12 novembre, 2020
Notícia

Veïnes i veïns fent barri

Dos espais des dels quals veïnes i veïns poden fer i/o transformar el seu barri, i que coincideixen en el districte "perifèric" de Vallekas (Madrid): “El barrio de las mujeres de Puente de Vallecas” (INCILAB, Medialab Prado) i “Escuela de las Periferias. Nociones Comunes Vallekas” (CS La Villana de Vallekas).

Dos projectes que comparteixen la idea de treballar entorn de la condició de perifèria d’un barri com el de Vallekas a partir de dues línies d’acció amb orígens contraposats. D’una banda, una proposta que activa accions veïnals des de marcs com la salut comunitària i l’urbanisme feminista nascuda en el si d’una institució cultural com Medialab Prado, dins del seu Laboratori d’Innovació Ciutadana. D’altra banda, un projecte d’autoformació política i veïnal a partir de processos d’auto-organització de les comunitats del barri que s’impulsa des d’un centre social com La Villana de Vallekas.

 

 

 

 

EL BARRIO DE LAS MUJERES DE PUENTE DE VALLECAS

 

Es defineix com un lloc de trobada on veïnes del districte de Vallecas de Madrid comparteixen com viuen els seus barris i què els agradaria que s’hi millorés, produint de manera col·lectiva una cartografia social del territori.

 

Aquesta iniciativa forma part de la recerca Territorios habitados y deseados por las mujeres coordinada per Cristina Martínez Aransay, mediadora-investigadora del Laboratorio de Innovación Ciudadana (InCiLab) de Medialab Prado. Es desenvolupa en col·laboració amb el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Puente de Vallecas, especialment amb el seu Programa de Arte y Salud, i amb el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia de Save the Children a Vallecas. 

 

El projecte es va desenvolupant per fases:

 

> Fase 1: Treball en xarxa (Octubre 2018-febrer 2019)

Des del Laboratorio de Innovación Ciudadana (Medialab Prado) es comença a treballar en la planificació de El barrio de las mujeres de Puente de Vallecas, i es posa en marxa el programa Puente de Vallecas Experimenta, des d’on s’impulsen diferents iniciatives ciutadanes sobre salut comunitària. En ambdós casos, es compta amb el suport del Centro Municipal de Salud Comunitaria de Puente de Vallecas com a agent clau del districte.

 

Desenvolupar totes dues iniciatives en paral·lel ha permès crear sinergies en el territori i realitzar activitats comuns com tallers i accions de carrer, ja que la salut comunitària i l’urbanisme feminista són conceptes que estan molt relacionats.

 

> Fase 2: Diagnòstic i propostes (Març 2018-juny 2019)

Es realitzen activitats més específiques com tallers sobre urbanisme feminista, entrevistes, mapatges col·lectius, passejos diürn i nocturn amb perspectiva de gènere, debats temàtics i trobades. Aquesta segona fase va servir perquè les participants del projecte desenvolupessin el seu diagnòstic del barri i algunes propostes.

 

> Fase 3: Accions i intervencions (Octubre 2019-juliol 2021)

Des d’octubre de 2019 el projecte es troba en la tercera fase d’accions i intervencions, aprofundint en el diagnòstic del barri i les propostes de millora, així com en l’activació dels espais públics.

 

 

Dates: Octubre 2018-en actiu
Organitza: InCiLab (Medialab Prado)
A càrrec de: Cristina Martínez Aransay (InCiLab)
Col·labora: Programa de Arte y Salud (Centro Municipal de Salud Comunitaria de Puente de Vallecas), Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia (Save the Children en Vallecas), entitats i col·lectius del districte
Més informació: barriomujerespvk.maransay.com

 

 

 

 

 

ESCUELA DE LAS PERIFERIAS. NOCIONES COMUNES VALLEKAS

 

Un projecte desenvolupant com espai d’autoformació política i veïnal per a totes les persones que vulguin intervenir sobre la realitat des d’una perspectiva crítica i que, per al curs 2020-2021, ofereix una programació desenvolupada en tres mòduls.

 

Al primer mòdul, Quién tiene derecho a la ciudad (Febrer-març 2020), aquest tema s’abordava com a interrogació, procés i lluita des de taules rodones centrades en diferents àmbits (“De la violència i securitització cap a polítiques de la confiança”, “Racisme i fronteres invisibles en un barri popular”, “Del sofriment i la desigualtat a la salut comunitària”).

 

El segon mòdul, Imaginarios de un barrio (Octubre-novembre 2020), vol traçar la genealogia de Vallecas, preguntant-se a través de diferents xerrades, tallers-xerrada i diàlegs com la seva història (des de les lluites socials a la producció de l’imaginari en els mitjans de comunicació, passant pel patrimoni històric i cultural, i la seva importància en la identitat del barri) respon a les preguntes, inquietuds, desitjos i pors d’avui.

 

El mòdul 3, Pandemia con P de periferia (Desembre 2020-gener 2021) posarà sobre la taula crítiques dels professionals de la salut comunitària, experiències de lluites quotidianes feministes, qüestions urgents de repartiment de la riquesa, filosofies de l’acció col·lectiva i nous models urbans post-Covid19.

 

 

Dates: De febrer de 2020 a gener de 2021
CS La Villana de Vallekas. Montseny, 35. 28038 Madrid
Organitza: CS La Villana de Vallekas
Més informació: escueladelasperiferias.school.blog/programa-2020

 

 

 

 

 


Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.