12 maig, 2022
Notícia

Colaboratorio IC

Aquest espai per articular l'ecosistema de la Innovació Ciutadana a Iberoamèrica i Europa es dona a conèixer a través d'una web i un manifest en el marc d'una jornada de treball sobre la gestió de la seva comunitat.

El Colaboratorio IC es defineix com un espai de trobada, connexió i acció, inclusiu i autoorganitzat per articular l’ecosistema d’Innovació Ciutadana (IC) compartint processos, aprenentatges i recursos amb agents i xarxes a Iberoamèrica i Europa.

 

La seva presentació pública va tenir lloc el maig en el marc de les jornades dels Laboratorios Bibliotecarios al Citilab, el laboratori ciutadà per a la innovació social i digital de Cornellà de Llobregat (Barcelona). En aquestes jornades es va estrenar la nova web, fent una crida a sumar-se i ser part activa de l’ecosistema estatal, i es va llançar el manifest La Innovación Ciudadana, una oportunidad para un mundo en transición, a més de definir-se el codisseny de la governança i organització interna de la comunitat

 

Les activitats vinculades a la presentació van ser organitzades per Citilab, Canòdrom (Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica de Barcelona) i Coboilab (Laboratori d’Innovació Pública de Sant Boi de Llobregat) amb el suport de la Fundación Carasso.

 

El procés
El Colaboratorio IC sorgeix de la trobada ¿Y SI NOS ENREDAMOS? celebrat a finals d’abril de 2020, en ple confinament per la COVID-19, en el marc del projecte Frena La Curva (plataforma ciutadana formada per activistes, voluntarixs, makers, empreses, organitzacions socials i laboratoris d’innovació oberta) per reflexionar sobre com promoure i articular l’ecosistema d’Innovació Ciutadana.

 

Els objectius

L’objectiu principal del Colaboratorio IC és recolzar, acompanyar i facilitar l’articulació de l’ecosistema de la Innovació Ciutadana orientant la seva acció a:

> Identificar i visibilitzar als seus agents respectant la seva naturalesa diversa, complementària i corresponsable.

> Connectar i mobilitzar als agents, reforçant tot allò positiu que ja es fa, promovent la col·laboració i les relacions significatives, sostenibles i viables.

> Desenvolupar acords i projectes concrets entorn de reptes comuns.

> Compartir i coproduir infraestructures, eines, metodologies i recursos que facilitin la col·laboració.

> Escalar i transferir la potència i aprenentatges de la Innovació Ciutadana a diferents àmbits d’actuació sectorials i territorials.

> Divulgar i sensibilitzar sobre la capacitat transformadora i cohesionadora de la Innovació Ciutadana implicant institucions, agents socials, mitjans de comunicació, etc.

 

La comunitat IC

Colaboratorio IC és una comunitat de comunitats, oberta i participativa, en la qual relacionar-se, produir i compartir coneixements i experiències amb l’interès per la Innovació Ciutadana com a comú denominador.

 

Aquesta comunitat autogestionada és la base del Colaboratorio IC i està formada per agents diversos i complementaris (societat civil, administració pública, centres de coneixement i recerca, empreses i professionals) que vulguin crear relacions significatives i aliances transversals (disciplinàries, competencials, territorials) des de la confiança, el reconeixement i la reciprocitat.

 

Estructura de funcionament

El Colaboratorio IC no compta amb una forma jurídica pròpia, sinó que funciona de manera federada, mitjançant formes i nivells de participació que afavoreixin un treball autogestionat, corresponsable i distribuït.

 

ComunitatComposta per agents amb interès a formar part de l’ecosistema d’Innovació Ciutadana, però amb un nivell de compromís i implicació lax o puntual.
Grup de Coordinació

 

Equip format per persones a títol particular o com a representants d’organitzacions que formen part del Colaboratorio IC, des d’Agents Promotors com a membres de la Comunitat. Assumeix labors bàsiques de gestió, coordinació, secretaria tècnica, comunicació, dinamització de l’ecosistema…

Grups de treball

 

Grups estables o temporals, de caràcter obert. Cada grup defineix el seu pla de treball i operativa sobre la base dels seus objectius, al nombre de persones i implicacions, la seva temporalitat o la disponibilitat d’altres recursos.

Agents promotors

 

Entitats que, sent part activa de la comunitat, s’impliquen en major mesura en l’orientació i gestió del Colaboratorio IC, formant part del Grup de Coordinació. A més, l’incorporen dins de la seva estratègia i pla d’acció, i aporten recursos per al seu desenvolupament.
Agents promotors actuals: Canòdrom, Carpe, Citilab, Colaborabora, Icosistemas, LAAAB del Govern d’Aragó, Las NavesTabakalera

Agents col·laboradors

 

Entitats que, sense formar directament part de la comunitat, sí que tenen competències directes o transversals o exerceixen funcions relacionades amb àmbits que afecten la Innovació Ciutadana i volen contribuir a implementar la missió del Colaboratorio IC.
Agents col·laboradors actuals: Fundación Carasso

 

La web

A més d’un apartat dedicat al seu manifest, a la web del Colaboratorio IC es pot trobar tota la informació sobre aquesta iniciativa i els seus objectius, qui conforma la comunitat i com s’articula, maneres de participar i notícies sobre tot allò que està passant a l’ecosistema. També s’ofereix una mediateca amb publicacions, informes, documents de treball, producte del treball col·lectiu.

 

 

ManifestColaboratorio IC

 

El manifest La Innovación Ciudadana, una oportunidad para un mundo en transición, llançat el maig durant les jornades dels Laboratorios Bibliotecarios (Citilab) on es va presentar el Colaboratorio IC, proposa una sèrie de mesures per a promoure la Innovació Ciutadana (IC), considerada clau per trobar col·lectivament camins diferents, creatius i il·lusionants per abordar de manera positiva les transformacions i transicions futures.

 

A la web de Colaboratorio IC s’ofereix una “versió llenguatge clar” d’aquest manifest, el lema del qual és “Posem la Innovació Ciutadana a l’agenda pública”, amb un resum de les 12 mesures proposades, un manifest que els seus impulsors animen a signar i moure perquè la IC tingui més presència a l’agenda pública i institucional, sigui més visible i reconeguda, i augmenti la seva base social, ja que només així, s’afirma, podrà desplegar tot el seu potencial.

 

 

Dates: La presentació i la jornada de treball de Colaboratorio IC van tenir lloc el 5 i 6 de maig en el marc de les jornades dels Laboratorios Bibliotecarios
Organitza: CitilabCanòdrom y Coboilab/Organització presentació Colaboratorio IC
Suport: Fundación Daniel y Nina Carasso.
Més informació: colaboratorioic/el-colaboratorio-ic-sale-a-la-luz

 

 

 


#ArxiuViuPolièdrica: Més notícies relacionades amb ciutadania activa i Innovació


 

 

 

 

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació dels projectes, espais i esdeveniments difosos