19 març, 2021
Notícia

BiblioLab 9B Espai Jove

Projecte de creació participativa d’un model de disseny i transformació dels espais per a joves a les biblioteques Nou Barris i Zona Nord de la XBM (Diputació de Barcelona).

9B Espai Jove és un dels projectes en curs de la Convocatòria d’ajuts 2020 del programa BiblioLab de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XMB-Diputació de Barcelona). El projecte, que s’inicia amb el disseny col·laboratiu d’un prototip a les biblioteques Nou Barris Zona Nord, pretén esdevenir replicable a totes les biblioteques que vulguin transformar els espais destinats al públic jove.

 

L’objectiu és buscar, en col·laboració amb el públic usuari (joves), solucions de disseny i innovadores per als espais joves de les biblioteques i així respondre millor a les necessitats del col·lectiu. Això suposa assolir objectius específics com ara:

 

 

> Introduir metodologies de co-creació, participació i innovació a la biblioteca

 

> Formar i dotar d’eines el seu personal per tal d’establir noves formes de treball basades en la cooperació i la co-responsabilitat

 

> Definir una zona destinada al públic jove, implicant als joves usuaris en la creació dels seus espais i formant-los en la fabricació digital

 

 

El projecte es va iniciar el darrer trimestre de 2020 (Fases 0 i 1) i s’allargarà fins a l’estiu de 2021 (Fases 2, 3 i 4):

 

 

> Fase 0: Planificació del procés (Novembre-desembre 2020)

 

La planificació del procés de co-creació i el disseny de les metodologies aplicades es va fer en col·laboració amb el personal de les biblioteques per tal de garantir que el projecte responia a les seves necessitats i expectatives.

 

 

> Fase 1: Formació a les biblioteques (Desembre 2020)

 

La formació als i les professionals de les biblioteques va incloure sessions sobre metodologies participatives i ApS, co-creació i disseny col·laboratiu.

 

 

> Fase 2: Diagnosi de necessitats i disseny dels espais (Gener-març 2021) 

 

Per realitzar la diagnosi de les necessitats i demandes dels i les joves s’han obert espais de participació amb joves usuaris de les biblioteques participants i realitzat la formació de grups de treball (enquestes, visites a espais joves de referència, etc.). 

 

 

> A la Biblioteca Zona Nord ja existeix un embrió del futur Espai Jove, la Zona Gaming, un espai laboratori de videojocs socials. Aquest grup de joves, amb el col·lectiu d’arquitectura El Globus Vermell, ha triat un element de l’espai dissenyat com a prototip per preparar-ne els plànols.

 

 

> El mateix han fet a la Biblioteca Nou Barris els i les estudiants de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, en representació del col·lectiu jove.

 

 

Un cop acabats, els plànols d’aquests prototips són exposats a les seves biblioteques.

 

 

> Fase 3: Execució del prototip (Abril-juny 2021)

 

Aquesta fase es durà a terme programant tallers de fabricació digital per implicar els i les joves en la fabricació digital del prototip, comptant amb la col·laboració de l’Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic (Nou Barris) i de l’Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana (Zona Nord).

 

 

> Fase 4: Comunicació i documentació del projecte

 

Es farà un seguiment de tot el projecte, elaborant una avaluació contínua i un registre documental del procés (informes, articles i vídeos, notes de premsa, etc.). Aquesta documentació es realitzarà sota llicència de codi obert Creative Commons per democratitzar l’accés a la informació.

 


 

Dates: 2020-2021
Organitza: Programa BiblioLab (XMB-Diputació de Barcelona)
Participa: Biblioteques Nou Barris Zona Nord, joves usuaris de les biblioteques participants i estudiants de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià
Col·labora: El Globus Vermell, Makea Tu Vida, Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic i Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana
Més informació:
bibzonanord/9b-espai-jove
bibnoubarris/9b-espai-jove

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb projectes per a joves fets per joves com a agents culturals

 
 
 
 
Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos.