12 febrer, 2021
Notícia

Transbiótica. Dispositiu de Creació Col·lectiva

Transbiótica és un laboratori dissenyat per Pez Estudio i Colaborabora on experimentar sobre hàbitats i sistemes per a la vida en comú a través d'una eina de reflexió, el Dispositiu de Creació Col·lectiva, per tal de generar mapes col·laboratius de com ens posicionem davant reptes futurs.

Aquest Dispositiu de Creació Col·lectiva (DCC) activat des del projecte Transbiótica proposa reflexionar de manera pública sobre “com viure juntes” en relació als nostres reptes ecològics, socials i econòmics. Els seus impulsors són Colaborabora (cooperativa d’iniciativa social per al disseny d’entorns i processos col·laboratius orientats a la innovació social, organitzacional i estratègica) i Pez Estudio (cèl·lula creativa d’arquitectes per al desenvolupament de projectes de disseny, arquitectura, urbanisme i investigació-acció amb enfocament ecològic, participatiu, igualitari i inclusiu). Així que la proposta se situa entre les pràctiques culturals, el disseny, l’arquitectura, la ciència i les tecnologies.

 

Transbiótica es defineix com una invitació a remesclar i hibridar velles i noves tecnologies, materials, cultures o naturaleses, proposant relacions no-binàries entre urbà i rural, productiu i reproductiu, físic i digital, habitar i governar, centres i perifèries… Una crida a compartir coneixements, experiències, estratègies, eines o sensacions mitjançant una eina de reflexió per generar una obra gràfica fruit de la participació. Aquí es publicaran les conclusions de les aportacions recollides una vegada acabat el termini de participació. Els formularis per participar estan oberts a la web del projecte.

 

Es tracta, tal i com expliquen els seus impulsors, d’un projecte d’investigació-acció, localitzat a Mediateca BBK (Azkuna Zentroa), amatent a la creixent complexitat del nostre temps, marcat per una crisi sistèmica socio-político-cultural-econòmico-ambiental que s’ha aguditzat encara més en aquest escenari de “nova “raralitat” de la COVID19. Ho fa coproduint alternatives per explorar què significa “posar la vida al centre”, proposant fer-se càrrec dels límits del planeta i dels cossos, dels ritmes i de la vulnerabilitat d’allò viu.

 

Tot aquest procés d’investigació-acció gira entorn de tres elements principals: Trans- / Biòtica / Hàbitat. Al laboratori de Transbiótica allò “trans-“ i allò “biótic” s’apliquen als entorns i sistemes dels quals ens dotem per a la vida en comunitat des d’un plantejament de mirades creuades (ecològica, col·laborativa, feminista, ecològica, de codi obert i experimental) que s’apliquen a totes les intervencions i activitats del projecte, inclòs el seu Dispositiu de Creació Col·lectiva (DCC).

 

El DCC de Transbiótica consisteix en una plataforma en línia de códi obert que formula qüestions concretes a les persones participants dins d’aquest marc i genera grafismes a partir de les seves respostes. Això permet conceptualitzar, comprendre i fer visibles les seves opinions (Mapa d’Idees Sobre Futurs Possibles) i sensacions (Mapa d’Emocions Sobre Futurs Possibles) entorn de qüestions sobre els espais, les relacions humanes o la biodiversitat. La combinació dels diferents posicionaments (cada mapa disposa del seu propi formulari de participació) dona com a resultat una obra gràfica que evoluciona amb cada aportació i és fruit de la intel·ligència col·lectiva.

 

Finalment, destacar l’apartat “Mediagrafía”, un repositori de recursos en diferents suports (vídeos, documents, podcasts, webs, etc.) sobre el compendi de referències heterogènies pel que fa a disciplines (arquitectura i urbanisme, arts, ciències naturals i socials, disseny, economia, tecnologies, etc.) i formats que alimenten aquesta recerca.

 


 

Dates: Gener 2021-en actiu
Organitza: Pez EstudioColaborabora/Idea i disseny
Suport: Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao; Ayuntamiento de Bilbao i Fundación Bilbao 700/Finançament
Més informació: transbiotica.org

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb projectes en el context basc dels darrers anys

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.