25 març, 2022
Notícia

Videojuegos y cambio climático: diseño de una experiencia de cocreación entre arte y ciencia

Aquest estudi de la Universitat Jaume I de València mostra l'eficàcia de l'art i la cocreació per al disseny de videojocs inspirats en la ciència climàtica amb l'objectiu de crear consciència ciutadana.

Poden ser els videojocs una eina per crear consciència ciutadana i afrontar el canvi climàtic? Es pot abordar aquest desafiament a través de dinàmiques interactives i lúdiques? Aquesta recerca desenvolupada per la Universitat Jaume I (UJI) en el marc del projecte Living Lab Planeta Debug i publicada a la revista Fonseca. Journal of Communication així ho demostra, afirmant que com més participatives, més eficients resulten aquestes dinàmiques.

 

Living Planet Debug. Videojocs, coneixement, serendipitat i cocreació en el puzle del canvi climàtic es un projecte de recerca des de la col·laboració interdisciplinària. La recerca ha estat dissenyada per investigadorxs de les àrees de Videojocs i Comunicació de l’UJI amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso (Convocatòria Componer Saberes 2019 dins del programa Arte Ciudadano) i la participació de la Universitat Politècnica de València (UPV). Amb el títol Videojuegos y cambio climático: diseño de una experiencia de cocreación entre arte y ciencia, aquest estudi recull els resultats de la primera edició de Good Game —una de les línies de treball de Planeta Debug— i vol demostrar l’eficiència dels models de cocreació científica i artística en l’àmbit dels videojocs per a la transferència de coneixement i la generació de noves narratives sobre el canvi climàtic.

 

Les conclusions de l’anàlisi, realitzat pels i les investigadorxs del Grup ITACA i professorxs del Departament de Ciències de la Comunicació de l’UJI, Emilio Sáez i Maria Josep Picó, juntament amb el professor de Comunicació Audiovisual de l’UPV, Esteban Galán, mostren que els videojocs representen “una eina d’enorme potencial per experimentar en la imbricació entre art, ciència i sostenibilitat a través de la implementació de processos de cocreació”. A més, expliquen els i les autorxs, amb la finalitat de transmetre coneixements vinculats amb l’escalfament global a la ciutadania a través de noves dinàmiques, interactives i lúdiques, més eficients pel seu caràcter participatiu, alhora que precursores de canvis socials.

 

 

Living Lab Planeta Debug

 

L’objectiu principal d’aquest projecte de recerca interdisciplinària coordinat per la Universitat Jaume I (UJI) amb participació de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha estat abordar el desafiament de l’escalfament global i la sostenibilitat a través dels videojocs i la gamificació des de nous espais i llenguatges de confluència entre art, ciència i ciutadania.

 

Seleccionat a la convocatòria Componer Saberes 2019 de la Fundació Carasso, que plantejava la necessitat de pensar col·lectivament des de l’art, la ciència i la tecnologia per conscienciar i articular respostes al canvi climàtic, Planet Debug va respondre en aquest desafiament des dels videojocs i el ‘gamming’, desenvolupant entre 2019 i 2020 accions científiques, artístiques i socials per afavorir canvis socials i crear consciència ciutadana davant els reptes ambientals.

 

El 31 de març ‘Planeta Debug’ celebrarà la seva jornada de clausura, ‘EndGame’, a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE-UJI)

 

 

Date de publicació: 2021
Publica: Fonseca. Journal of Communication
A càrrec de: Maria Josep Picó (UJI), Emilio Sáez-Soro (UJI) i Esteban Galán-Cubillo (UPV)/Autorxs
En el marc de:
Living Lab Planeta Debug (UJI)
Suport: Componer Saberes 2019 (Fundació Carasso)
Més informació: uji.es/planeta-debug-endgame

 

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb participació ciutadana i ciència

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.