’associació de gestors i activistes culturals de l'estat de Victòria (Austràlia).

El llibre defineix amb claredat què és la cultura, tot i analitzant la seva funció en les polítiques públiques i els mecanismes de planificació sobre el futur de la societat. L'autor proposa que considerar la cultura com el quart pilar de la sostenibilitat és una estratègia pràctica que beneficia als actors culturals, permet llegir millor els reptes de la societat i, consegüentment, dotar-se de les eines per transformar-la.

/ AUTOR@(S) O COORDINADOR@(S): Jon Hawkes

/ ANY DE PUBLICACIÓ: 2001

/ CIUTAT DE PUBLICACIÓ: Melbourne

/ EDITORIAL O ENTITAT FINANÇADORA: Common Ground Publishing Pty Ltd, associats amb the Cultural Development Network (Victoria – Australia)

 

L’any 2001 Jon Hawkes va rebre un encàrrec de la xarxa de gestors i activistes culturals de l’estat de Victòria (situat al sud-est d’Austràlia i amb capital a Melbourne). Es tractava de redactar un document que promogués una millor consideració de la cultura en les polítiques públiques.

 

En aquest document, l’autor proposa un esquema nou: la cultura com a quart pilar de la sostenibilitat. En aquest document, Hawkes pentina amb atenció tot l’acquis (allò ja sabut, acordat, consolidat) de les polítiques culturals internacionals, des de Mèxic 1982 fins a Estocolm 1998. I analitza també quin és el marc de referència, quin és el paradigma del desenvolupament (un triangle amb el creixement econòmic, la inclusió social i l’equilibri ambiental), en el qual la cultura, o bé és ignorada, o bé és un instrument per atènyer altres objectius.

 

Hawkes arriba a una conclusió. Si de debò volem que les consideracions culturals estiguin presents en el debat sobre el futur d’un territori, cal que el paradigma del desenvolupament incorpori un altre pilar, nou, explícit: la cultura. Per això proposa que totes les polítiques públiques siguin analitzades a partir de quatre “filtres” o esquemes:

 

 

1.- La viabilitat econòmica

2.- L’equitat social

3.- La responsabilitat ambiental 

4.- La vitalitat cultural

 
 
L’argument de la cultura com a quart pilar de la sostenibilitat és d’allò més interessant. Em sembla que els actors culturals estan condemnats a la marginalitat si adopten posicions reactives o aïllacionistes en els debats sobre el futur de la societat. En aquest sentit, considerar la cultura com el quart pilar de la sostenibilitat és una eina de gran valor. 
 
El llibre, a més, està molt ben escrit i és fàcil de llegir per a públics no avesats a l’anglès. Per altra banda, la seva estructura i el seu disseny en facilita la comprensió.
 
Jon Hawkes és un autor australià que ha estat implicat en tots els àmbits de la cultura. Fou un dels artistes més destacats del circ australià dels anys 1970 i 1980 (va girar per tot el món i va treballar a Catalunya amb Joan Baixas, entre d’altres). També va treballar com a gestor i administrador cultural per a diverses companyies d’arts escèniques, va assessorar el Consell de les Arts d’Austràlia sobre temes comunitaris i fou l’ànima de Community Music Victoria.

 

 

 

/ PREGUNTA:

Què són els pilars de la sostenibilitat?

 

/ PREGUNTA:

Explica, amb les teves paraules, què vol dir cultura i sostenibilitat.

 

 

 

/ CITA:

Cita provinent del mateix llibre de Jon Hawkes.

 

“Cultural vitality is as essential to a healthy and sustainable society as social equity, environmental responsibility and economic viability.”

 

/ CITA:

Cita provinent del mateix llibre de Jon Hawkes.

 

“In order for public planning to be more effective, its methodology should include an integrated framework of cultural evaluation along similar lines to those being developed for social, environmental and economic impact assessment.”

 

 

 

/ ALTRES FONTS DOCUMENTALS:

 

L’associació mundial de Ciutats i Governs Locals Units va aprovar l’any 2010 un document que defensa la necessitat que les ciutats d’arreu del món incorporin la consideració de la cultura com a quart pilar del desenvolupament sostenible.

issuu.com/sinapsisdocuments/docs

 

Fourth Pillar. Cultural action/social change és el bloc de Jon Hawkes, autor del llibre.

fourthpillar.biz/about/fourth-pillar